Home About Browse Search
Svenska


Ulvshammar, Karin, 2014. Effects of shade on milk production in Swedish dairy cows on pasture. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
873kB

Abstract

Heat stress negatively influences the performance of dairy cattle such as lactation and reproduction. Heat stress can cause production losses as well as welfare problems. Years of research have shown that heat stress is a huge problem for dairy cattle in both the tropics and temperate zones but no such research have so far been done in northern European countries. It seems like shade is an important tool when improving pasture conditions and therefore
deserves more attention. The aim with this study was to investigate whether there is a need of providing shade for grazing dairy cows during the summer in Sweden.
Two groups of lactating Swedish Red dairy cows (n=15 per group) were kept on pasture. To evaluate the effects of shade, one of the groups had access to shade (group 1) and the other had not access to shade (group 2). Metrological data such as ambient air temperature (°C),relative humidity (%) and black globe temperature (°C) were measured both on the inside and outside of the tent and temperature-humidity indexes (THI) were calculated. Other measured parameters were daily milk yield and occasional fur temperature, rectal temperature and respiration rate. During days with warm and sunny weather also milk composition were
analyzed for each cow. The trial did also include behaviour studies of the cows. These data are however not analyzed in this thesis which instead focus on milk production and
physiological parameters of the cows.
The ambient temperature varied between 7.3°C and 33.1°C during the trial period with a daily mean temperature of 18.5°C. THI values calculated for the outside of the tent, varied from 45.5 to 79.6. Both mean and max temperature and THI was lower inside the tent compared to outside the tent. On 13 of the days associated with milk samples THI-values ≥72 were observed. Also THI-values over 78 (which are considered to cause extreme heat stress)occurred occasionally.
The cows with access to shade chose to use it but the results from the trial showed no significant effects of the weather variables on the milk production. However, THI and
ambient air temperature had a significant effect on respiration rate and fur temperature for the cows in both treatment groups. But temperature and THI did not affect rectal temperature and no difference in rectal temperature between the two groups of cows could be seen.
In conclusion, access to shade did not affect the milk production but it seemed as the shade had a cooling effect on the cows which was demonstrated by the results of lower fur temperature and respiration rate for the cows with access to shade. Even though the study did not verify the importance of shade for grazing dairy cows from an economic perspective, the fact that the cows with access to shade also used the opportunity to be in shade, indicates that
shade on pasture is important for the cow from a well-being perspective.

,

Värmestress har en negativ inverkan på produktionen hos mjölkkor som till exempel laktation och reproduktion. Värmestress kan orsaka produktionsförluster likväl som
djurvälfärdsproblem. År av forskning har visat att värmestress är ett stort problem för mjölkkor både i tropikerna och i tempererade zoner, men ingen forskning i ämnet har hittills gjorts i Nordeuropeiska länder. Det verkar som att skugga är ett viktigt verktyg för att
förbättra betesförhållanden och därför förtjänar det mer uppmärksamhet. Syftet med den här studien var att undersöka om det finns ett behov av att förse skugga till betande mjölkkor i Sverige under sommaren.
Två grupper med lakterande mjölkkor av rasen Svensk röd och vit boskap (n=15 per grupp) hölls på bete. För att utvärdera effekterna av skugga hade den ena gruppen tillgång till skugga (grupp 1) medan den andra gruppen inte hade tillgång till skugga (grupp 2). De meteorologiska data som mättes, både utanför och under tältet, var lufttemperatur (°C), relativ luftfuktighet (%) och black globe-temperature (°C) vilka användes till att beräkna
temperature-humidity index (THI). Andra parametrar som mättes var daglig mjölkmängd, den ytliga kroppstemperaturen, rektaltemperatur och andningsfrekvens. Under dagar med varmt och soligt väder togs även mjölkprover från varje ko för att analysera dess beståndsdelar.
Studien inkluderade även beteendestudier av korna. Dessa data analyseras dock inte i denna uppsats som istället fokuserar på kornas mjölkproduktion och fysiologiska parametarar.
Lufttemperaturen varierade mellan 7.3°C och 33.1°C under försökstiden med en genomsnittlig temperatur dagtid på 18.5°C. THI-värden beräknade för tältets utsida, varierade
från 45.5 till 79.6. Både medel- och maxtemperaturen samt THI var lägre under tältet jämfört med utanför tältet. Av de dagar då mjölkprover togs, observerades THI-värden ≥72 upprepade gånger under 13 av dessa dagar. Även THI-värden över 78 (vilka anses orsaka extrem värmestress) inträffade då och då.
Korna som hade tillgång till skugga valde att använda den, men resultaten från studien visade inga signifikanta effekter av vädervariablerna på mjölkproduktionen. Hur som helst, THI och lufttemperatur hade signifikant effekt på andningsfrekvens och ytlig kroppstemperatur för korna i båda grupperna. Lufttemperatur och THI hade dock ingen påverkan på rektaltemperatur och inte heller kunde någon skillnad i rektaltemperatur påvisas mellan grupperna.

Sammanfattningsvis, tillgång till skugga påverkade inte mjölkproduktionen men det verkade som att skugga hade en svalkande effekt på korna vilket påvisades av resultaten av uppmätt ytlig kroppstemperatur och andningsfrekvens. Även fast studien inte verifierade att skugga är viktigt för betande mjölkkor utifrån ett ekonomiskt perspektiv, så indikerar ändå faktumet att korna med tillgång till skugga också använde den, att skugga på bete är viktigt för korna sett från ett välfärdsperspektiv.

Main title:Effects of shade on milk production in Swedish dairy cows on pasture
Authors:Ulvshammar, Karin
Supervisor:Peetz Nielsen, Per
Examiner:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:414
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010H Agriculture Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:heat stress, dairy cows, milk production, shade
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3214
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3214
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:22 Apr 2014 09:40
Metadata Last Modified:22 Apr 2014 09:40

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics