Home About Browse Search
Svenska


Haaga, Cathrine, 2012. Spansk skogssnigel (Arion lusitanicus) i ensilerat vallfoder : betydelse för fodrets näringsinnehåll och hygieniska kvalitet. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
617kB

Abstract

This work is about silage contaminated with slugs (Arion lusitanicus). The hypothesis was: Do slugs affect the nutritional value and hygiene quality of silage? During the winter season 2007/2008 silages were discarded in big amounts due to the contamination of slugs. Both the Swedish Farmer Association (LRF) and the National Veterinary Institute (SVA) received phone calls from farmers and animal owners about contaminated silage. The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and SVA decided to initiate this project as a master thesis. The experiment was performed in Uppsala at SLU Kungsängen research centre and at SVA. The slugs were collected from an affected area in Horred in the southwest parts of Sweden and brought together with unaffected grass wilted to two different dry matters (DM), 35 % and 65 %. The lower DM was also treated with an additive. Three different levels of slugs were mixed up in each DM level and completed with a control group. Each treatment was made in triple. Total numbers of silage samples were 36. The results pointed out that the slugs contained lactic acid bacteria and content of lactic acid were higher in silage containing slugs compared to controls (no slugs). Eneterobacteria, spores of Clostricium tyrobutyricum or moulds did not increase in silages with slugs added. The yeast count tended to increase at the highest addition of slugs. The general conclusion is that the addition of slugs to grass did not deteriorate the silage quality in this study.

,

Detta examensarbete baseras på en studie av ensilage av vallfoder blandat med spansk skogssnigel (Arion Lusitanicus). Frågeställningen var: Har inblandningen av sniglar i ensilerat vallfoder någon inverkan på ensilagets näringsinnehåll och betydelse för dess hygieniska kvalité? Under vintersäsongen 2007/2008 kasserades ensilage kontaminerat med sniglar för stora summor i Sverige. Både Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fick ta emot telefonsamtal från bekymrade lantbrukare och djurägares angående ensilage innehållande sniglar. Ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SVA togs fram för att undersöka frågeställningen och resulterade i detta examensarbete. De praktiska undersökningarna har utförts på Kungsängens forskningscentrum vid SLU i Uppsala och vid SVA i Uppsala. Från orten Horred i Hallands län i sydvästra Sverige insamlades spansk skogsnigel (Arion Lusitanicus). Dessa blandades med snigelfri grönmassa från Uppsala och torkades till två olika torrsubstanser (ts) 35 % (låg) och 65 % (hög). Den lägre ts-halten behandlades även med tillsatsmedel (låg ts bh). En kontrollnivå (0) utan sniglar och tre olika nivåer (1, 2 och 3) med sniglar tillsattes de tre grönmassorna (låg, låg bh och hög). De fyra behandlingarna upprepades tre gånger. Totalt 36 prover. Både sniglar och grönmassa identifierades innan blandning. Kemiska analyser genomfördes på de två grönmassorna och de tre ensilagen. Mikrobiologiska analyser genomfördes på de två grönmassorna, de tre ensilagen och en mix av sniglar blandade med snigelfekalier. De erhållna resultaten visade på att sniglarna själva innehöll mjölksyrabakterier och att ensilage med sniglar innehöll mer mjölksyra än kontrollerna. Halten av enterobakterier, smörsyra sporer och mögel i ensilaget förhöjdes inte genom inblandning av sniglar till grönmassan. Halten jäst ökade dock något vid den högsta inblandningen. Det gick inte att med konventionella kvalitetskriterier för ensilage påvisa en försämrad kvalitet i ensilage som kontaminerats med sniglar i denna studie.

Main title:Spansk skogssnigel (Arion lusitanicus) i ensilerat vallfoder
Subtitle: betydelse för fodrets näringsinnehåll och hygieniska kvalitet
Authors:Haaga, Cathrine
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:382
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:sniglar, ensilage, foderkvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1727
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1727
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Feed processing and preservation
Feed additives
Language:Swedish
Deposited On:05 Oct 2012 09:47
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 09:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics