Home About Browse Search
Svenska


Grönvall, Antonia, 2015. Transition from nomadic pastoralism to livestock based agro-pastoralism : the case of animal husbandry in West Pokot, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

West Pokot County is located in North Western part of Kenya where the previous lifestyle was nomadic pastoralism. However, in recent years the semi-arid county has been under
dramatic developments and a sedentary agro-pastoral lifestyle is now growing. This is a major change in production systems and there is a big knowledge gap especially for the livestock based agro-pastoral systems. The main objective of this study was to investigate
the current situation of animal husbandry in West Pokot. Twenty farmers were interviewed in Chepareria Division, using semi-structured interviews to investigate if the use of enclosures have had any effect on animal husbandry in West Pokot and if so, how have this method affected the animal husbandry? The results of the study indicated that there is a difference in animal husbandry between farms using enclosures and farms not using enclosures. There was a significant positive association between number of years with enclosures and total number of animals (p<0.05). Those farmers that had been using enclosures more than 12 years had considerable more animals compared to the other
categories of farmers. There was a negative correlation between the use of enclosures and the use of migration (p<0.01). Only one of the farms using enclosures also migrated with the animals, while four of the five farms not using enclosures migrated. To be able to draw further conclusions about these differences, more detailed research needs to be done of the animal production in West Pokot County. The focus should be on pasture management and
the supply of water and feed to animals.

,

West Pokot ligger i nordvästra delen av Kenya, där den tidigare livsstilen var nomadisk boskapsskötsel. På senare år har den halvtorra regionen genomgått en dramatisk utveckling och en mer bofast agro-baserad pastoral livsstil växer fram. Detta betyder en stor förändring i de produktionssystem som används i regionen och det har uppkommit en stor kunskapslucka, särskilt för agro-baserade djurproduktionssystem. Syftet med studien var
därför att undersöka den nuvarande djurhållningen i West Pokot, Kenya. Tjugo bönder intervjuades i Chepareria Division med hjälp av semi-strukturerade intervjuer för att
undersöka om användningen av inhägnader har haft någon effekt på djurhållningen i West Pokot och i så fall, hur denna metod har påverkat djurhållningen. Resultaten visade en skillnad i djurhållning mellan gårdar som använder inhägnader och gårdar som inte använder inhägnader. Det fanns ett signifikant positivt samband mellan antal år med
inhägnader och det totala antalet djur (p<0.05). De bönder som använt inhägnader mer än 12 år hade betydligt fler djur än de andra kategorierna. Samband hittades också i frekvens
av migrering mellan gårdar som använder inhägnader och gårdar som inte använder inhägnader (p <0.01), där gårdar med många års användning av inhägnader hade mindre
frekvens av migration. Endast på en av gårdarna som använder inhägnader migrerade bonden med djuren, medan fyra av de fem gårdar som inte använder inhägnader migrerade.
För att kunna dra ytterligare slutsatser om dessa skillnader behöver mer detaljerad forskning göras om djurproduktionen i West Pokot. Fokus bör ligga på skötsel av
betesmark samt ranson vatten och foder till djuren.

Main title:Transition from nomadic pastoralism to livestock based agro-pastoralism
Subtitle:the case of animal husbandry in West Pokot, Kenya
Authors:Grönvall, Antonia
Supervisor:Wredle, Ewa and Kapukha, Martha
Examiner:Åhman, Birgitta
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:517
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:animal husbandry, animal production, enclosure, fencing, pastoralism, agro-pastoralism, semi-arid, ASAL, Kenya, West Pokot
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4249
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4249
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:02 Apr 2015 07:57
Metadata Last Modified:02 Apr 2015 07:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics