Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Carolina, 2002. Effektutvärdering av IndividRAM inom produktion, ekonomi och miljö. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

IndividRAM är namnet på ett dataprogram och en rådgivningstjänst inom utfodring och produktionsuppföljning som husdjursföreningarna erbjuder sina medlemmar. Tjänsten och dataprogrammet verkar för en förbättrad företagsledning i mjölkföretaget i form av rådgivning, service och som ett managementverktyg. Syftet är att IndividRAM ska förbättra företagsledningen och därigenom produktionen, ekonomin och miljöstyrningen i mjölkföretaget. IndividRAM används idag av ca 3200 mjölkföretagare vilket motsvarara 39 procent av Sveriges kontrollanslutna besättningar.

Syftet med detta examensarbete är att mäta den faktiska och upplevda nyttan av IndividRAM inom områdena produktion, ekonomi och miljö. För att åstadkomma detta har en enkätundersökning och en statistisk jämförelse genomförts.

Enkäten skickades ut till 234 besättningar som deltagit i IndividRAM-tjänstenunder tre hela kontrollår. Svarsfrekvensen var 64 procent. På frågorna hur ekonomin och produktionsresultaten i mjölkföretaget påverkas av att delta i IndividRAM-tjänsten svarade drygt 80 procent att de upplevde en förbättring. Drygt 10 procent upplevde ingen effekt och 5 procent upplevde en försämring som en följd av rådgivningstjänsten. Miljöstyrningen i mjölkföretaget förbättrades som en följd av att delta i rådgivningstjänsten enligt 58 procent av de svarande, 36 upplevde att den inte påverkas och 7 procent att det sker en försämring av miljöstyrningen.

I den statistiska undersökningen jämfördes produktionsresultat för mjölkföretag som använder IndividRAM. Här påvisades signifikanta skillnader. Mjölkföretagen som använder IndividRAM har ett högre medelkoantal i besättningen, de har högre avkastning, något lägre fett- och proteinhalt i mjölken, några dagar kortare genomsnittligt kalvningsintervall, några fler inseminationer per dräktighet och något högre rekryteringsfrekvens.

IndividRAM har sammantaget en positiv effekt på produktion, ekonomi och miljö enligt resultat i denna studie. Det finns faktorer som påverkas mycket lite av att delta i tjänsten enligt resultat i enkäten. Det är t ex arbetseffektiviteten, vallens avkastning och förstakalvarnas inkalvningsålder. Det finns alltså områden där det finns mycket kvar att arbeta med.

När företagsledningen i mjölkföretaget förbättras och lantbrukaren genom träning och stimulans utvecklar sin förmåga att styra produktionen ökar kravet på kompetens hos rådgivaren och vidareutveckling av tjänsten. För att framstegen inte ska avta måste rådgivaren ha såväl breda som djupa kunskaper, bidra till att knyta ihop hela företaget och fungera som en diskussionspartner i företagsledningen.

,

This study evaluates the user benefit of the management information system IndividRAM in
terms of production results, profitability and environmental strain in dairy farming.
IndividRAM is a computer programme used by extension staff as well as farmers for
development in the fields of feeding and production on dairy farms. IndividRAM is used on
about 30 percent of Swedish dairy farms.
To evaluate the user benefit of IndividRAM, a questionnaire was distributed to 234 dairy
farmers, who have been using IndividRAM during a minimum of three years. The reply rate
was 64 percent. More than 80 percent of the dairy farmers experienced an improvement both
of production results and profitability when using IndividRAM. About ten percent
experienced no effect and five percent reported a negative effect on production results and
profitability. The environmental strain is reduced by using IndividRAM according to 58
percent of the farmers, 36 percent noticed no change and 7 percent experienced an increased
environmental strain.
A statistical comparison between production results shows that dairy farms using
IndividRAM have a larger average heard size, higher milk yield per cow, a somewhat lower
concentration of milk fat and milk protein, a few days’ shorter calving interval, a slightly
higher number of inseminations per cow and a somewhat higher replacement rate than dairy
farms not using IndividRAM.
This study shows that IndividRAM mainly has a positive effect on production results,
profitability and environmental strain in dairy farming. But there are areas where very small
or no effects can be seen, such as labour efficiency, pasture yield and age at first calving. As
the management of the farm improves and the farmer’s ability and knowledge increase, the
competence of the advisory staff becomes increasingly important. When the basic problems
are solved and a routine for feeding and production has been established, the farmer becomes
more inclined to request assistance in linking the whole production together, and to a greater
extent the advisor receives the role of a discussion partner.

Main title:Effektutvärdering av IndividRAM inom produktion, ekonomi och miljö
Authors:Nilsson, Carolina
Supervisor:Bertilsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:164
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:dataprogram, rådgivning, företagsledning, ekonomi, produktionsresultatmiljöstyrning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7953
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7953
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 07:51
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 07:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics