Home About Browse Search
Svenska


Tyrväinen, Karl, 2015. Stockholm temporary : relevancy & potentials for implementing temporary architecture in Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Temporary architecture is an alternative urban planning concept which has been adapted in many cities worldwide during the last decade. There is however no common definition for temporary architecture and it is diversely labelled and applied. In 2013 it also became publicly introduced in Stockholm via the approval of the city's first architectural guideline.

Temporary architecture is presented in the guideline as a potential tool for exploring public spaces among other architecture related themes. The ideas for temporary architecture are ambitious and promising. The problem is that they are vague and leaves questions regarding
performance unanswered. The latter intends this thesis to examine.

The aim of this study is therefore to identify the relevancy of temporary architecture in Stockholm and explore how it can be implemented in practice in terms of potential strategies and areas. A secondary aim is also to study the definition and meaning of the concept.

Based on literature studies and interviews, the result is that temporary architecture is relevant in Stockholm. Temporary architecture can be used for creating more dynamic
and varied urban spaces. It can also be used as an interactive tool between initiators and users. Applicable areas include almost the entire Stockholm but it is rather approaches and strategies that differ concerning their relevancy for the area in where temporary architecture
is performed. Possible strategies are; exploring potentials of a place; revitalizing a place, highlighting a place, establishing non-programmed spaces and enabling actors outside the municipality to contribute in projects with temporary architecture as a medium. The meaning of temporary architecture is however more complex to define. To solely set time as the significant aspect is far from enough. My studies shows that it is also important to
include intentions and actors in a potential definition of temporary architecture since it can be performed in a variety of ways. Also the symbiosis between context and intention is important and essential for temporary architecture to function as either a tool or as decoration. This thesis also presents a couple of measures that are left to examine before temporary architecture can be implemented as it is described in the city's architectural
guideline. More clear is that practising landscape architects and architects in Stockholm are affected by the concept and that temporariness might become integrated as a natural tool among already conventional ones if it will be implemented on a larger scale.

,

Tillfällig arkitektur är ett alternativt stadsbyggnadskoncept som under senare tid applicerats i många städer runtom i världen. Dock finns det ingen allmän definition på tillfällig arkitektur utan kan namngivas och utföras på olika sätt. 2013 introducerades även konceptet i Stockholm via publiceringen av stadens första arkitekturstrategi. Publikationen lyfter bland annat fram tillfällig arkitektur som ett potentiellt verktyg för att utforska offentliga rum samt andra arkitekturrelaterade aspekter. De presenterade tankarna om tillfällig arkitektur är ambitiösa och lovande. Problemet är bara att de är vaga och att frågor som rör utföranden lämnas obesvarade. Det sistnämnda ämnar denna uppsats att utforska.

Syftet med denna studie är därför att identifiera relevansen för att implementera tillfällig arkitektur som ett stadsbyggnadsverktyg samt att ge förslag på var och hur det kan tillämpas i Stockholm. Ett sekundärt syfte är även att studera innebörden av begreppet.

Baserat på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer är resultatet av denna uppsats att tillfällig arkitektur är högst relevant för Stockholm. Tillfällig arkitektur är ett verktyg som kan användas för att skapa mer dynamiska och varierade stadsrum. Det är även ett verktyg som kan användas i interaktionen mellan avsändare och brukare. Tillämpbara områden omfattar i princip hela Stockholm och snarare är det angreppssätten som skiljer sig åt och som kan te sig annorlunda beroende på var tillfällig arkitektur utförs. Möjliga angreppssätt kan vara att: utforska potentialen på en plats; vitalisera en plats; marknadsföra en plats, samt att som medium etablera ickeprogrammerade platser och möjliggöra för medborgare och organisationer att bidra till stadens utveckling. Vad gäller innebörden av tillfällig arkitektur är den svårare att definiera. Att bara låta tid vara den signifikanta aspekten är långt ifrån
tillräckligt. Mina studier belyser att det även är viktigt att inkludera avsikt och aktörer i en potentiell definition då tillfällig arkitektur kan utföras på olika sätt. Även symbiosen mellan kontext och intention är viktig och avgörande för om tillfällig arkitektur ska fungera som verktyg eller som dekoration. Denna uppsats presenterar också ett par åtgärder som kvarstår att studera innan tillfällig arkitektur kan tillämpas såsom det är beskrivet i stadens arkitekturstrategi. Mer klart är att både landskapsarkitekter och arkitekter yrkesverksamma i Stockholm omfattas av konceptet och att tillfällighet kan komma att integreras som ett naturligt verktyg bland redan konventionella om det implementeras i större skala.

Main title:Stockholm temporary
Subtitle:relevancy & potentials for implementing temporary architecture in Stockholm
Authors:Tyrväinen, Karl
Supervisor:Calderon, Camilo
Examiner:Ignatieva, Maria and Dahlman, Ylva
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:temporary architecture, tillfällig arkitektur, Arkitektur Stockholm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4072
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4072
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:29 Jan 2015 10:19
Metadata Last Modified:29 Jan 2015 10:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics