Home About Browse Search
Svenska


Arrhén, Linnéa, 2013. Råproteinförändringar i timotej och rödklöver . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
350kB

Abstract

Protein i foder utnyttjas av idisslaren via upptag av mikrobprotein i tunntarmen eller som foderprotein som passerat vommen vidare till tunntarmen. Olika råproteinnivåer i foder till idisslare påverkar både miljön och djurens avkastning. Råprotein från vallväxter kan analytiskt delas upp i olika fraktioner utefter var i idisslaren det bryts ned och kan tillgodogöras. Ett sådant system är The Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS) vilket delar in protein i fraktionerna A, B och C utefter deras nedbrytningshastighet i vommen. Många olika faktorer kan påverka halt och sammansättning av råprotein i vallfoder. Några påverkande faktorer som studeras i detta arbete är skördetidpunkt, kvävegödslingsnivå och miljöförhållanden. Timotej och rödklöver är de växter som studeras närmare men även blandvallar innehållande de två arterna tas upp. Viss skillnad finns mellan rödklöver och timotej men det generella mönstret är detsamma. Nivåerna av råprotein sjunker och även smältbarheten av kväve minskar med en senare skörd. En ökad mognad och högre kvävegödslingsnivå leder generellt till ökad andelen icke-proteinkväve, fraktion A medan det för det sanna proteinet, fraktion B, sker en andelsförskjutning från lättsmält till mer svårsmält med högre mognad och lägre kvävenivå. Det otillgängliga kvävet, fraktion C, ökar i andel med ökad mognad och mindre kvävegödsling. Rödklöver har över lag högre nivåer av råprotein och minskningen med tilltagande utvecklingsstadium är långsammare för rödklöver än för timotej.

,

The ruminant utilizes the feed protein either by uptake of microbial protein in the intestines, or as rumen escape protein which is feed protein that proceed to the intestines. The levels of crude protein affect both the environment and the performance of the animal. The nitrogen in plants can be analyzed as crude protein which can be further separated into fractions with degradation properties. The Cornell Net Carbohydrate And Protein System (CNCPS) is an example of such a system. It splits the crude protein into three fractions A, B and C according to their degradation rate. There are many components that contribute to the crude protein concentration and degradation characteristics in forage and some of them are further investigated in this review. The maturity, application rate of nitrogen fertilizer, temperature and light is investigated for timothy and red clover. Some differences are visible between red clover and timothy but the overall pattern was the same. The crude protein content decrease with a higher level of maturity. Also the degradation of nitrogen decrease with a later harvest. With a higher level of maturity did non-protein nitrogen, the fraction A, increase in proportion but a shift in proportion from rapid to slowly degradation happens for true protein, fraction B. Protein unavailable for the ruminant, fraction C, increase in proportion both over time and with less fertilization. The crude protein level is higher for the red clover than for timothy and the decrease in crude protein concentration with advancing maturity was also slower for red clover.

Main title:Råproteinförändringar i timotej och rödklöver
Authors:Arrhén, Linnéa
Supervisor:Eriksson, Torsten and Udén, Peter
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:436
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:råprotein, timotej, vall, rödklöver
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2397
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2397
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2013 12:54
Metadata Last Modified:18 Jun 2013 12:54

Repository Staff Only: item control page