Home About Browse Search
Svenska


Fridh, Sofia, 2007. Lättlösliga kolhydrater i vallfoder och i hästens grovtarm. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
355kB

Abstract

The purpose of this study was to investigate how the content of glucose, fructose, sucrose and fructan (WSC) varied in silage, haylage and hay harvested from the same field and at the same time of harvest. The study also investigated if differences in the WSC-fraction in the forages caused differences in composition of WSC in the colon of horses fed the forages. Hay, haylage and silage were harvested in the first week of June 2005 and stored for about nine months before feeding. Horses that were fistulated in right ventral colon and caecum were used, but only the colon fistula was used for sampling.

The fresh crop and the conserved hay, haylage and silage were analyzed for chemical composition and WSC-fraction. The content of fructan was lower in the fresh crop of hay than in the fresh crop of silage and haylage. In the conserved feed, hay had the highest content of DM, sucrose and fructan. Haylage had the highest content of glucose, whereas DM, fructan, acetic acid, ethanol and pH-value were intermediates between hay and silage. Silage had the highest content of succinic acid, lactic acid, acetic acid and 2,3-butanediol, and the lowest DM, fructan and pH-value compared to hay and haylage.

Horses were fed each forage for 21 days in a changeover-experiment, and were sampled via the colon fistula at 0, 2, 4, 8, and 12 h after feeding. The content of glucose, fructose, sucrose and fructan in colon samples were analyzed. The WSC-fraction did not differ in the colon content when horses were fed hay, haylage or silage. Also, there was no difference in WSC-fraction between sampling times, and no difference among individual horses. Generally, the amount of WSC was very low in the colon fluid. There were no interactions between forage type and time of sampling.

,

Syftet med detta arbete var att studera sammansättningen av lättlösliga kolhydrater (WSC) i vallfoder som konserverats på olika sätt, och WSC i tarmen hos hästar som utfodrats med dessa vallfoder. Hö, hösilage och ensilage skördades under första veckan i juni 2005 och lagrades i ca åtta månader (juni - februari) innan utfodring påbörjades. Vallfodren utfodrades i ett changeover-försök till hästar som provtogs via en fistel i högra ventralkolon.
Förtorkad grönmassa för hö, hösilage och ensilage samt de färdiga fodren, analyserades med avseende på innehåll av WSC (glukos, fruktos, sukros och fruktan), och kemisk sammansättning. Fruktanhalten var lägre i höets förtorkade grönmassa än i den förtorkade grönmassan för ensilage och hösilage. Hos de färdiga fodren hade höet det högsta innehållet av sukros och fruktan. Ensilaget hade det lägsta innehållet av fruktan och hösilaget hade en intermediär fruktanhalt. Det högsta glukosinnehållet återfanns hos hösilaget. Fruktosinnehållet skiljde sig inte åt mellan de olika vallfodren.
Hästarna provtogs via kolonfisteln före (0 h) samt 2, 4, 8 och 12 h efter utfodring, och tarmvätskan analyserades med avseende på WSC-fraktionen. Det fanns inga skillnader i tarmvätskans innehåll av glukos, fruktos, sukros och fruktan då hästarna utfodrades med hö, hösilage eller ensilage. Det fanns inte heller några skillnader i WSC-fraktionen mellan provtagningstidpunkter eller mellan individuella hästar. Generellt sett var WSC-innehållet i tarmvätskan mycket lågt. Slutsatsen av försöket var att innehållet av glukos, fruktos, sukros och fruktan i tarmvätska från hästar inte skiljde sig åt beroende på vilken sorts vallfoder hästarna utfodrades med.

Main title:Lättlösliga kolhydrater i vallfoder och i hästens grovtarm
Authors:Fridh, Sofia
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:245
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:lättlösliga kolhydrater, digestion, vallfoder, häst, kolon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8773
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8773
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 09:19
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 09:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics