Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Martin, 2011. Gestaltningsförslag till stadsdelspark i Östra Sala backe. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Uppsala stad genomgår en stor förtätning och den urbana karaktären breder ut sig i allt större skala. Ett område i stadens östra del mellan stadsdelarna Sala backe och Årsta står inför en omfattande exploatering. På en yta motsvarande 80 hektar ska 2500 nya lägenheter och olika serviceinrättningar byggas. Satsningen på nya parker i samband med exploateringen är begränsad till endast en ny kvarterspark. Med ett öppet åkerlandskap utanför stadsgränsen och en dålig variation av parker innanför, är bristen på kvalitativa grönområden stor i denna del av staden. Denna brist kommer att bli alltmer uttalad efterhand som området exploateras. Det kan ifrågasättas om människors behov av grönska och den tillfredsställelse och hälsobefrämjande effekter som det ger beaktas tillräckligt i nuvarande planering.
Syftet med detta arbete är att undersöka en alternativ exploatering där den planerade kvartersparken uppgraderas till en stadsdelspark, det vill säga att mer mark för park tas i anspråk än i kommunens planprogram. Ett gestaltningsförslag till en stadsdelspark presenteras med hänsyn tagen till den kommande exploateringen. Arbetet består av en inledande litteraturstudie och inventering av den aktuella platsen. Detta följs upp av en analys och framtagning av ett program som fastslår mina egna utgångspunkter och kriterier för gestaltningen. Sist presenteras gestaltningsförslaget redovisat i form av en illustrationsplan med fyra sektioner.

The purpose of this paper is to examine an alternative exploitation of Östra Sala backe. The current site is a clearing underneath an old high voltage power line located between two city parts, Sala backe and Årsta. In their master plan for Östra Sala backe, the municipality of Uppsala wishes to heal the fragmented cityscape with a mixed use development of housing, offices and stores. The project includes an area of 80 hectare and will include approximately 2500 apartments. In this large-scale exploitation very few new parks and green areas has been planned. The only park defined in the master plan is a small neighborhood park. Therefore, the quantity of new green areas is not in proportion to the vast number of residents anticipated in the neighborhood. Furthermore a great part of the district borders to open farmland. It is questionable if people’s need for greenery and the benefits of diversity is adequately addressed in the current planning.

This paper will argue for the need of a larger park and the aim is to produce a design proposal for a district park in Östra Sala backe. The work consists of an initial literature review and a survey of the current location followed by an analysis and a program to establish criteria for the design proposal. The result is presented in the form of an illustration plan with four sections.

Main title:Gestaltningsförslag till stadsdelspark i Östra Sala backe
Authors:Andersson, Martin
Supervisor:Sandqvist, Sofia
Examiner:Tandre, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:stadsdelspark, Östra Sala backe
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-547
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Aug 2011 14:55
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics