Home About Browse Search
Svenska


Lindman, Sofia, 2013. Kalvhyddans utformning : påverkan på kalvens hälsa och komfort. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
400kB

Abstract

This paper aims to, through a literature review, examine how to best design and adapt calf huts to meet the calf's physiological requirements and reduce the infection pressure for enteric and respiratory diseases. It illuminates how the calf relates to different temperatures and climate, which temperature control mechanisms it uses and its ability to perform these regulations, as well as providing a summary of the past decades´ research on the calf huts housing system. These two theory chapters, along with a concluding discussion, provide a better understanding of how to, especially in temperate climates, design the most suitable calf hut, which cater to the calf's both thermal comfort and physical health. The literature suggests that the calf's own temperature control works well to counteract the temperature outside the desired range, and that one of the most important factors rather is ventilation of a calf hut, which reduces moisture and pathogens. The conclusion of this paper is mainly that there is not an obvious way to place and construct a calf hutch and that most design principles contribute to both positive and negative effects simultaneously. Another important conclusion is that there is hard to find enough information about this subject and that the literature often has been inadequate. Presumably there is more knowledge published about calves and material for huts than what the available literature shows. In the future, a better aggregate information is needed for a farmer or another keeper to easily construct the ultimate calf hut.

,

Denna uppsats syftar till att genom en litteraturstudie undersöka hur man bäst konstruerar och anpassar kalvhyddor för att möta kalvens fysiologiska behov och minska smittrycket för enteriska och respiratoriska sjukdomar. Arbetet ämnar till att förklara hur kalven förhåller sig till olika temperaturer och klimat, vilka temperaturregleringsmekanismer den använder och möjligheten att utföra dessa regleringar, samt att ge en sammanställning av de senaste årtiondens forskning om kalvhyddor som inhysningssystem. Dessa två teorikapitel, tillsammans med en avslutande diskussion, ger en ökad förståelse för hur man, framförallt i tempererade klimat, utformar den mest lämpade kalvhyddan, som tillgodoser kalvens både termiska komfort och fysiska hälsa. Litteraturen pekar på att kalvens egen temperaturreglering fungerar bra för att motverka temperaturer utanför det önskvärda intervallet och att en av de absolut viktigaste faktorerna snarare är ventilationen av kalvhyddan, som minskar fukt och smittoämnen. Slutsatsen i denna litteraturstudie är framförallt att det inte finns ett självklart sätt att placera och konstruera en kalvhydda på och att de flesta utformningsprinciper får både positiva och negativa konsekvenser samtidigt. En annan viktig slutsats i arbetet är att det saknas kunskap inom området och att litteraturen ofta varit bristfällig. Det finns antagligen mer kunskap om kalvar och om hyddmaterial än vad litteraturen som finns tillgänglig ger sken av. I framtiden behövs en bättre sammanställd information behövas för att en lantbrukare eller annan djurvårdare enkelt ska kunna projektera den ultimata kalvhyddan.

Main title:Kalvhyddans utformning
Subtitle:påverkan på kalvens hälsa och komfort
Authors:Lindman, Sofia
Supervisor:Ventorp, Michaael
Examiner:Herlin, Anders
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:458
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:kalvhydda, inhysningssystem för kalvar, byggnadsfunktion, kalvhälsa, smittryck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2892
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2892
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2013 10:00
Metadata Last Modified:08 Nov 2013 10:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics