Home About Browse Search
Svenska


Henricson, Anna, 2007. Utfodring och hälsa hos privatägda ridhästar. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
301kB

Abstract

The aim of the study was to investigate feeding routines, management, health and level of activity of riding horses in Sweden. This was obtained by a survey requesting information from owners who kept horses at a non-professional level. Owners to approximately 500 horses were contacted and the usable response of the survey was 56 %. The dominating breed in the study was Swedish warmblood (38 %). Fiftytwo percent of the horses were geldings, 45 % were mares and 3 % were stallions. The average age was 11 years. According to the owners, it was most common that the horses performed work at a medium hard level. A large number, 45 %, of the horses had participated in competitions during the last six months, with the most popular discipline being showjumping.

The majority of the horses, 54 %, had a calculated feed plan according to the owners. However, 20 % of the horses that were reported to be on a calculated feed plan were fed hay or silage which was not analysed. Hay was the most common roughage, 54 % of the horses were fed with hay and 3 % with both hay and silage, and oats the most common concentrate, given to 62 % of the horses. Feed supplements of different kinds, with garlic being the most popular, were given to 70 % of the horses. When asked to judge the horses condition, the horse owners stated that 35 % of the horses were overveight. Colic was commonly observed: 22 % of the horses had had colic that the owners were aware of, 7 % during the last six months. Stereotypical behaviour was observed in 13 % of the horses.

A small field study was carried out to investigate the validity of some of the judgements made by the horse owners, such as body condition, weight of the horse and weight of the feed. It was concluded that owners in general are good at judging the weight of the horse, but less good at judging the body condition (body fat). The study concluded that horse owners need to be further informed foremost about feeding, feed supplements and the importance of roughage in the diet of horses.

,

Målet med studien var att undersöka utfodringsrutiner, skötsel, hälsa och arbetsnivå hos svenska
ridhästar. Cirka 500 enkäter distribuerades till ägare av ”hobbyhästar”. Svarsfrekvensen var 56,3
%. Enligt undersökningen var svenskt halvblod den dominerande rasen i populationen (38 %).
Andra stora raser var varmblodig travhäst (5,7 %) och engelskt fullblod (5,0 %). Cirka en
fjärdedel, 27 %, av populationen utgjordes av ponnyer. Valacker utgjorde 52 % av populationen,
medan 45 % var ston och 3,3 % var hingstar. Genomsnittsåldern var elva år. Enligt hästägarnas
bedömning var det vanligast att hästen utförde medlehårt arbete. Ett stort antal, 45 %, av hästarna
hade startats i en eller flera tävlingar under de senaste sex månaderna, och hoppning var den
populäraste tävlingsgrenen.
Majoriteten av hästarna, 54%, hade en beräknad foderstat enligt hästägarna. Dock utfodrades 20
% av hästarna som uppgavs ha en beräknad foderstat med ett grovfoder som inte var analyserat.
Hö var det mest använda grovfodret. Strax över hälften av hästarna (54 %) utfodrades med hö.
Det populäraste kraftfodermedlet var havre, som gavs till 62 % av hästarna. Det var vanligt att
tillföra tillskottsfoder till foderstaten. En stor andel (70 % ) av hästarna fick någon form av
tillskott, med vitlök som det mest populära tillskottet. Då hästägarna ombads att bedöma hästens
hull uppgavs 35 % av hästarna vara överviktiga. Kolik var ett vanligt förekommande problem: 22
% av hästarna hade någon gång drabbats av kolik, 7 % någon gång under det senaste sex
månaderna. Stereotypt beteende kunde observeras hos 13 % av populationen.
En mindre fältstudie utfördes för att undersöka validiteten i några av de uppgifter hästägarna
ombads uppge, t.ex. kroppshull, kroppsvikt och fodergivornas vikt. Hästägarna gjorde generellt
goda bedömningar av hästens kroppsvikt, men var mindre bra på att bedöma hästens hull.
Slutsatsen av studien är att hästägare behöver ytterligare utbildning om utfodring av hästar, t.ex
grovfodrets betydelse i foderstatens näringsinnehåll och hästens allmänna hälsa.

Main title:Utfodring och hälsa hos privatägda ridhästar
Authors:Henricson, Anna
Supervisor:Jansson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:248
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:häst, foder, motion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8775
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8775
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 09:38
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 09:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics