Home About Browse Search
Svenska


Mannehed, Tobias, 2015. Förarlösa bilar i bilpooler : inverkan på utformningen av stadens fysiska miljö. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Förarlösa bilar blir ett allt vanligare inslag i debatten om framtidens transportsystem i städer. Med den alltjämt ökade urbaniseringen där städer befolkas och förtätas behövs hållbara lösningar som kan tillgodose de behov som uppstår när konkurrensen om stadens utrymmen hårdnar. Ett svar på många av de utmaningar vi står inför skulle kunna vara förarlösa bilar. Om fordonen dessutom kan ingå i bilpooler tror forskare att det finns mycket att vinna i fråga om effektivisering och markanvändning. I stadsdelen Ulleråker i södra Uppsala diskuteras olika transportmöjligheter som ska försörja stadsdelens invånare i framtiden i och med den stadsutveckling som pågår. Ulleråker ska bereda plats för mellan 6000-¬‐8000 nya bostäder vilket kommer att öka efterfrågan på hållbara transportsystem. Syftet med examensarbetet är att fördjupa kunskapen i och föra en diskussion kring möjligheterna att planera för ett förarlöst bilsystem kopplat till bilpooler i en ny stadsdel med Ulleråker som exempel. Målet är att ta fram alternativa scenarion som beskriver hur transportsystemet kan integreras i den fysiska miljön. Genom en litteraturundersökning och intervjuer med trafik-¬‐ och samhällsplanerare undersöks utvecklingen kring förarlösa bilar och bilpooler samt vilka potentiella möjligheter ett transportsystem bestående av dessa komponenter har som kan påverka utformningen av stadens fysiska miljö. Med hjälp av scenarioteknik utformas tre olika scenarion som beskriver och gestaltar tänkbara utvecklingar i Ulleråker under förutsättning att ett transportsystem med förarlösa bilar i bilpooler finns. Genom den snabba tekniska utveckling som pågår kan fordonens utrustning göra bilarna mer trafiksäkra och uppkopplade så att de kan kommunicera med andra fordon och med omgivningen. Om fordonen blir trafiksäkrare kommer de inte att behöva samma säkerhetsutrustning som tidigare. Därför kan storleken på fordonen förändras till mindre och lättare bilar. Det öppnar upp nya möjligheter för alternativa drivmedel som elektricitet vilket gör bilarna bränslesnåla och tystgående. Fordonen kan också ha en positiv inverkan på trängsel eftersom de kan navigera på egen hand och anpassa resan efter rådande förhållanden. Bilarna kan dessutom köra tätt tillsammans i fordonståg och på så sätt kan kapaciteten på vägarna öka. Transportsystemet kan också tillgängliggöra större delar av samhället för fler människor som kanske tidigare inte kunnat utnyttja bilen på egen hand. En av de största möjligheterna till förändring i staden är utrymmeskraven. Med förarlösa bilar i bilpooler minskar behoven av parkeringsplatser eftersom fordonen kan parkera sig på egen hand i stadens utkant. Där kan de samlas i kompakta parkeringshus samtidigt som en mindre fordonsflotta användas effektivare. Därför kan antalet parkeringsplatser reduceras i stadskärnan. På samma gång finns möjligheter till smalare körfält eftersom de förarlösa fordonen inte har behov av vingelutrymme vilket kan resultera i smalare gaturum och en tätare stad. I Ulleråker skulle det kunna innebära att mer mark kan exploateras.

Main title:Förarlösa bilar i bilpooler
Subtitle:inverkan på utformningen av stadens fysiska miljö
Authors:Mannehed, Tobias
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:Åkerblom, Petter and Espmark, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:autonom bil, bilpool, fysisk miljö, föralös bil, gaturum, Ulleråker, Uppsala, Södra Staden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4750
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4750
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:21 Aug 2015 13:42
Metadata Last Modified:21 Aug 2015 13:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics