Home About Browse Search
Svenska


Danielsson, Hanna, 2005. Mineralämnen i fullfoder : studier på 20 mjölkkogårdar i Halland. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In 2003 the recommended phosphorus allowance for dairy cows in Sweden was lowered approximately 10 %. For a cow at a production level of 35 kg ECM it decreased from 0,40 to 0,36 % of dry matter. To investigate if the decrease has been implemented at farm level, analysis of following minerals; P, Ca, Mg, K, Na, S, Se, Cu, Mn and Zn was performed on the TMR at 20 farms in Sweden in the summer of 2004. The purpose was to describe the actual allowance of different minerals as compared to the new recommendations. One hypothesis was that the decrease in recommended allowance of phosphorus would lead to the need of new mineral feeds on the market. Analysis of dry matter and crude protein was also performed to investigate the homogeneity and true recipes of the TMR:s.

The study was performed on 20 TMR dairy farms in the province of Halland in Sweden. Pooled samples were taken at 15 of the farms. On five farms three separate samples were taken from the beginning, the middle part and from the end of the feeding table. This was done to investigate the homogeneity of the TMR. Planned allowance and actual allowance were both compared with the recommended allowance. Most of the minerals where given in sufficient amounts but the Na-, Cu-, and Ca-allowances were somewhat below the recommendations on some of the farms. The phosphorus allowance was between 0,35 to 0,55 % in the TMR:s at the 20 farms. The average surplus of phosphorus at the farms was 18,3 g P/cow and day. At a 100-cow farm this will account to 1830 g/day or 668 kg per year. The phosphorus supply can be lowered on 18 of the 20 farms but it should not be done at the expense of the other minerals. If the mineral feed would be excluded from the ration, several of the farms would have serious problems with deficiencies of all minerals with the exception of potassium. Problems with deficiencies of microelements would be especially prevalent.

The study shows a need of the new mineral feeds with less phosphorus on the market. The results also show that the mineral content of TMRs estimated from the components of the mix using average values from feed tables and declaration of contents is not completely reliable since the mineral content is not analysed in all raw materials. To make sure to give the cows enough of minerals in the TMR a mineral analysis is recommended. The distribution of the minerals in the mix seems to be good. The mineral content of the samples taken at three places of the feeding table did not differ much and no indication of an uneven distribution of minerals was observed.

This report also contains a literature review concerning metabolism, source, recommended supply and effects of surplus and deficiency of minerals. Minerals can be found in the cells and tissues of the body and they have several important functions. It is important for the optimal performance of the animals that recommendations are followed. The balance between the different minerals must also be considered since uptake of some minerals is inhibited by others. The micro minerals are needed in smaller concentrations but are as important as the macro minerals. It is difficult to discover a deficiency of a micro mineral because the symptoms are often indirect and diffuse, as decreased growth, lowered reproduction and impaired capacity of feed conversing.

,

Fosforrekommendationerna för mjölkkor sänktes 2003 i Sverige med cirka 10 % från 0,40 till 0,36 % av torrsubstansen för en ko som mjölkar 35 kg ECM. För att se om sänkningen fått genomslag i praktiken analyserades sommaren 2004 fullfoder från 20 mjölkkogårdar i Sverige på följande mineralämnen, P, Ca, Mg, K, Na, S, Se, Cu, Mn och Zn. Syftet var att beskriva den utfodrade mängden av olika mineralämnen i jämförelse med den aktuella rekommendationen. En hypotes var att den sänkta rekommendationen av fosfor leder till behov av ett nytt mineralfodersortiment på marknaden. För att undersöka homogeniteten och överrensstämmelse med recepten i mixerna analyserades även torrsubstans- och råproteinhalt.
Studien utfördes på 20 mjölkkogårdar i Halland med fullfoder. Samlingsprov togs på 15 av gårdarna. På övriga fem togs tre prover ut, från foderbordets, början, mitt och slut för att dessutom undersöka homogeniteten på mixen. Jämförelser gjordes mellan analyserad, beräknad och rekommenderad tilldelning. De flesta mineralämnen tilldelades i tillräcklig mängd. Na-, Cu- och Ca-tilldelningen låg något under rekommendationen på några av gårdarna. Fosfortilldelningen ligger mellan 0,35 till 0,55 % i blandningarna på de 20 gårdarna. Medelöverskottet av fosfor på de undersökta gårdarna låg på 18,3 g P/ko och dag. Räknat på en 100 kors-besättning blir detta 1830 g/dag eller 668 kg fosfor per år. Fosfortilldelningen skulle kunna sänkas på 18 av gårdarna men det får inte ske på bekostnad av övriga mineralämnen. Om mineralfodret tas bort helt skulle brister på alla mineralämnen och speciellt på mikromineralämnena uppkomma på flera av gårdarna. Det enda mineralämnet som inte behöver tillsättas med ett mineralfoder är kalium.
Studien visar att de mineralfoder med lägre fosforinnehåll som nu finns på marknaden behövs på en del gårdar. Resultaten visar också att det går att beräkna mineralinnehållet i mixen utifrån de råvaror som finns i, men det är inte helt tillförlitligt då medelvärden från fodermedelstabeller och innehållsförteckningar på foderkomponenterna i mixen måste användas. Alla mineralämnen är inte analyserade för alla råvaror och för att vara helt säker på att tillgodose djurens mineralämnesbehov rekommenderas en mineralämnesanalys av fullfoderblandningen. Fördelningen av mineralerna i blandningen förefaller vara bra. Proverna som togs på tre ställen på foderbordet är relativt lika och ingen trend att det skulle vara mer mineralfoder på något ställe på foderbordet kan utläsas. Även torrsubstans- och råprotein-resultaten är nöjaktiga. De visar att de uppgivna recepten verkar stämma bra med det analyserade resultaten och detta gör studien mer tillförlitlig.
Arbetet innehåller även en litteratursammanställning omfattande metabolism, källa, rekommenderad tilldelning samt effekt av överskott och underskott för många mineralämnen. Mineralämnen finns spridda i kroppens celler och vävnader och har många viktiga funktioner. Det är viktigt att följa rekommendationerna för att djuren ska fungera optimalt. Balansen mellan de olika mineralämnena måste också beaktas då upptag av vissa mineralämnen hämmas av överskott av andra. Mikromineralerna behövs i mindre koncentrationer men är minst lika viktiga som makromineralerna. Det är svårt att upptäcka om djuren har brist på ett mikromineralämne då detta ofta ger indirekta och diffusa symptom, som minskad tillväxt, försämrad fruktsamhet och foderomvandlingsförmåga.

Main title:Mineralämnen i fullfoder
Subtitle:studier på 20 mjölkkogårdar i Halland
Authors:Danielsson, Hanna
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:209
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:mjölkkor, fullfoder, TMR, mineralämnen, fosfor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7978
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7978
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 10:50
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 10:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics