Home About Browse Search
Svenska


Persson, Jenny, 2002. Fett till mjölkkor. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
581kB

Abstract

Examensarbetet har genomförts i samarbete med Karlshamns AB, husdjursföreningarna i Blekinge-Kronoberg och Halland, samt Svenska Lantmännen i Skåne. Arbetet handlar om fettutfodring till mjölkkor. Fetterna som har använts är två olika sorters kalciumförsåpat fett som består av 85% fett och ca 15% kalcium samt ett härdat fett som består av 98 % fettsyror. De kalciumförsåpade fetterna innehåller en hög andel C18:1 och C16:0 och det som skiljer de två fetterna åt är i princip förhållandet mellan C18:1 och C16:0 fettsyrorna. Det härdade fettet består i stort sett enbart av C16:0 och C18:0 fettsyror, se tabell 2 och 12.

Försök I är en sammanställning av resultat från ett försök med utfodring av kalciumförsåpat fett (Akofeed Kalkfett, tabell 2). Försöket pågick under en längre tid (15 månader) på två gårdar i Blekinge med normal avkastning och normala halter av fett och protein. Korna på gårdarna delades upp i två grupper efter laktationsnummer och kalvningsdatum. Den ena gruppen fick 0,6 kg Kalkfett (kalciumförsåpat fett) lagt ovanpå ordinarie kraftfodergivan medan den andra fungerade som kontrollgrupp. Syftet var att testa Kalkfettet så att det hade god smaklighet samt att se hur mjölkens sammansättning och avkastning påverkades av Kalkfettsutfodring. Man ville även se hur Kalkfettet påverkade mjölkens lukt och smak.

Under hösten 2001 utfördes försök II med fettutfodring till mjölkkor. Två (vid starten tre) besättningar i Halland respektive Kronoberg deltog. Besättningarnas kor delades upp i två grupper efter laktationsnummer och kalvningsdatum. Den ena gruppen fick Kalkfett och den andra gruppen Torrfett (härdat fett) tillsatt i sina foderstater. Syftet med försök II var att studera hur mjölkens sammansättning och avkastning påverkas av utfodring av härdat respektive kalciumförsåpat fett i besättningar med låg fetthalt (<3,8%) och hög avkastning (>10 000 kg ).

I försök I fanns det inga signifikanta skillnader i mjölkavkastning och fetthalt i mjölken mellan gruppen som fick Kalkfett och kontrollgruppen. Proteinhalten i mjölken tenderade till att vara lägre hos de kor som fick Kalkfett. Trenden var att kor som fick extra fett i foderstaten fick ett senare laktationsmaximum, men också en mer utdragen laktation. I försök II fanns det inga signifikanta skillnader i mjölkavkastning, fett- och proteinhalt mellan gruppen som fick Kalkfett och gruppen som fick Torrfett. Fetthalten i foderstaterna i försök I var relativt hög redan innan försöket började vilket kan ha påverkat att det inte blev några signifikanta resultat på mjölkproduktionen då ännu mer fett tillsattes. Fettsyrasammansättningen på foderstaterna i försök II skilde en del mellan grupperna vilket även gav genomslag i mjölken. Gruppen som fick Torrfett hade lägre koncentration av oljesyra i mjölkfettet jämfört med gruppen som fick Kalkfett. Mjölken från kontrollgården med en normal fetthalt i mjölken innehöll en större andel kortkedjiga fettsyror än mjölken från besättningarna med låga fetthalter.

Lukt och smak på mjölk från enskilda kor och från samlingsprov utfördes på mjölken från försök I. Det fanns ingen anmärkning på lukt och smak på mjölken varken hos de kor som utfodrades Kalkfett eller hos de kor som utgjorde kontrollgruppen. Under försök II fanns det ingen anmärkning på lukt och smak på gårdarnas tankmjölk. Smakligheten på Kalkfettet bedömdes vara godkänd. Korna åt Kalkfettet efter en kort periods tillvänjning. Torrfettets smaklighet var dock tveksam vid utfodring i lös form. På en gård i försök II vägrade korna att äta Torrfettet och den gården fick uteslutas från försöket.

,

The aims of the investigations were to study milk composition in dairy cows fed extra fat. The
fats that were used were of different kind a calcium-saponified fat and a saturated fat. The
calcium-saponified fats (Akofeed Kalkfett) consisted of about 85% fatty acids and 15 %
calcium. The calcium-saponified fat had a high level of C16:0 and C18:1 fatty acids. The
saturated fat (Akofeed Torrfett) consisted of 98 % fatty acids. Most of the saturated fat
consisted of C16:0 and C18:0 fatty acids.
The first investigation (experiment I) was conducted during 15 months. Two dairy herds in
Blekinge (south of Sweden) with normal milk yield (9,500 kg milk) and normal percentage of
fat and protein (4.3 % and 3.4% respectively) participated in the experiment. The cows were
divided in two groups. In total 38 cows were offered 0,6kg Akofeed Kalkfett on top of their
ordinary ration of fodder. Also 34 cows were observed as a control group and did not receive
any supplementary fat. The calcium-saponified fat was consumed and therefor concluded
being palatable. The milk yield and the percentage of fat were the same between the two
groups in experiment I. The results showed a tendency of lower percentage of protein in the
milk from the group fed calcium-saponified fat. The cows fed fat reached the peak of lactation
later and had a more extended lactation. Supplementary fat in the feed had no negative effects
on milk flavour in organoleptic tests. The percentage of fat in the feed in experiment I was
high already before the experiment started. This may have influenced the result because it is
more difficult to get changes in milk production when the percentage of fat in the ration is
>5%.
In the autumn of 2001 another fat feeding investigation (experiment II) was conducted with
feeding fat to dairy cows. Two (at the beginning three) herds in Halland and Kronoberg (south
of Sweden) participated in the study. The herds in the experiment yielded above 10,500kg
milk with low milk-fat percentage (below 3.8%). The aim of experiment II was to study
effects on milk yield and milk composition when two different sorts of fat (calciumsaponified
fat or saturated fatty acids) were fed. The cows were divided into two groups taken
into account date of calving and the lactation number. One group of total 104 cows got
calcium-saponified fat and one group of 102 cows got saturated fatty acids incorporated in the
pelleted concentrate. The fatty acid composition of the feed differed in both groups. In
addition, a control herd (of 50 cows) with a normal level of milk yield (9,600 kg milk) and
milk-fat percentage (4.3%) was offered supplementary calcium-saponified fat or saturated fat
on top of their ration as in experiment I. The cows in the control herd consumed the calciumsaponified
fat after a short time of accustoming, but the palatability of the saturated fat was
insufficient therefor the control herd was excluded from the experiment. There were no
significant difference in milk yield, milk-fat percentage and milk-protein percentage between
the groups in the high-yielding herds. The cows fed saturated fatty acids had less of C18:1 in
the milk fat compared with the cows fed calcium-saponified fat. However, the milk fat from
the control herd had more short chain fatty acids in the milk fat than the two high-yielding
herds with low milk-fat percentage. There was no incidence of off-flavour of the tank milk of
the two herds. There were no distinguished differences in milk yield and milk composition
between the groups fed calcium-saponified fat or saturated fatty acids in experiment II. From
an economical aspect the calcium-saponified fat was cheaper than saturated fatty acids and
because of that calcium-saponified fat would be a preferable alternative.

Main title:Fett till mjölkkor
Authors:Persson, Jenny
Supervisor:Bertilsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:165
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:försåpat fett, härdat fett, lukt, smak, mjölksammansättning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7954
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7954
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 07:54
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 07:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics