Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Jenny, 2007. Foderhäckar till hästar i lösdrift. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
10MB

Abstract

Knowledge about feed racks for feeding forages to horses is lacking. Racks for sheep and
cows are sometimes used for horses. Feeding roughage on the ground, or feeding silage bales
with the plastic and net still on, can bring on a lot of different problems. The opportunity to
control the hygienic quality is small and feed losses can be high.

The purpose of this experiment was to investigate how the eating behaviour and consumption
of horses were influenced by feeding racks of different constructions. Feed losses and changes
in chemical composition of the forage were also studied. The experiment was performed
during three weeks with one rack being used every week. The racks used were one bale
cradle, one feed table with roofing and vertical shoulder supports and one circular frame. The
horses (a group of yearlings) used in the study, were kept in their ordinary loose housing
stable, and were used to eat forage from feeding racks.

None of the feeding racks were adapted for roughage feeding to horses. The
construction of the feed racks impeded the horse's natural eating behaviour and
position. The feed racks that gave the horse's the biggest possibilities to carry out their
natural eating behaviour was the feed table and the circular frame, as they did not affect
the head position negatively. It occurred more often that the horses dragged out forage
from the feed table than from the circular frame, but consumption and feed looses did
not differ between the feed racks. When the bale cradle was used the horses ate with
their heads outside the feed rack all the time, as the constructions made it impossible
for the horses to eat with their head in natural position.

,

I dagsläget saknas mycket kunskap om hur utfodringsanordningar som t.ex. grovfoderhäckar
avsedda för hästar bör vara konstruerade. Foderhäckar avsedda för får och nötkreatur används
i viss utsträckning också till hästar. Utfodring med grovfoder sker även direkt på marken i
hagen eller genom att hela ensilagebalar ställs ut med plasten kvar. Det kan ge problem med
kontroll av fodrets hygieniska kvalitet, ökat foderspill och sämre foderhygien.
Syftet med försöket var få en uppfattning om hur hästars ätbeteende, konsumtion och
foderspill påverkades av utfodring i foderhäckar med olika utformning. Tre olika typer av
foderhäckar studerades i samma hästflock under 3 på varandra följande veckor.
Foderhäckarna var av typen balvagga, foderbord med bogstöd och tak, samt mantel. En
foderhäck studerades i 5 dagar med 2 dagars uppehåll, därefter studerades nästa foderhäck.
Hästarna hölls i sin ordinarie lösdrift, där de normalt sett utfodrades med rundbalsensilage i
foderhäckar. Hästarnas viktsutveckling följdes under försöket genom måttagning av
bröstomfånget. För varje foderhäck observerades dagligen hästarnas ätbeteende, mängden
spill och hästarnas konsumtion. Provtagning gjordes innan en bal placerades i foderhäcken,
och prover på spill och foderrester togs varje dag.
Av studien framgick att ingen av foderhäckarna var optimal för grovfoderutfodring till
hästar, eftersom samtliga var konstruerade så att de hämmade hästarnas naturliga
ätbeteende mer eller mindre. De foderhäckar som gav hästarna störst möjlighet att
utföra sitt naturliga ätbeteende var foderbordet med bogstöd och tak och manteln. Vid
dem förekom inte onaturliga huvudställningar. Hästarna drog oftare ut foder ur
foderhäcken vid foderbordet än vid manteln, men konsumtion och foderspill (räknat i
kg ts) skiljde sig inte mellan foderhäckarna. Vid användning av balvaggan åt hästarna
utanför foderhäcken hela tiden, vilket innebar att onaturliga huvudställningar förekom
mer frekvent.

Main title:Foderhäckar till hästar i lösdrift
Authors:Johansson, Jenny
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:237
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:foderhäck
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8796
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8796
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 13:45
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 13:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics