Home About Browse Search
Svenska


Wingren, Josefin, 2016. Hur påverkar vikt och ålder vid inkalvning mjölkproduktion och hållbarhet hos kvigor?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
703kB

Abstract

Inkalvningsåldern hos kvigor är vanligtvis mellan 24-30 månader, dock är det fysiskt möjligt redan vid 15-16 månader. Orsaken till varför det ofta inte är lägre än 24 månader är att producenter är oroliga att med en lägre inkalvningsålder kommer mjölkproduktion och hållbarhet påverkas negativt, och att det därmed inte blir lönsamt. Med ökad tillväxt kan könsmognad ske tidigare, och därmed kan inseminering och inkalvning ske tidigare. Studier har visat att för hög tillväxt före könsmognad ger en försämrad juverutveckling som kan leda till minskad mjölkproduktion. Däremot har en lägre inkalvningsålder än 24 månader visat sig vara positivt för mjölkproduktion och hållbarhet, och speciellt för lönsamheten. Detta eftersom med en lägre inkalvningsålder minskar foder- och underhållskostnaderna fram till inkalvning, samt att det gör att producenten får inkomst för mjölken snabbare. Hög kroppsvikt vid inkalvning, mellan 525-560 kg, har visats ge bäst effekt på mjölkproduktion. Slutligen, studier har visat att en inkalvningsålder mellan 22-24 månader är mest optimalt för mjölkproduktion, hållbarhet och lönsamheten, vilket kan nås vid en daglig tillväxt mellan 0,7-0,9 kg före könsmognad.

,

Age at first calving in dairy heifers are usually between 24-30 months, although it is possible as early as 15-16 months. The reason why it is not lower than 24 months is because producers often are concerned that with a lower calving age the milk production and longevity will be negatively affected, and that it would not be profitable. With accelerated daily growth, puberty can occur earlier, and therefore artificial insemination and calving can occur earlier. Studies have shown that high growth rate pre-puberty can cause an impaired mammary development that can lead to reduced milk production. However, studies have shown that with a lower age at first calving than 24 months can be positive for the production and longevity, and particularly for the profitability. With a lower age the feed and maintenance costs will be less up to the first calving, and the producer will get income from the milk faster. High bodyweight at first calving, between 525-560 kg, have shown to give the best effect on the milk production. Lastly, studies has shown that an age between 22-24 months at first calving is the most optimal for the milk production, longevity and profitability, which can be reached with a daily growth rate around 0.7-0.9 kg pre-puberty.

Main title:Hur påverkar vikt och ålder vid inkalvning mjölkproduktion och hållbarhet hos kvigor?
Authors:Wingren, Josefin
Supervisor:Kronqvist, Cecilia
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:577
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:inkalvningsålder, inkalvningsvikt, mjölkavkastning, juverutveckling, tillväxt, produktiv livslängd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5670
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5670
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:15 Aug 2016 08:01
Metadata Last Modified:15 Aug 2016 08:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics