Home About Browse Search
Svenska


Paananen, Jonna, 2014. Grovfoder till hästar : hur inverkar olika konserveringsmetoder på hästens digestion?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
514kB

Abstract

Hästen är en grovtarmsjäsare anpassad för en gräsdiet vilket medför att grovfodret spelar en viktig roll för hästen ur utfodringssynpunkt. Inplastat vallfoder i form av ensilage och hösilage har ökat som grovfoder. Grovfoder kan genom olika metoder konserveras till hö, ensilage eller hösilage. De olika konserveringsmetoderna medför att fodret får olika biokemisk och mikrobiell sammansättning. Hö torkas till hög torrsubstans halt (ts-halt) för att förhindra oönskad mikrobiell tillväxt. Torkning på slag kräver en sammanhängande torr period utan nederbörd. Torkning och förvaring av hö under blöta förhållanden kan resultera i oönskad tillväxt av mögel, och har påvisats finnas i högre utsträckning i hö jämfört med ensilage och hösilage. Ensilering innebär att grödan packas i en anaerob miljö vid lägre ts-halt jämfört med hö och gynnar då mjölksyrabakterier att tillväxa. Mjölksyrabakterierna bildar mjölksyra som med den anaeroba miljön utgör faktorer som förhindrar oönskad tillväxt av mikroorganismer. Hösilage är ett mellanting av ensilage och hö. Torrsubstans-halten är intermediär vilket medför att mjölksyrabakterier inte tillväxer i samma utsträckning jämfört med ensilage. Det innebär en begränsad fermentation i hösilage. Inga studier har påvisat att hästens digestion påverkas avsevärt av biokemiska och mikrobiella skillnader mellan hö, ensilage och hösilage skördade vid samma tillfälle. Tidpunkten för skörd med avseende på växtens mognadsgrad verkar vara den faktor som påverkar hästens digestion i störst utsträckning oavsett konserveringsmetod.

,

The horse is a hindgut fermenter developed for a grass-diet and therefore forages plays an important role in the horse diet. Silage and haylage have during recent years increased as forage for horses. Forages may be preserved by different methods as hay, silage or haylage, which will have different biochemical and microbial composition. Hay is cut and wilted to a dry matter (DM) content where unwanted microorganisms can’t survive. To dry the hay into the desired DM content in the field the weather conditions needs to be optimal. Wet weather conditions at harvest can result in growth of mould and bacteria. Mould growth may also develop during damp storage of hay. Hay has been reported to contain higher mould counts compared to silage. Silage is harvested at a lower DM content and is stored in air-tight conditions which favours the growth of lactic acid bacteria. Lactic acid produced from lactic acid bacteria and the anaerobic storage inhibits growth of other microorganisms. Haylage is an intermediate of silage and hay. The DM content is higher than silage resulting in less lactic acid bacteria and less fermentation. Haylage is also stored during anaerobic conditions. No studies have shown any large differences in equine digestion due to biochemical and microbial differences in silage, hay and haylage harvested at the same time. The factor with largest influence on horse digestion of forage seems to be plant maturity at harvest regardless of conservation method.

Main title:Grovfoder till hästar
Subtitle:hur inverkar olika konserveringsmetoder på hästens digestion?
Authors:Paananen, Jonna
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Lindberg, Jan Erik
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:477
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:ensilage, gräs, hö, hösilage, näringsämnen, smältbarhet, skörde-tidpunkt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3408
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3408
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:16 Jul 2014 11:28
Metadata Last Modified:16 Jul 2014 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics