Home About Browse Search
Svenska


Lundgren, Anna-Karin, 2004. Effekten av mjölkkors rang på "antistresshormonet" oxytocin, mjölkavkastning, mjölkflöden och besökstider i mjölkningsenheten i ett automatiskt mjölkningssystem. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
529kB

Abstract

The study was carried out at the Kungsängen Research Centre, Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala.

The technical development in dairy production has resulted in a housing system where feeding and milking is done automatically without human contact, a so called automatic milking system. The motives for utilising an automatic milking system, is to increase the animal welfare and to decrease the need for manual labour. However, the system does involve a change for the animals, among the effects is the deprival or the diminishment of a chance for synchronous behaviour and the animals have to agree among themselves in which order they use the feeding stations and the milking unit itself. How and if this affects the animals well-being and production is yet to be solved. A possible way to form an opinion on this, is to study the animals ranking order along with hormone profiles and production.

The purpose of this work was to study the effect of low- vs. high rank among diary cows in an automatic milking system. Based on the knowledge that oxytocin has an effect on the anti-stress system, blood samples were collected to find out if the hormone profiles differ between the ranking groups during rest and milking. And, when knowing these levels of oxytocin, compare it to milk yield, milk composition and milk flow. Even the duration of the cows visits in the milking unit was noted throughout the study period.

The study was done in a heard with 56 Swedish red and white dairy cows that were housed in a stable with an automatic milking system. The data were collected during the period of December 1st 2001 until February 28th 2002. Twelve cows, the six highest and the six lowest in rank were selected for the experiment. Four cows of each rank were used when blood samples were collected both during milking and resting. The plasma was analysed for oxytocin using radioimmunoassay method. Milk yield, milk flow and milking time were registered every milking. Content of fat, protein and lactose, was registered once a week. The results were presented as means and standard deviation of mean to try to see if there was a pattern of difference between the two groups.

A trend indicated that the low ranked cows had a higher level of oxytocin than the high ranked cows both during resting and milking. The milk yield, lactose content, mean flow and peak flow were higher for the low ranked cows. The protein content was higher for the high ranked cows. There were no big differences in fat between the two groups. The low ranked cows visited the milking unit during a longer period than the high ranked.

The higher levels of oxytocin for the low ranked cows might be an indication that these cows are calmer and does not experience as much stress as the high ranked cows. If the rank has an impact on milk characteristics and on time spent in the milking unit is hard to say, but the stage of lactation is probably one factor that has a large impact on the result we got.

,

Den tekniska utvecklingen inom mjölkproduktionen har lett fram till en inhysningsform där utfodring och mjölkning sker automatiskt utan mänsklig närvaro, ett så kallat automatiskt mjölkningssystem, AMS. Motiven för automatiserad mjölkning är främst att minska lantbrukarens arbetsbelastning samt att öka djurens välbefinnande. Systemet medför dock förändringar för djuren då de t. ex. inte i lika stor utsträckning har möjlighet att utföra beteenden synkront och djur av olika rang inom besättningen måste komma överens om tillträde till utfodringsautomater och till mjölkningsenheten. Om och hur detta påverkar djurens välbefinnande och produktion är ännu inte utrett. Ett möjligt sätt att bilda sig en uppfattning om detta är att studera djurens rang, hormonsvar (ex. oxytocinnivåer, som visats vara involverat i antistressystemet) och produktion.
Syftet med studien var att studera effekten av hög respektive låg rang hos mjölkkor i ett automatiskt mjölkningssystem. Att utifrån de kända antistresseffekter hormonet oxytocin uppvisat, ta blodprover och utröna om de två rangruppernas hormonprofiler skiljer sig åt vid vila och under mjölkning. Dessutom studerades mjölkmängd, mjölksammansättning och mjölkflöden. Även kornas besökstid i mjölkningsenheten noterades.
Studien utfördes på Kungsängens forskningscentrum vid Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. I studien ingick 56 kor av rasen svensk röd och vit boskap, SRB vilka var inhysta i ett stall med automatisk utfodring och mjölkning. Data samlades in under perioden 2001-12-01 t.o.m. 2002-02-28. Tolv kor, av vilka sex var av högst rang och sex var av lägst rang i besättningen användes i försöket. Blodprov togs vid vila och under mjölkning på åtta av försöksdjuren där ena hälften var av hög rang och andra hälften var av låg rang. Blodplasman analyserades för hormonet oxytocin med radioimmunoassay metodik. Mjölkmängd, mjölkflöde och besökstid i mjölkningsenheten registrerades under varje mjölkning. Innehåll av fett, protein och laktos i mjölken registrerades en gång per vecka. På grund av ett litet material har inga större statistiska beräkningar gjorts utan resultaten redovisas i form av medelvärden och standardavvikelser.
En trend kunde urskiljas att de lågrankade korna låg högre i oxytocin både under mjölkning och under vila. De lågrankade korna låg även högre i avkastning och i mängden laktos medan de högrankade korna låg högre i mängden protein. Ingen skillnad i fettinnehåll mellan de två grupperna kunde urskiljas.
Eftersom hormonet oxytocin anses vara ett antistresshormon kan de erhållna resultaten tyda på att de lågrankade korna är lugnare och inte upplever lika mycket stress som de högrankade. Rangens påverkan på mjölkkarakteristika och besökstid i mjölkningsenheten är svår att avgöra men en faktor som kan väga tungt på dessa resultat är det laktationsstadium korna befann sig i. Ytterligare forskning med större djurmaterial krävs för att kunna dra några statistiskt säkra slutsatser.

Main title:Effekten av mjölkkors rang på "antistresshormonet" oxytocin, mjölkavkastning, mjölkflöden och besökstider i mjölkningsenheten i ett automatiskt mjölkningssystem
Authors:Lundgren, Anna-Karin
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:194
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:mjölkkor, rang, rangordning, oxytocin, stress, automatisk mjölkning, AMS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7959
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7959
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 08:10
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 08:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics