Home About Browse Search
Svenska


Edvarsson, Annica, 2006. Mjölkningsfrekvensens påverkan på mjölkproteinets sammansättning och kvalitet. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
437kB

Abstract

In modern dairy production the milking frequency is increased in some herds due to introducing of automatic milking systems or the farmers decision to milk high producing dairy cows more than two times a day. With more frequent milkings the milk yield increases while the content of fat and protein decreases. However, how the composition of protein is influenced is not fully evaluated. The purpose of this study was therefore to see if a higher milking frequency had any impact on the milk production and especially on the protein composition.

This study was conducted as a half udder experiment. One side of the udder was milked two times and the other side was milked four times. The study was divided into two periods with five days in each. The first period both sides were milked two times and the second period one half of the udder was milked two times and the other was milked four times.

There was a higher yield in the udder half milked four times in period two. For the milk components fat and lactose there were no significant effect due to treatment in period two. Protein yield in fresh milk increased but protein concentration decreased, in the side milked four times, compared to the side milked two times. The casein concentration had a significant lower value for the evening milking in both periods. For whey samples, the value was significantly lower in the evening milking in period one. In period two the values were significantly lower in both morning and evening milking on the side that was milked four times a day. Plasminogen showed only significant lower value on morning milking on the side milked four times in period two. The values for plasmin activity was significant lower at both morning and evening milking, for the side milked four times in period two. The change in proteolysis was not significant for the side milked four times in the second period. The value for sodium on the more frequent milked side in period two was significantly lower. For potassium, the values in period two was significantly higher for the more frequent milked side. The urea content in the milk was not significantly affected by the treatment in period two.

In conclusion minor effects on protein content due to frequent milking were observed, while plasmin activity decreased. Further studies needed to evaluate if these findings are of importance in a long term perspective.

,

I modern mjölkproduktion ses en ökad mjölkningsfrekvens i vissa besättningar till följd av introduktion av automatiska mjölkningssystem eller att lantbrukaren har bestämt sig för att mjölka de högavkastande korna mer än två gånger per dag. Med en högre mjölkningsfrekvens ökar mjölkmängden medan innehållet av fett och protein minskar. Men hur sammansättningen av protein påverkas är ännu inte fullt utrett. Syftet med studien var att se hur den ökade mjölkningsfrekvensen påverkade mjölkproduktionen och speciellt proteinets sammansättning.
Den här studien utfördes som ett halvjuverförsök uppdelat i två perioder. Båda perioderna bestod av fem dagar, i den första perioden mjölkades båda juverhalvorna två gånger per dygn och i den andra perioden mjölkades ena sidan två gånger och den andra sidan fyra gånger per dygn.
Mjölkmängden ökade under period två i den mer frekvent mjölkade juverhalvan. Fett- och laktoskoncentrationen påverkades inte av den ökade frekvensen i period två. I de färska mjölkproverna sågs en ökad mängd och en minskad halt av protein i period två. Kasein visade ett signifikant lägre värde vid kvällsmjölkningen i båda perioderna. Halten av vassle i de färska och lagrade proverna var signifikant lägre redan i period ett vid kvällsmjölkningen och i period två var det lägre värden vid båda mjölkningstillfällena, för den juverhalva som mjölkades fyra gånger per dag. För plasminogen var aktiviteten endast signifikant lägre vid morgonmjölkningen i period två, för den juverhalva som mjölkades fyra gånger per dag. Plasminaktiviteten i period två var signifikant lägre vid båda mjölkningstillfällena på den juverhalva som mjölkades fyra gånger per dag. Proteolysen visade ingen signifikant förändring i någon av perioderna. Mängden natrium minskade och mängden kalium ökade signifikant av den ökade mjölkningsfrekvensen av den ena juverhalvan i period två. Urea påverkades inte av behandlingen med ökad mjölkningsfrekvens.
Sammanfattningsvis ser vi mindre effekter på proteininnehållet till följd av mer frekvent mjölkning, medan plasminaktiviteten minskade. Vidare studier behövs för att utreda om dessa resultat är viktiga i ett långtidsperspektiv.

Main title:Mjölkningsfrekvensens påverkan på mjölkproteinets sammansättning och kvalitet
Authors:Edvarsson, Annica
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:231
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, mjölkning, mjölkningsfrekvens, protein, mjölkkvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8830
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8830
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:33
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:33

Repository Staff Only: item control page