Home About Browse Search
Svenska


Waldau, Ellika, 2014. Strategier hos renen för att hantera brist på föda under vintern. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
349kB

Abstract

Renar (Rangifer tarandus) lever i ett extremt klimat och vintertid dessutom under födobrist. De är intermediära idisslare och kompenserar sin begränsade förmåga att bryta ned fibrer genom att vara selektiva i sitt betande. Under en kort sommarsäsong med gott om bete tillväxer renarna och återhämtar sig efter den långa perioden av dåligt bete då de tappat vikt. Renarna anpassar sin diet efter säsong. Sommartid äter de till stor del kärlväxter, vilka vintertid främst ersätts av lavar. På våren, när marken täcks av skare, är trädlavar en viktig del av renarnas diet. Drabbas renarna av näringsbrist minskar deras produktion och tillväxt och överlevnaden sjunker, speciellt för kalvarna. För att minimera födo- och näringsbrist har renarna ett antal strategier, både fysiologiska anpassningar och beteenden. Några av dessa är migration mellan sommar- och vinterbete, effektiv återanvändning av kväve, säsongsbunden brunst, kalvning på våren och minimering av värmeförluster. De pågående klimatförändringarna innebär ökande temperaturer, vilket till exempel påverkar renarna direkt genom förändrat bete och ökat insektstryck och indirekt genom en ökad konkurrens mellan skogsbruk och renskötsel.

,

Reindeer (Rangifer tarandus) live under extreme climatic conditions and during winter also on poor pasture. They are intermediary ruminants and to compensate for their limited ability to digest fibres, they are highly selective when grazing. During a short summer season with abundant forage the reindeer grow and recover from the long period of poor pasture, during which they have lost weight. The reindeer adapt their diet according to season. During summer they eat large quantities of vascular plants, which are mainly replaced by lichens during winter. In springtime, when the ground is covered with an ice-crust, arboreal lichens are important components of the diet. If the reindeer are afflicted with undernutrition, their growth and production decrease and the survival is reduced, especially for calves. To minimise feed and nutrient deficiency the reindeer use a number of strategies, both physiological adaptions and behavioural patterns. Some of these are migration between summer and winter pasture, efficient nitrogen recirculation, timing of rut, calving in springtime and minimised heat losses. The on-going climate changes result in elevated temperatures. This affects the reindeer directly, e.g. by changed grazing conditions and an increased disturbance from insects, and indirectly, by increased competition between forestry and reindeer husbandry.

Main title:Strategier hos renen för att hantera brist på föda under vintern
Authors:Waldau, Ellika
Supervisor:Åhman, Birgitta
Examiner:Skarin, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:471
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:Rangifer tarandus, anpassning, beteende, näringsbrist, metabolism, klimatförändring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3294
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3294
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2014 15:17
Metadata Last Modified:17 Jun 2014 15:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics