Home About Browse Search
Svenska


Henström, Emma, 2011. Deltidsbete : effekt på mjölkkornas foderintag och avkastning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
468kB

Abstract

Detta arbete är en litteraturstudie som handlar om hur deltidsbete påverkar mjölkkors avkastning, foderintag och välfärd. I Sverige har vi beteskrav till skillnad från många andra länder i världen. Detta skapar problem då besättningstorlekarna ökar och det blir svårare att få marker i närheten av gården att räcka till alla kor. Det största problemet med mjölkkor på bete är dock att högavkastande kor inte producerar lika mycket på bete som inne på stall. Det är därför viktigt att finna ett sätt att lösa problemen som både gynnar kon och bonden. Begränsad betesgång tillsammans med fri tillgång av grovfoder inne på stall har setts leda till ökat totalt ts-intag och den begränsade tiden på bete har visats öka intagshastighet av bete. Tillskottsfoder har i flera försök upptäckts leda till ökat ts-intag och därmed ökad mjölkmängd. Betestilldelning är något som verkar påverka betesintaget positivt, då en ökad tilldelning ger ett ökat intag. Betesdrift är positivt både för djurens naturliga beteende, allmänna hälsa, ben- och klövhälsa samt har visat sig kunna minska förekomsten av mastit. Det har i ett försök visats att mjölkkor som får ett val väljer med högre frekvens att vara inomhus än ute på bete. Detta ansågs bero på väderförhållande och att korna erbjöds ett foder inne som stämde bättre överens med deras näringsbehov än vad betet gjorde. Slutsatsen som dras av detta arbete är att betesgång är positivt så länge kornas näringsbehov kan täckas i samband med betesgången. Några faktorer som är särskilt betydelsefulla för ett högt foderintag och en hög mjölkavkastning under betesperioden samtidigt som man utnyttjar betets låga kostnad är att optimera tiden djuren har tillgång till betet, betestilldelningen samt mängd och kvalitet på tillskottsfoder som erbjuds.

Abstract
This essay contains a literature review about dairy cows on restricted pasture. How the allowance of pasture affects milk production, herbage intake and animal welfare is mentioned and discussed. The law in Sweden says that cattle must spend time on pasture during the grazing season and this is sometimes regarded as a problem because of the increasing herd size. Therefore it is important to find a way to solve today’s biggest problem which is the decrease in milk yield observed in high yielding cows at pasture. Supplementation with concentrates and high quality roughage has been shown to be positive for total herbage intake and milk yield. Studies have shown that restricted time at pasture and ad libitum allowance of herbage indoors increased the total dry matter intake and rate of intake which means dry matter intake per minute. It has also been shown that a good way to increase pasture intake is to give a higher pasture allowance. Animal welfare and health, including natural behaviour, leg health and a low incidence of mastitis, is positively influenced by pasture husbandry. An experiment has show that cows that have a choice to be in the barn or out at pasture chose with higher frequency to be inside and this seemed to depend on weather conditions and a higher nutritive content of the indoor feed compared whit pasture. The conclusion of this essay is that holding dairy cows on pasture is positive for the farmer if the pasture covers the cows nutritive needs. Supplement and restricted time at pasture are two main factors that increase the total herbage intake and therefore are positive for milk production.

Main title:Deltidsbete
Subtitle:effekt på mjölkkornas foderintag och avkastning
Authors:Henström, Emma
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:342
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Bete, Betesbegränsning, mjölkkor, beteende, mjölkavkastning, betestilldelning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-168
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-168
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:30 May 2011 11:16
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page