Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ida, 2009. Optimal group size for calves fed in transponder-controlled milk feeders. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
466kB

Abstract

Traditionally preweaned calves have been kept in single pens until the time for weaning.
However, nowadays the general opinion from both the society and manufactures is that calves should preferable be kept in groups (DeLaval, 2000). There are several reasons why group housing is increasing. This system for rearing calves has many advantages compared with single housing. Group housing give calves opportunity to perform social behaviours (Jensen et al. 1998, Jensen, 2004) and stimulates the consumption of forage and grain (Phillips, 2004, Babu et al. 2004).
The aim of this project was to achieve knowledge about the optimal group size for group
housed calves that are fed milk from automatic milk feeders. The project has been conducted in collaboration with Delaval.

Recent literature was reviewed and an interview part was conducted where 7 different farms in the Netherlands, Norway and Latvia was visited. The interviews showed that most farmers were satisfied with their milk feeder and their group housing system. Group housing is more preferable compared to single housing in several aspects. This housing system makes the calves develop a social behaviour which has a positive impact on the ability to function in a group even later in
life. The literature study and the interviews also showed that the optimal group size is very much depending on the management system and the presumptions on the actual farm. However, the incidence of disease outbreaks can be greatly reduced and the daily weight gain can be increased if stable groups are kept.
This study concludes that calves should preferable be kept in small groups (max 12 individuals) and the age range among them should be as small as possible in order to achieve optimal conditions for the calves.

,

Traditionellt har kalvar fötts upp i enkelboxar under mjölkperioden. Idag är dock den generella
uppfattningen från både samhället och tillverkare av kalvtillbehör att kalvar ska hållas i grupper
(Delaval, 2000). Det finns ett antal anledningar till att grupphållning av kalvar stadigt ökar. Detta
inhysningssystem för kalvar har många fördelar i jämförelse med enkelboxar. Grupphållning ger
kalvarna möjlighet att utveckla ett socialt beteende i större utsträckning (Jensen et al. 1998,
Jensen, 2004) och grupphållning stimulerar även intaget av både grovfoder och kraftfoder
(Phillips, 2004, Babu et al. 2004). Målet med denna studie var att presentera material angående
optimal gruppstorlek för kalvar som utfodras med kalvamma. Detta material ska i sin tur ge
vägledning i Delavals management råd angående kalvammor. Detta projekt har utförts i
samarbete med Delaval.
En litteraturstudie genomfördes samt en intervjudel där 7 olika gårdar i Holland, Norge och
Lettland besöktes. Intervjuerna visade att de flesta bönderna som besöktes var nöjda med sina
inhysningssystem och kalvamma. Grupphållningssystem är att föredra jämfört med enkelboxar av
många anledningar. Detta inhysningssystem gör att kalvarna kan utveckla ett socialt beteende
vilket i sin tur har en positiv effekt på deras förmåga att fungera i en grupp. Litteraturstudien
tillsammans med intervjuerna visade att en optimal gruppstorlek är svårt att definiera då detta
påverkas till stor del av management systemet som används på gården samt den specifika gårdens
förutsättningar. När stabila grupper hålls kan risken för sjukdomsutbrott kraftigt reduceras och
den dagliga tillväxten kan ökas. Denna studie konkluderar att kalvar ska föredragsvis hållas i
grupper om max 12 individer och åldersspridningen i gruppen ska hållas så låg som möjligt.

Main title:Optimal group size for calves fed in transponder-controlled milk feeders
Authors:Eriksson, Ida
Supervisor:Olsson, Ingemar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:278
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:calves, group size, transponder-controlled milk feeders
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8452
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8452
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:English
Deposited On:31 Oct 2017 09:45
Metadata Last Modified:31 Oct 2017 09:45

Repository Staff Only: item control page