Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Lisa, 2016. Insulinets påverkan på mjölkproduktionen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
332kB

Abstract

Det är mjölkkörtlarna som från näringsämnen i blodet bygger upp mjölkens fett, laktos och det mesta av proteinet. Mjölkutsöndringen regleras bland annat av hormonella koncentrationer i blodet, lokala förhållanden i alveolen, näringsämnen i blodet samt blodflödet till juvret. Hormonet insulin är den viktigaste anabola signalmolekylen i kroppen men nötkreaturs juver är inte beroende av insulin för upptag av glukos. Trots det är insulin ett viktigt hormon när det gäller syntesen av mjölk och mjölkens komponenter. Syftet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur insulin påverkar mjölkproduktionen hos nötkreatur med fokus på mjölkavkastning samt mängd mjölkfett och mjölkprotein. Effekten av insulin påverkas av laktationsstadie och energibalans. Experimentell insulinbehandling i tidig laktation kan eventuellt minska mjölkavkastningen medan den inte påverkas när kon är i mitten av laktationen. Överlag kan en ökning ses i mängden mjölkprotein vid experimentell insulinbehandling, men ökningen begränsas av aminosyratillgången. Mjölkfettsinnehållet förblir oförändrat i de flesta fall av experimentell insulinbehandling, men en minskning kan ske och det främst då kon är i negativ energibalans.

,

It is the mammary glands that synthesise milk fat, lactose and most of the protein found in milk from nutrients in the blood. Milk secretion is regulated by hormonal blood levels, local conditions in the alveoli, blood flow and nutrient content in blood. The hormone insulin is the most important anabolic signal molecule in the body, but the bovine udder does not depend on insulin for glucose uptake. However, insulin has other effects on synthesis of milk and milk components. The purpose of this study was to investigate how insulin affects milk production in cattle with respect to milk yield and the amount of milk fat and milk protein. The effects of insulin depend on stage of lactation and energy balance. In mid lactation milk yield is not affected by changes in plasma insulin, but yield may be reduced when insulin is high during early lactation. Overall, an increase in insulin is shown in the amount of milk protein when insulin is increased experimentally. The increase is limited by the amino acid availability. Milk fat content remains unchanged in most cases of experimental insulin treatment, but there are also reports of reduced milk fat content when insulin is elevated. This milk fat reduction happens mainly when the cows are in the presences of a negative energy balance.

Main title:Insulinets påverkan på mjölkproduktionen
Authors:Pettersson, Lisa
Supervisor:Patel, Mikaela
Examiner:Agenäs, Sigrid
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:581
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:insulin, mjölkproduktion, mjölkkor, mjölkfett, mjölkprotein
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5885
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5885
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:28 Sep 2016 15:02
Metadata Last Modified:28 Sep 2016 15:02

Repository Staff Only: item control page