Home About Browse Search
Svenska


Mehlqvist, Maria, 2003. Betydelsen av social rang på beteende och mjölknings­parametrer i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS). SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
329kB

Abstract

The purpose with the study was to find a pattern in the behaviour of dairy cows which could be related to their social rank. A behavioural study was conducted at the University Cattle Research Centre (Kungsängen) in Uppsala, Sweden. The study included 12 lactating dairy cows, 6 high ranked and 6 low ranked. The cows were housed in a loose housing barn with an automatic milking system (AMS) to which they had access 24 hours a day. During the experiment the total number of cows in the barn was 46. A forced cow traffic with pre-selection was used. The behavioural study included data from the automatic feeding- and milking system during 14 days and video recorded behavioural observations during 2 days. It was difficult to find significant differences between high ranked and low ranked cows due to a large variation in individual behaviour. However the high ranked cows tended to be milked more often between 06.00 h and 12.00 h, indicating it to be a more attractive time for milking. However, differences in eating behaviour could be observed. High ranked cows spent significant more time in the eating area and tended to visit the feeding stations more often than low ranked cows. Furthermore the high ranked cows tended to have a lower eating rate. However, the total feed consumption did not differ between cows with high or low rank. It was therefore suggested that low ranked cows were able to satisfy their nutritional needs but that they were forced to have a more efficient eating behaviour. The low ranked cows spent more time standing in the cubicles, probably to avoid confrontations with higher ranked cows. During the time just before milking, the low ranked cows were closer to the AMS when they were lying down. The reason might be that they want to observe the entrance so that they can find a way to get access to the AMS without confronting cows with higher rank. It was also observed that high ranked cows were further away from the AMS during the night, when they were resting. A possible explanation is that the cubicles that are most distant from the AMS are more attractive resting places, due to a less disturbant environment.

,

Syftet med studien var att finna mönster i kors beteende som kan härledas till deras sociala rang. En
beteendestudie utfördes vid SLU på Kungsängens forskningscentrum i Uppsala och inkluderade tolv
mjölkkor av rasen SRB. Av de tolv korna var sex ranghöga och sex ranglåga. Korna gick i ett stall
med automatisk mjölkning och hade tillgång till mjölkningsstationen dygnet runt. I stallet fanns totalt
46 mjölkkor och styrd kotrafik med förselektion tillämpades. För att studera kornas beteende samlades
data in under 14 dagar från det automatiska foder- och mjölkningssystemet. Dessutom gjordes
beteendeobservationer under två dygn med hjälp av videofilmning. Korna visade en stor variation i
sina beteenden varmed det var svårt att finna signifikanta skillnader mellan ranggrupperna. Dock
tenderade de högrankade korna att mjölkas oftare mellan klockan 06.00-12.00, vilket antogs bero på
att det var en mer attraktiv tid att mjölkas på. Dessutom fanns det antydningar om skillnader i kornas
ätbeteende. De högrankade korna spenderade signifikant längre tid i foderavdelningen och tenderade
att ha fler foderbesök och måltider. Dessutom tenderade de att ha lägre äthastighet än de lågrankade
korna. Däremot fanns inga skillnader i foderkonsumtion. Det föreslås därmed att de lågrankade korna
inte hade några problem med att tillgodose sitt näringsbehov men att de tvingades ha ett mer effektivt
ätbeteende. De lågrankade korna tillbringade mer tid stående i liggbås vilket antogs bero på att de ville
undvika konfrontationer med högrankade kor. Under natten och timmen innan mjölkning befann sig
de lågrankade korna närmare mjölkningsstationen då de låg ner. Detta berodde troligtvis på att de
lågrankade korna ville hålla sig närmare mjölkningsstationen innan mjölkning för att hitta ett bra
tillfälle att gå in i stationen utan att konfronteras med högre rankade kor. Dessutom observerades att de
högrankade korna befann sig längre bort från mjölkningsstationen under natten då de låg ner. Detta
kan bero på att det var mer fördelaktigt för korna att vila längre bort från mjölkningsstationen eftersom
det troligen var lugnare där.

Main title:Betydelsen av social rang på beteende och mjölknings­parametrer i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS)
Authors:Mehlqvist, Maria
Supervisor:Olofsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:172
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, mjölkproduktion, djurs beteende, social rang, automatisk mjölkning, AMS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8865
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8865
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 08:55
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 08:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics