Home About Browse Search
Svenska


Juhlin, Louise, 2017. Cleaning and stimulation of teats in an Automated Milking Rotary. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
617kB

Abstract

Abstract
In automatic milking systems (AMS) teat cleaning and stimulation of milk let-down are performed automatically in a standardized process before milking. The settings for teat cleaning must meet the requirements for hygienic quality of the milk delivered to the dairy plants. Moreover, the stimulation of milk let down must meet the requirements for high milking efficiency at farm level. The latest addition from DeLaval is the automatic milking rotary (DeLaval AMRTM) which has the capacity to work with five robots on five cows at the same time. The AMR has different time settings for teat wash and time out time (TT), the time allowed for each wash station to finish the preparation of two teats. Depending on time settings that are used, milk hygiene and milking efficiency can be affected. The short term aim of the project was to optimize cleaning and stimulation of the teats before milking, and the long term aim was to improve milking hygiene to maximize milking efficiency and milk quality.
The project was carried out at the Swedish Livestock Research Centre at Lövsta, Swedish University of Agricultural Science in Uppsala. It was divided into two studies of which the first investigated how different teat wash times (WT) (3.5 s, 5.5 s and 7.5 s) affected teat cleanliness and milking parameters as incomplete milking, attachment failure, kick-off, milk yield, milking time and milk flow in the DeLaval AMRTM. The second study investigated how different TT (25 s and 30 s) using a WT of 5.5 and 7.5 s affected teat cleanliness and milking parameters using the same outcomes as in the first study. In both studies, all cows included were subjected to all treatments in a crossover design.
In the first study, it was found that the probability of high hygiene scores, i.e. dirty teats, was significantly lower afterWT 5.5 s and 7.5 s compared to afterWT 3.5 s. The probability of high hygiene scores was also significantly lower after WT 7.5 s than after WT 5.5 s. Results also showed that WT had significant effect on milking parameters. The risk of incomplete milking and attachment failure was higher after WT 3.5 s compared to WT 5.5 s and 7.5 s. A lower milk flow was found after 3.5 s WT compared to 5.5 s and 7.5 s WT. Significant differences in incomplete milking, attachment failure and milk flow were not found between WT 5.5 s and 7.5 s. In the second study, significant differences in hygiene assessments, incomplete milkings or attachment failures were not found between the two TT tested. A TT of 25 s, resulted in more kick-offs compared to TT 30 s when the WT was 5.5 s. However, the same results were not found when using a WT of 7.5 s.
It was concluded that a WT of 7.5 s resulted in best teat hygiene score. It was also concluded that the teat WT before milking cannot be shortened from default 5.5 s to 3.5 s (default TT 30 s) without risk for deterioration of the teat hygiene and milking parameters studied. Moreover, when using WT 5.5 s the TT can probably be shortened from 30 s to 25 s without deterioration of the teat hygiene and milking parameters studied. However, further assessment of the effect on teat hygiene is needed since teat hygiene was only evaluated on the right side of the udder.

,

Sammanfattning
Rengöring av spenar och stimulering av mjölknedsläpp sker med automatik i automatiska mjölkningssystem (AMS). Således krävs det att inställningar för spentvätt uppfyller kraven på hygienisk kvalitet på mjölken som levereras till mejeriet. Vidare måste också stimulering av mjölknedsläpp uppfylla kraven för hög mjölkningseffektivitet på gårdsnivå. Det senaste mjölkningssystemet från DeLaval är den automatiska mjölkningskarusellen (DeLavalAMRTM). AMRen har olika inställningar för bland annat spentvättid och ”time-out”-tid (tiden det tar för varje tvättstation att rengöra två spenar). Beroende på vilka tidsinställningar som används i AMRen kan mjölkningshygien och mjölkningseffektivitet påverkas. Syftet med den här studien var att, på kort sikt, optimera rengöring och stimulering av spenarna innan mjölkning, och det långsiktiga målet var att förbättra mjölkningshygienen för att maximera mjölkningseffektivitet och mjölkkvalitet i system med automatisk mjölkningskarusell.
Projektet genomfördes vid Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Lövsta, Sveriges Lantbruksuniversitet, i Uppsala. Den första delstudien undersökte hur olika spentvättider (3,5 s, 5,5 s och 7,5 s) påverkade spenhygienen och olika mjölkningsparametrar så som ofullständig mjölkning, misslyckade påsättningsförsök av spenkopp, avspark av spenkopp, mjölkmängd, mjölkningstid och mjölkflöde i en DeLaval AMRTM. Den andra delstudien utvärderade hur olika ”time-out”-tider påverkade spenhygienen och samma mjölkningsparametrar som i den första studien. I båda studier utsattes alla inblandade kor för samtliga behandlingar i en ”cross-over design”.
Resultat från den första delstudien visade att sannolikheten för höga hygienpoäng, dvs smutsiga spenar, var signifikant lägre efter 5,5 s och 7,5 s tvättid i jämförelse med 3,5 s tvättid. Sannolikheten för höga hygienpoäng var också signifikant lägre efter 7,5 s tvättid i jämförelse med 5,5 s tvättid. Risk för ofullständig mjölkning och misslyckade påsättningsförsök av spenkopp var högre efter 3,5 s tvättid i jämförelse med 5,5 s och 7,5 s tvättid. En tvättid på 3,5 s visade sig ge lägre mjölkflöde i jämförelse med 5,5 s och 7,5 s. Det var ingen signifikant skillnad på ofullständig mjölkning, misslyckade påsättningsförsök av spenkopp och mjölkflöde vid jämförelse av 5,5 och 7,5 s tvättider. I den andra delstudien användes två olika ”time-out”-tider, 25 och 30 s, med tvättid på 5,5 och 7,5 s. Inga signifikanta skillnader i varken hygienbedömning, ofullständig mjölkning eller misslyckade påsättningsförsök av spenkopp mellan de olika time-out-tiderna fanns. Däremot resulterade en time-out-tid på 25 s i fler avspark av spenkopp i jämförelse med 30 s time-out-tid, när tvättiden var 5,5 s. Denna skillnad fanns inte med en tvättid på 7,5 s. Det konstaterades att en tvättid på 7,5 s resulterade i högst hygienpoäng.
Spentvättiden innan mjölkning kan inte förkortas från standardtiden 5,5 s till 3,5 s (30 s ”time-out-tid”) utan att riskera en försämring av spenhygienen och de mjölkningsparametrar som studerades. Time-out-tiden kan eventuellt förkortas från 30 s till 25 s med en tvättid på 5,5 s utan att försämra spenhygienen och mjölkningsparametrar. Detta kräver dock vidare utredning eftersom endast spenarna på den högra sidan av juvret hygienbedömdes i de två delstudierna.

Main title:Cleaning and stimulation of teats in an Automated Milking Rotary
Authors:Juhlin, Louise
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:593
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:attachment failure,, incomplete milking,, milking efficiency,, milk let down,, washing time
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6362
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6362
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:English
Deposited On:24 Apr 2017 12:50
Metadata Last Modified:24 Apr 2017 12:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics