Home About Browse Search
Svenska


Israelsson, Anna, 2006. Är korta spenar ett problem i samband med mjölkning?. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
403kB

Abstract

In some herds it has been observed that extremely short teats have become a problem; with a negative influence on the milking performance. The aim of this study was therefore to investigate to what degree the quality of the teats and the milk in cows with short teats is affected as compared with cows with normal teat length and furthermore if the milking performance could be improved by using a liner adapted to short teats.

This study was divided in two parts. In the first part, it was examined if there were any differences between short teats and teats with normal length with reference to the milking performance, udder emptying, teat treatment, milk quality, and udder health. 11 pairs of cows were used and in each pair of cows one cow had teats shorter than 40 mm while the other cow had teats longer than 50 mm. The cows were also matched together, primarily according to the milk yield and secondarily according to the udder health established just before the study took place. In the second part, only 6 cows with short teats were used. The experiment was carried out with a changeover design. Two different liners were compared, with reference to the same parameters as in the first period. The whole study was performed during a total of 8 weeks. The following registrations were done: measuring of teat length before and after milking, measuring the vacuum in the teat cup, measuring of teat wall thickness by ultrasound before and after milking, and measuring of the residual volume. In addition, the milk was analyzed for somatic cell count, free fatty acids, fat in residual milk, fat, protein, and lactose.

Teat length was significantly different between the two groups in the first part, which indicates a god selection of animals. Since the number of cows in the study is pretty small and the standard deviation is large in both trials, no significant difference could be shown between the two treatments. However, the study still reflects certain tendencies that short teats have a less careful teat treatment than normal teat length. Furthermore, the study shows that it's better to milk a short teat with a better suited liner. Since the duration of the study was relatively short in time, no difference in udder health can be shown. This would be interesting to examine in further studies.

,

I en del besättningar har det visat sig att extremt korta spenar har blivit ett problem och detta
har i sin tur haft negativ inverkan på mjölkningens utförande. Syftet med denna studie var
därför att utreda i hur stor utsträckning spenarnas och mjölkens kvalitet hos kor med korta
spenar påverkas jämfört med kor med normal spenlängd och dessutom om kvaliteten
förbättrades genom att använda ett spengummi som är bättre anpassat till kort spenlängd.
Detta försök var uppdelat i två delförsök där det första försöket gick ut på att undersöka om
det fanns skillnader med avseende på mjölkningens utförande, urmjölkningsgraden,
spenbehandlingen, mjölkkvaliteten och juverhälsan mellan kort och normal spenlängd. 11
kopar användes och i varje par hade en ko spenar kortare än 40 mm medan den andra kon
hade spenar längre än 50 mm. Dessa parades ihop i första hand med avseende på den
mjölkmängd och i andra hand den juverhälsa som djuren hade vid försökets början. I det
andra försöket användes enbart 6 kor med korta spenar i ett changeover-försök där två olika
spengummin jämfördes med avseende på samma parametrar som i föregående period. Hela
försöket pågick i totalt 8 veckor och de registreringar som gjordes var mätning av spenlängd
före och efter mjölkning, vakuummätning i spenkoppen, ultraljudsmätning av spenväggens
tjocklek före och efter mjölkning, mjölkmängds- och residualmängdsbestämning. Därutöver
analyserades mjölken på fria fettsyror, slutfett-, fett-, protein-, laktos- och cellhalt.
Spenlängden var signifikant skild mellan de båda grupperna i delförsök 1 före försökets
början. Då antalet djur är ganska litet och spridningen av resultaten är stor i båda delförsöken
kunde för övrigt inga större signifikanta skillnader påvisas mellan behandlingarna. Försöket
visar ändå att vissa tendenser finns till att korta spenar har en mindre skonsam spenbehandling
än vad normala spenar har. Dessutom pekar studien på att det är bättre att mjölka en kort
spene med ett bättre anpassat spengummi. Då försöket har pågått relativt kort tid kunde ingen
skillnad ses i juverhälsa, vilket skulle vara intressant att undersöka i vidare försök.

Main title:Är korta spenar ett problem i samband med mjölkning?
Authors:Israelsson, Anna
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:228
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:spenar, mjölkning, mjölkkor, mjölkkvalitet, juverhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8832
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8832
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:37
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:37

Repository Staff Only: item control page