Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Elin, 2016. Insulinresistens hos häst : inverkan av diet, hull och motion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
554kB

Abstract

Insulinresistens innebär att celler får minskad känslighet för insulin och att det insulin-beroende glukosupptaget bromsas. Den bakomliggande mekanismen för insulinresistens hos häst är till stor del okänd. Minskad insulinkänslighet kan leda fång. Fång är en mycket smärtsam sjukdom då hovens lamell, som sammanbinder hovväggen med underliggande ben, blir inflammerad och förlorar sammanbindningsförmågan.
Syftet med denna litteraturstudie är att utreda hur diet, hull och motion påverkar insulinkänsligheten hos häst. Resultat från ett antal studier tyder på att ett samband finns mellan dessa faktorer och påverkan på insulinkänsligheten. Denna uppsats ger en fördjupning av under vilka omständigheter dessa samband har setts, vilket ger en grund för diskussion kring uppkomst av insulinresistens hos häst.
Litteraturgenomgången visar att dieter med hög andel socker och stärkelse är kopplat till nedsatt insulinkänslighet. Studier visar också att en sänkning i insulinkänslighet ofta ses samtidigt som överhull. Motion kan däremot till en viss del motverka en sänkning i insulinkänslighet. Dessa faktorer påverkar enskilda hästar samtidigt, vilket leder till slutsatsen att insulinresistens bör hanteras med ett helhetsperspektiv, där diet, hullstatus och motion vägs samman.

,

Insulin resistance is a state where cells decrease their insulin sensitivity which makes the insulin-dependent glucose uptake decelerated. The underlying mechanism is in large parts unknown in horses. Insulin resistance is connected to certain forms of laminitis. Laminitis is a painful disease where the laminae, which connects the hoof wall to the underlying bone, becomes inflamed and weakened.
The aim of this literature study is to investigate how diet, body condition and exercise impact insulin sensitivity in horses. The results of a number of studies show a connection between these factors and insulin sensitivity in horses. By investigating the circumstances in which this connection was seen, a basis is provided for further discussion of the progression of insulin resistance.
Results of studies show that diets with high portions of sugar and starch is connected to decreased insulin sensitivity. Furthermore, obesity is connected to a decrease in insulin sensitivity. On the contrary, exercise seem to counteract a decrease in insulin sensitivity. The fact that these factors often effect a single horse simultaneously leads to the conclusion that insulin resistance should be handled with a holistic perspective, where diet, body condition and exercise is considered as an enterity.

Main title:Insulinresistens hos häst
Subtitle:inverkan av diet, hull och motion
Authors:Johansson, Elin
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2016:34
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:insulinresistens, diet, hull, motion, insulin resistance, obesity, exercise
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5446
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5446
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:14 Jun 2016 10:24
Metadata Last Modified:14 Jun 2016 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics