Home About Browse Search
Svenska


Forsmark, Petra, 2006. Fodersammansättningens betydelse för tillväxt hos häst. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The aim of the present study was to investigate the effect on growth of foals on two different diets, either a forage-based diet or a diet containing approx. 40 % concentrate. The report also includes a review of the pertinent literature on the effects of diet on mares' milk and growth of horses. The hypothesis of the study was that a forage based diet will result in a similar growth pattern as a diet including more concentrates if the diets contain the same amount of energy, crude protein, lysine, calcium and phosphorous. The study was performed in a change-over design divided into two studies, Study 1 and Study 2. The forage based diet contained a silage with 42 % dry matter and 8,2 g digestible crude protein/MJ. The diet containing partly concentrate contained a silage with 78 % dry matter and 5,8 g digestible crude protein/MJ added with oat and soya bean meal. A general diet was calculated based on information from the staff at the stud farm on the horses normal energy intake.

Study 1 involved four Standarbred mares with stallion foals and they were studied during 2 times 27 days. For one period they were fed a forage-only and for the other period they were fed a diet containing 43 % concentrate (oat and soya bean meal) and forage. Both diets contained the same amount of CP, energy and lysine. The horses were kept outdoors with no feed during the day and in the stable during the night. Mare and foal were weighed day 1, 7, 14, 21 and 27 and tests of milk were taken day 27. The milk tests were analysed for total solids and ashes. No significant difference was observed between the two diets in mares weight and milk composition. The foals were significant heavier from day 7 when mares were feed the forage-only diet.

Study 2 involved eight weaned foals, four stallions and four mares of the Standard bred trotter breed and they were studied during 2*27 days. For one period they were fed a forage-only and for the other period they were fed a diet containing 38 % concentrate (oat and soya bean meal) and forage. Both diets contained the same amount of CP, energy and lysine. The horses were kept outdoors with no feed during the day and in the stable during the night. The horses were weighed day 1, 7, 14, 21 and 27 and on day 1 and 27 they were measured for withers height, height of the back vertical from the last rib, heart girth, the distance between carpus and the floor and the size of the fetlock joint girth. The horses were significant heavier from day 7 when fed the forage-only diet. No other body measurements were significant except the height of the back.

In conclusion, this study shows that growth in foals are equal for both a forage-only diet as for a diet containing 40 % concentrate, when they have the same total amount of energy and other nutrition`s.

,

Detta examensarbete behandlar hur tillväxten hos hästar påverkas av olika foderstater. Arbetet
omfattar dels en litteraturgenomgång och dels en egen undersökning. Litteraturgenomgången
behandlar också stomjölkens sammansättning samt hur den påverkas av olika foder. Syftet
med den egna studien var att se om växande hästarna kunde växa lika bra på en foderstat
bestående av enbart grovfoder som på en kraftfoderrik foderstat. Försöket genomfördes som
ett change-over-försök och var indelad i två studier, studie 1 och studie 2. Den
grovfoderbaserade foderstaten bestod av enbart ett ensilage (timotej, ängsvingel och
rödklöver) med 42 % ts och en kvot på 8,2 g smb rp/MJ. Den kraftfoderrika foderstaten
bestod av ett ensilage (timotej och ängsvingel) med 78 % ts och en kvot på 5,8 g smb rp/MJ
som kompletterades med havre och soja. Foderstaternas totala energiinnehåll var korrelerat
till kroppsvikten och baserades på det energiintag som stuteripersonalen uppskattade att
hästarna konsumerade. Båda foderstaterna innehöll samma mängd energi, protein, lysin,
kalcium och fosfor.
Studie 1 bestod av fyra ston med hingstföl vid sidan av rasen varmblodig travhäst som följdes
under 2*27dagar. Hästarna vistades på stall med daglig tillgång till utevistelse. Sto och föl
vägdes dag 1, 7, 14, 21 och 27 och mjölkprover togs dag 27. Mjölkproverna analyserades på
sitt innehåll av torrsubstans och aska. Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan
foderstaterna för stonas vikt och mjölksammansättning. Fölungarna var signifikant tyngre från
dag 7 när stona fodrades med den grovfoderbaserade foderstaten men inga skillnader i daglig
tillväxt kunde observeras.
Studie 2 bestod av åtta avvanda fölungar, fyra hingstar och fyra ston av rasen varmblodig
travhäst som följdes under 2*27 dagar. Hästarna vistades på stall med tillgång till daglig
utevistelse. Dag 1, 7, 14, 21 och 27 vägdes hästarna och dag 1 och 27 utfördes mätningar på
mankhöjd, rygghöjd, bukomfång, karpus-golv samt på kotledens omfång. Hästarna var
signifikant tyngre från dag 7 när de fodrades med den grovfoderbaserade foderstaten. Inga
övriga kroppsmått var signifikant utom ryggmåttet där de avvanda föl som åt grovfoder var
högre. Måttet var dock svårmätt och resultatet är inte tillförlitligt.
Sammanfattningsvis har denna studie visat att tillväxten hos föl är likvärdig på en foderstat
bestående av endast grovfoder som på en foderstat med ca 40 % kraftfoder med samma totala
energi- och näringsinnehåll.

Main title:Fodersammansättningens betydelse för tillväxt hos häst
Authors:Forsmark, Petra
Supervisor:Jansson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:223
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:häst, tillväxt, grovfoder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7948
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7948
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 07:32
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 07:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics