Home About Browse Search
Svenska


Back, Jeanette, 2008. Betesdrift vid automatisk mjölkning i ekologisk produktion. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
100kB

Abstract

An automatic milking (AM) system should be combined with some form of controlled cow traffic to minimize the time spend on fetching cows to milking and to increase the milking frequency. By restricting the hours spent on pasture per day you optimise the AM system use during pasture period. A reason for this is becuase cows do not return to the stable for milking during night which cause that the milking unit stands empty those hours. In organic production it is required that the cows should be able to graze a certain amount of daily dry matter (DM) intake on the pasture. In the county of Dalarna where the farm is located the yield of the pasture is about 3000 kg DM per grazing season and hectar.This means that the pasture area should be 14,25 hectare to 57 milking cows. A good grazing strategie could be a rotational system.

,

System med automatisk mjölkning (AM) bör kombineras med någon form av styrd kotrafik
för att minimera arbetsbelastningen med att hämta kor till mjölkningen och för att öka
mjölkningsfrekvensen och därmed mjölkavkastningen. Genom att begränsa antal timmar på
betet per dygn så kan besöksfrekvensen till AM systemet optimeras då korna vid betesgång
dygnet runt i stort sett inte besöker mjölkningsenheten under natten. Ett stall med styrd
kotrafik kan kombineras med selektionsgrindar som möjliggör det för korna att kunna nå
utfodringsavdelningen utan att passera mjölkningsenheten om de inom ett visst tidsintervall
redan mjölkats. Detta minskar även köbildningen och det blir en bättre genomströmning och
AM systemets utnyttjande. I en ekologisk besättning ska korna ha tillgång till betet dygnet
runt, vilket kan resultera i att AM systemet blir outnyttjad under natten och det är större risk
för köbildning. I ekologisk produktion finns även kravet på ett visst ts intag per dygn på betet
och en lägre beläggningsgrad rekommenderas för att hålla ett lågt parasittryck. I Dalarna där
Rättviks gymnasium är beläget innebär detta en betesareal på 14,25 hektar till 57 mjölkande
kor, som trots arbete och stängslingsåtgång bör välja att ha rotationsbete.

Main title:Betesdrift vid automatisk mjölkning i ekologisk produktion
Authors:Back, Jeanette
Supervisor:Wredle, Ewa
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:ekologisk produktion, bete, automatiskt mjölkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8542
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8542
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 09:32
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 09:32

Repository Staff Only: item control page