Home About Browse Search
Svenska


Sjölund Sundborger, Helene, 2013. Aspects on cow traffic and management on farms with automatic milking. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This thesis consists of four case studies. The objective is to find out how to get a well functioning cow traffic in an automatic milking system. Different technical and building solutions are analysed and some adjustments are proposed for the DeLaval herd management software.

Case study 1: Lactation chart comparison from traditional cow traffic and Feed First™ cow traffic
Case study 2: Farm A - a study of the precedence passage and the cow traffic
Case study 3: Farm B – an overview of the farm and their way of working
Case study 4: Key factors – how can we judge how well a VMS farm is working?
Case study 1: Lactation chart comparison from traditional cow traffic and Feed First™ cow traffic
In this survey data is analysed from before and after rebuilding to Feed First™ cow traffic. Lactation
graphs are compared between traditional cow traffic and Feed First™ cow traffic. This case study is not included in the official version of this document.
Case study 2: Farm A – a study of the precedence passage and the cow traffic
Farm A has two VMS from DeLaval in a tandem solution. The farm has Feed First™ cow traffic and a new cow traffic solution which should give precedence to a selection of cows. The cow traffic as a whole on the farm has been studied and some problems have been adjusted. Some proposals are given on which cows should be in the precedence passage and some other things that ought to be adjusted on the farm concerning the cow traffic. In a comparison made between no precedence passage and the precedence passage working with the settings they had before the start of this study, only a few cows had shortened their waiting times before milking.
Case study 3: Farm B– an overview of the farm and their way of working
Farm B has two VMS from DeLaval in a parallel solution. The farm is functioning very well and is under expansion. The cow traffic solution used is Feed First™. A gate has been opened up and it is possible to pass it backwards. A short study has been made to find out how this influences the cow traffic.
Case study 4: Key factors – how can we judge how well a VMS farm is working?
In this study key factors are presented that the farmer can use as tools to judge the performance of the farm.
Thus the idea is to help the farmer to estimate areas of improvement as well as areas performing well. The farmers should be able to compare their results to other farms as well as their own farm some time ago.
Abbreviations: DMI, dry matter intake; FF cow traffic, Feed First™ cow traffic; mp, (milking
pen)=waiting area; ms, milking station; PMR, partly mixed ratio; pp, precedence passage=(VIP lane); trad.
cow traffic, traditional cow traffic; VMS, Voluntary Milking System.
Explanations: cow traffic is movements of cows between different barn facilities, to perform different
activities, like eating, resting, milking or using a cow brush.
Semi free cow traffic, semi guided cow traffic, selective cow traffic and selectively guided cow traffic are
the same
Primiparous cows have given birth to one or several calves at one occasion. Multiparous cows have given birth to calves at more than one occasion.

,

Detta examensarbete består av fyra fallstudier. Det har som mål att utröna hur man vid automatisk mjölkning kan främja en väl fungerande kotrafik. Olika tekniska och byggnadsmässiga lösningar analyseras och vissa anpassningar av DeLavals driftledningsprogram föreslås.
Fallstudie 1: Laktationskurvor jämförs från traditionell kotrafik och Feed First™ kotrafik
Fallstudie 2: Gård A – en studie av företrädesfil och kotrafik som helhet
Fallstudie 3: Gård B – en överblick över gården och deras sätt att arbeta
Fallstudie 4: Nyckelfaktorer – hur kan vi avgöra hur bra det går för en VMS-gård?
Fallstudie 1: Laktationskurvor jämförs från traditionell kotrafik och Feed First™ kotrafik
I den här undersökningen analyseras data före och efter ombyggnation till Feed First™ kotrafik.
Laktationskurvor jämförs från traditionell kotrafik och Feed First™ kotrafik. Studien ingår ej i den officiella versionen av detta dokument.
Fallstudie 2: Gård A – en studie av företrädesfilen och kotrafiken som helhet
Gård A har två mjölkningsrobotar av märket VMS från DeLaval placerade efter varandra. Gården har Feed First™ kotrafik och en ny kotrafiklösning som ska ge företräde åt kor som av någon anledning har svårt att komma fram till mjölkningsrobotarna. Kotrafiken som helhet har studerats och en del brister har rättats till.
Några förslag ges på vilka kor som bör få tillträde till företrädesfilen och en del övrigt som bör åtgärdas på
gården gällande kotrafiken. I en jämförelse som gjordes mellan tiden utan företrädesfil och företrädesfilen
med de inställningar som tillämpades före denna studie var det endast några kor som hade förkortat sina väntetider före mjölkning.
Fallstudie 3: Gård B – en överblick över gården och deras sätt att arbeta
Gård B har två mjölkningsrobotar av märket VMS från DeLaval. De är placerade bredvid varandra. Gården fungerar bra och är under utvidgning. Kotrafiken fungerar enligt Feed First™-principen. En grind har helt ställts upp så att den kan passeras baklänges. Ett försök har gjorts att utröna hur detta påverkar kotrafiken.
Fallstudie 4: Nyckelfaktorer – hur kan vi avgöra hur bra det går för en VMS-gård?
Ett förslag har tagits fram till hjälp för lantbrukare att bedöma gårdens prestanda. Avsikten är att kunna definiera förbättringsmöjligheter såväl som väl fungerande verksamhet. Lantbrukare ska kunna jämföra sina resultat både med andra gårdar och med sin egen gård för en tid sedan.

Main title:Aspects on cow traffic and management on farms with automatic milking
Authors:Sjölund Sundborger, Helene
Supervisor:Pettersson, Gunnar
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:457
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:automatic milking, cow traffic, milking station, feed first, precedence passage, voluntary
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2891
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2891
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Animal husbandry
Language:English
Deposited On:08 Nov 2013 09:50
Metadata Last Modified:08 Nov 2013 09:50

Repository Staff Only: item control page