Home About Browse Search
Svenska


Karimzadeh, Nima, 2018. Sitting on the dock of the bay : a design proposal for the dock area at Kvarnholmen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

As cities grow larger we as landscape architects need to be aware of their urban limits and potential. Stockholm is a city that is located in an archipelagic landscape, historically a city benefiting from its transportations made on water, but today a city no different from others, with the majority of its transportations made on land. Addressing the United Nations sustainability goals the thesis aims to use design as a tool to create a public space that contributes to a sustainable development in the growth of Stockholm. The design proposal values spaces in relation to sustainable means of transportation and enhances city dwellers experience of the landscape in which they live. The chosen site is located around the ferry station at Kvarnholmen in the municipality of Nacka in Stockholm. The method for the thesis is a combination of the tools used by a landscape architect, resulting in the method of design. The methods used are a literary study, a study of three reference projects in Stockholm, a summary through a board of quotes, inventory, site visits and analysis, sketching by hand and in model, playing with words as a method for exploration through improvisation, the development of design principles, description of a conceptual idea and the process of designing. The result is greatly influenced by the historical aspects within the literary study as well as by the site visits and improvisational exercises with words. The result of the thesis is presented in two parts, one masterplan for the site and one zoomed in proposal for the ferry station. The design explores the land approaching the sea and the potential public spaces it poses. It also questions the border between architecture and landscape architecture as it’s perhaps a result of occupational habits and not always a designers understanding of a space. The thesis discusses the subject of time and spending time and how we as designers might approach the terms. The proposal is limited as it does not consider financial aspects. The design does not include a consideration of the sea life and further environmental impacts.

,

I takt med att städer växer behöver vi i rollen som landskapsarkitekter vara medvetna om de begränsningar och potential som finns i urbana sammanhang. Stockholm är en stad som befinner sig i ett skärgårdslandskap, en stad som historiskt gynnats av vattnet och transporterna som det möjliggjort, men en stad som idag inte skiljer sig från andra storstäder i sin utformning då majoriteten av stadens transporter sker på fastlandet. Med utgångspunkt i FNs globala hållbarhetsmål använder arbetet design som metod för att skapa en offentlig plats som bidrar till en hållbar utvecklig i stadens tillväxt. Gestaltningsförslaget värderar platser i relation till hållbara transportmedel och förstärker stadsbornas upplevelse av det landskap de lever i. Den valda platsen för arbetet är den norra kajen och området kring båthållplatsen på Kvarnholmen i Nacka kommun. Metoden för arbetet är en kombination av redskapen en landskapsarkitekt använder, vilket resulterar i design som metod. Metoderna som användes var; en litteraturstudie, en studie av tre referensprojekt i Stockholm, en sammanfattning genom en citattavla, inventering, platsbesök och analys, skissande för hand och i modell, fri lek med ord som metod för utforskning genom improvisation, utvecklandet av design principer, formulering av en konceptuell ide samt processen för gestaltning. Resultatet är starkt influerat av de historiska aspekterna i litteraturstudien samt av platsbesöken och improvisationsövningarna med ord. Gestaltningen redovisas i två nivåer, en övergripande gestaltning för hela kajområdet samt en fördjupning i området närmast båthållplatsen. Gestaltningen utforskar mötet mellan det statiska landet och det dynamiska havet och potentialen det skapar för skapandet av offentliga platser. Arbetet ifrågasätter även mötet och gränslandet mellan landskapsarkitektur och arkitektur då det kanske är ett resultat av yrkesmässiga vanor och inte alltid en gestaltares förståelse för en plats. Arbetet diskuterar ämnet ”tid” och att ”spendera tid” samt hur vi som gestaltar kanske kan förhålla oss till termen. Gestaltningsförslaget är begränsat på så sätt att det inte tagit hänsyn till ekonomiska aspekter eller ekologiska aspekter i relation till havs liv eller materialval.

Main title:Sitting on the dock of the bay
Subtitle:a design proposal for the dock area at Kvarnholmen
Authors:Karimzadeh, Nima
Supervisor:Nordin, Kerstin
Examiner:Dovlén, Sylvia and Oles, Thomas
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:dock, harbor, wind, shade, landscape architecture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9374
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9374
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:12 Jun 2018 14:45
Metadata Last Modified:20 May 2020 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics