Home About Browse Search
Svenska


Ask, Johan and Thörne, Anton, 2013. Outpost : ett idéförslag till ett besökscentrum i Tivedens nationalpark. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Official URL: https://dl.dropbox.com/u/61365186/IN21930_Outpost....

Abstract

Inom arkitektbranchen är tävlingar ett vanligt arbetssätt men samtidigt ett unikt förfarande för arkitekter som akademisk yrkesgrupp. Vi hade inga tidigare erfarenheter av arkitekttävlingar och såg examenssarbetet som ett bra tillfälle att bygga erfarenheter inför yrkeslivet. Vårt gemensamma examensarbete är en undersökning av tävlingsformatet som arbetssätt och genomförs genom att
delta i den allmäna idétävlingen OpenGap InNatur_2. Därefter kommer vi att utvärdera och reflektera över vårt deltagande och resultatet i tävlingen. Vårt mål är att kunna erbjuda landskapsarkitekter och studenter
värdefull inblick i vad denna typ av tävlingar innebär och den specifika problematik som vårt val av tävling förde med sig.

InNatur_2:s tävlingsuppgift bestod av att arbeta fram ett idéförslag på ett besökscentrum för ett valfritt skyddat naturområde. I första hand var tävlingen riktad till byggnadsarkitekter men tävlingsarrangören efterfrågade förslag på hur ett besökscentrum kan utformas som bryter
mot gängse, konventionella tillvägagångsätt. Som landskapsarkitekter valde vi därför att lösa tävlingsprogrammet med hjälp av landskapsarkitektur
och sätta fokus på utomhusmiljön istället för inomhusmiljön.
Del I ger en introduktion till examensarbetet och de metoder vi använt för att framställa vårt tävlingsbidrag.
Del II beskriver hur vi genomförde arbetet fram till färdigt tävlingsbidrag.
Den inleds med en okommenterad presentation av förslaget. Efter det följer två kapitel som i tur och ordning beskriver de två huvudsakliga faser som vår förslagsframställning bestod av: förberedande arbete och
gestaltningsprocess. Det förberedande arbetet inleddes med en analys av tävlingsprogrammet, följt av bakgrundsstudier av relevanta referensprojekt samt ett besök i det naturområde som vi valde att arbeta med – Tivedens
nationalpark. Under efterföljande fas – gestaltningsprocessen – arbetade vi utifrån två frågeställningar knutna till tävlingens specifika problemrymd och hur vi tagit oss an problematiken som landskapsarkitekter. Lösningarna för hur vi skulle svara upp mot frågeställningarna applicerade vi sedan på en specifik plats i nationalparken.
Del III är den utvärderande och reflketerande delen där vi utfrån InNatur_2 diskuterar tävlingsformatet och vårt eget deltagande. Knutet till våra egna frågeställningar förs även resonemang om ämnesområdena de berör, såväl som nya insikter som tävlingens specifika problematik har
medfört.

,

While competitions are common in the architect practice community, they are a rare event in the academic setting. Since neither of us had ever participated in an architecture competition, we saw our master project as a fitting opportunity to try this particular way of working for the first time. Our joint master project is empirical research of the architecture competition as a work method and is carried out through participating in the open ideas competition, OpenGap InNatur_2. We evaluated and reflected upon our participation and the result of the competition.
With this report we hope to offer valuable insight into architecture competitions and, specifically, InNatur_2’s subject area; insights that will prove valuable to landscape architects and to other individuals interested in the field. Our design propsal can be studied in higher resolution at:

https://dl.dropbox.com/u/61365186/IN21930_Outpost.pdf

InNatur_2 & research questions

The objective of the competition was to create an idea proposal for an interpretation center in a protected natural area of one’s own choosing. The competition was principally directed to building architects, however,
the organizers were looking for proposals that challenge traditional ways of approaching visitor reception in a protected natural environment. As landscape architects, we therefore chose to solve the competition challenge
through landscape architecture and to shift focus from the indoor to the outdoor environment. This inversion of focus, from inside to outside, and the desire to create an interpretation center in tune with its surroundings
generated the two research questions upon which our proposal
is based.
1. How can the outdoor environment be given focus at an interpretation center in a protected natural area?
2. How can the characteristics of a natural area be conveyed through architecture?
Through our proposal we have established one possible way to answer these questions. We do not however claim to present a universal solution for how to solve these kind of projects.

Main title:Outpost
Subtitle:ett idéförslag till ett besökscentrum i Tivedens nationalpark
Authors:Ask, Johan and Thörne, Anton
Supervisor:Eriksson, Tomas and Johansson, Rolf
Examiner:Sandqvist, Sofia and Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:besökscentrum, idétävling, arkitekttävlingar, nationalpark, naturupplevelse, Tiveden, ideas competition, interpretation centre, national park, nature experience
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2169
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2169
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Författarnas tävlingsbidrag: - se fulltextlänk vid "Officiell URL" ovan!
Deposited On:19 Apr 2013 14:38
Metadata Last Modified:06 May 2013 09:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics