Home About Browse Search
Svenska


Ioakim, Temwanoku, 2018. Effects of silage and haylage on feed intake, growth and health in two meat type chicken genotypes. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
824kB

Abstract

In this project the effect of grass silage and haylage on feed intake (FI), growth and health of two meat type chicken hybrids, Ross 308 and Rowan Ranger were studied. The study was carried out at the Swedish Livestock Research Center, located in Funbo-Lövsta, Uppsala for a period of 42 days. A total of 30 pens were used, 15 pens for each hybrid with eight birds randomly allocated to each pen. Commercial organic feed for the starter period was given at d1-20 in crumble form whereas a pelleted feed was given for the grower period at d20-42. To study the effect of silage and haylage, 15 percent dry matter (DM) of the commercial feed was replaced with either silage or haylage and compared to birds fed only the commercial feed resulting in three treatment groups namely, the control, haylage and silage. Each treatment was assigned randomly to five pens of each hybrids. The overall FI, silage, haylage and pellet intake, bodyweight (BW), feed conversion ratio (FCR) as well as organ weights were measured, gizzard score, sticky droppings, foot pad and litter quality were assessed.

The result showed that the overall FI and pellet intake were lower for the chickens fed haylage compared to chickens fed silage and control feed. The roughage intake was higher for chickens fed silage than those fed haylage. The BW for the chickens in the control group were greater than the chickens in the silage group, but lowest with the haylage group. The FCR was poorer for chickens fed silage or haylage compared to chickens fed the control feed. In regards to genoype, Ross 308 chickens had a higher FI, pellet intake, silage or haylage intake and BW compared to the Rowan Ranger chickens whereas for FCR, Ross 308 started off poorly but later on was improved and Rowan Ranger chickens showed the opposite. The result on organ weights showed treatment effect only on the gizzard. The chickens fed silage and haylage had a heavier gizzard compared to chickens fed the control feed. In addition, breed effect was present where Rowan Ranger chickens had a heavier gizzard as well as crop, spleen, liver, small and large intestine than the Ross 308 chickens. However, no genotype effect was seen for the heart, bursa and proventiculus weights. Foot pad and litter quality were not influenced by treatment nor genotype. Sticky dropping was not affected by treatment but at d42 a genotype effect showed Rowan Ranger chickens with inferior condition compared to Ross 308 chickens. Feed treatment had no effect on gizzard score, but a tendency (P= 0.08) of superior condition in Rowan Ranger chickens over Ross 308 chickens was found.

In conclusion, feeding diets with 15 percent inclusion of grass silage or haylage decreased growth performance for both Ross 308 and Rowan Ranger hybrids, with a stronger growth reduction with haylage group. However, both these forages did not have any detrimental effect on health parameters.

,

I detta projekt studerades effekten av ge ett foder med inblandning av gräsensilage eller hösilage på foderintag, tillväxt och hälsa hos två olika matfågel genotyper, Ross 308 och Rowan Ranger. Studien genomfördes under 42 dagar på Lövsta forskningscenter, Funbo-Lövta, Uppsala. Kycklingarna sattes in som dagsgamla och hölls i moduler med åtta kycklingar per grupp, totalt 30 moduler användes under försöket, 15 moduler för Ross och 15 för Rowan. Kycklingarna fick ett kommersiellt pelleterat ekologiskt startfoder från dag 1-20 och ett kommersiellt pelleterat ekologiskt tillväxtfoder från dag 20-42. För att studera effekten av ensilage och hösilage ersattes 15% av de kommersiella fodren med ensilage eller hösilage, detta jämfördes mot grupper som endast fick kommersiellt foder. Detta resulterade i tre olika foderbehandlingar, kontroll, ensilage och hösilage som slumpvis gavs till 5 grupper av varje genotyp. Totalt foderintag, ensilage, hösilage och pelletsintag, kroppsvikt, foderomvandlingsförmåga samt organvikter mättes, medan muskelmagserosioner, sticky droppings, fothälsa och ströbäddskvalitet bedömdes. Resultaten visade att totala foderintaget och pelletsintaget var lägre hos kycklingar som fått hösilage än de som fått ensilage eller kontroll. Grovfoderintaget var högre för kycklingar som fick ensilage än de som fick hösilage. Kycklingar som fick kontrollfoder vägde mer än kycklingar som fick ensilage och hösilage, och kycklingarna som fick ensilage vägde mer än de som fick hösilage. Foderomvandlingsförmågan var sämre hos kycklingar som fick ensilage eller hösilage jämfört med de som fick kontroll. Jämförelse av de två genotyperna visade att Ross 308 hade högre totalt foderintag, pelletsintag, ensilage och hösilageintag samt en högre kroppsvikt. För foderomvandlingsförmågan så var den bättre hos Rowan än Ross i början av försöket, men i slutet av försöket var det tvärtom. Resultaten av organvikter visade att det endast fanns en effekt av foderbehandling på muskelmagen med tyngre muskelmage hos kycklingarna som fick ensilage eller hösilage än de som fick kontroll. Effekten av genotyp visade att Rowan Ranger hade tyngre kräva, muskelmage, mjälte, lever, tunn- och tjocktarm än Ross 308, men det var ingen skillnad i vikt mellan genotyperna för hjärta, bursa eller körtelmagen. Fothälsa och ströbäddskvalitet var inte påverkade av foderbehandling eller genotyp. Andelen kycklingar med sticky droppings påverkades inte av foderbehandling, men vid dag 42 sågs en effekt av genotyp, där Rowan ranger hade en högre andel med sticky droppings. Andelen muskelmagar med erosioner påverkades inte av foderbehandling, med det fanns en tendens (P=0.08) av mindre erosioner hos Rowan Ranger än Ross 308.

Slutsatsen av projektet är att ett foder med 15% inblandning av gräsensilage eller hösilage försämrar tillväxten för både Ross 308 och Rowan Ranger. Den negativa effekten på tillväxt var större med hösilage än ensilage, men verken ensilge eller hösilage gav några negativa effekter på de hälsoparametrar som studerades.

Main title:Effects of silage and haylage on feed intake, growth and health in two meat type chicken genotypes
Authors:Ioakim, Temwanoku
Supervisor:Ivarsson, Emma and Valecková, Eliska
Examiner:Wall, Helena
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:645
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:silage, haylage, broiler hybrid, feed intake, growth, health
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10025
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10025
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Growth and development
Language:English
Deposited On:14 Dec 2018 12:29
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics