Home About Browse Search
Svenska


Edström, Malin and Nystedt, Anna, 2014. Rosenlunds återfunna formträdgård : bilden av en dold anläggning från 1700-talet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

En tidigare bortglömd park intill Rosenlunds herrgård i Jönköping påträffades i samband med en georadarundersökning år 2010. Cirka 70 centimeter under mark synliggjordes strukturen av en formträdgård som antas vara anlagd i samband med att herrgården uppfördes omkring 1790. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Rosenlunds formträdgård kan ha sett ut. Målet är att presentera en illustrationsplan som visar anläggningens karaktär mellan 1700-talets slut och 1800-talet mitt. Grunden för arbetet är en historisk undersökning med litteraturstudier, platsbesök, möten med sakkunniga, jämförelser med samtida anläggningar samt studier av rapporter om Rosenlund. Detta gav generell kunskap om det sena 1700-talets trädgårdsideal i formella anläggningar, med axialitet och influenser från barockens och den gustavianska tidens stilideal. Perioden kännetecknas av att nyttoaspekter ofta vävdes in i formträdgården. Växtmaterialet användes också för att skapa former och rum att beundra ovanifrån. Experttolkningar av georadarundersökningen och en arkeologisk utgrävning i Rosenlunds trädgård gav även kunskap om den specifika platsen och en grovstruktur i vår studie. Utifrån detta gjordes antaganden om dominerande element i Rosenlunds formträdgård. Resultatet presenteras i en illustrationsplan med beskrivning, där planens delar motiveras genom återkoppling till platsanknuten och generell kunskap. Georadarundersökningens resultat avvek ibland från våra förväntningar utifrån tidens trädgårdsideal. Detta och andra aspekter på metod och resultat tas upp i en avslutande diskussionsdel.

,

A formerly forgotten garden next to the manor house at Rosenlund in Jönköping was encountered during a geological radar survey in 2010. About 70 centimeters below the ground level the structure of a formal garden was exposed, probably created soon after raising the manor house around 1790. The aim of this bachelor’s thesis is to investigate what Rosenlund’s formal garden might have looked like. This is intended to be visualized at a plan, presenting the main characters of the garden, covering the end of the 18th century to the mid-19th century. A historical study was done including literature studies and comparative studies of contemporary manor gardens. Moreover, meeting experts on site and researching their reports on Rosenlund’s outdoor environment were important parts. This search resulted in a compilation of the ideals of the 18th century formal gardens. These gardens were geometrically constructed, characterized by a dominating axis and generally influenced by the Baroque and the Swedish Gustavian style ideals. Benefit aspects featured the utility areas as well as the formal parts of the gardens. Plant materials were often shaped as spatial features, especially designed to be delightfully contemplated from above. Experts’ interpretations of the geological radar survey and an archaeological excavation, conducted at the site, provided us with information on the specific concealed garden structure at Rosenlund. According to this, assumptions were made regarding dominating elements in this garden. The results are presented in an illustration plan and a description, where each suggested element is motivated and linked to general knowledge on the era as well as the specific site. The results from the geological radar survey sometimes differed from our expectations. This is one of several aspects on methods and results discussed in the end of the thesis.

Main title:Rosenlunds återfunna formträdgård
Subtitle:bilden av en dold anläggning från 1700-talet
Authors:Edström, Malin and Nystedt, Anna
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Tandre, Anna and Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:1700-tal, formträdgård, herrgård, Rosenlund, historisk undersökning, svensk trädgårdshistoria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3803
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3803
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2014 14:26
Metadata Last Modified:24 Sep 2014 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics