Home About Browse Search
Svenska


Widegren, Sarah, 2014. Introduction of heifers to an automatic milking system. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
441kB

Abstract

Automatic milking systems (AMS) are part of a growing trend in Sweden and the number of milk-producing farms is decreasing rapidly. One main reason for the AMS is its ability to facilitate work for the farmer. The effects of introduction prior to calving have not been documented earlier and farmers are not in agreement, however they seldom see a problem with the introduction. The aim of this report is to find differences between two groups of heifers, where one group is trained i.e. introduced to the AMS before calving and the other group is introduced after calving. Collected data is from a period of four years.
Introducing a system to the heifer prior to calving, has in this study proved to have positive effects on milking intervals, visits to the feeding station and milk production.
The ranks in the herd prior to introduction were also compared to those after the admittance. The results indicated that an introduction had no larger effects on the cow’s rank in the herd. In summary, training results in a higher milk production, however an introduction during the late part of pregnancy should be avoided as it may have negative effects on the rank of the heifer. Another study shows that cows close to parturition avoid conflicts and can therefore lose their rank in the herd.

,

Automatiska mjölkningssystem (AMS) växer i antal i Sverige men samtidigt minskar antalet mjölkprocucerande gårdar kraftigt. Ett viktigt skäl till AMS framgång är att de underlättar arbetet för lantbrukaren. Tidigare har ingenting dokumenterats vad gäller effekten av olika sätt att introducera kvigor till AMS före kalvning. Lantbrukare har olika uppfattningar om detta men de anser att det sällan blir problem med introduktionen. Syftet med denna rapport är att finna skillnader mellan kvigor som introduceras före kalvning och kvigor som inte introduceras till AMS förrän efter kalvning. Datan som sammanställts är från fyra år.
Att introducera en kviga före kalvning har i denna studie visat sig ha positiva effekter på mjölkningsintervaller, besök till foderstation och mjölkproduktion.
Kvigans rang i flocken före en introduktion jämfördes även mot efter introduktionen. Resultaten indikerar att en introduktion inte hade några större effekter på rangordningen i flocken. Sammanfattningsvis, träning resulterar i en högre mjölkproduktion. Dock borde en introduktion under den senare delen av dräktigheten undvikas eftersom den då kan ha negativa effekter på rangordningen för den individen. En annan studie visar att högdräktiga kor undviker konflikter och kan därför förlora sin rang i hjorden.

Main title:Introduction of heifers to an automatic milking system
Authors:Widegren, Sarah
Supervisor:Pettersson, Gunnar
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:469
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Heifers, Automatic systems, Behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3102
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:10 Mar 2014 15:37
Metadata Last Modified:10 Mar 2014 15:37

Repository Staff Only: item control page