Home About Browse Search
Svenska


Tinggren, Sofie, 2016. Utfodring med jäst (Saccharomyces cerevisiae) till mjölkkor : effekter på torrsubstansintag, våmdigestion och mjölkproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
568kB

Abstract

Att bibehålla en god produktion och god hälsa hos mjölkkor har alltid varit en viktig fråga för mjölkproducenter. Under en mjölkkos liv finns det perioder då kon går ner i avkastning och i foderintag. Anledningarna till en lägre mjölkavkastning kan vara flera, men problem med våmfloran eller värmestress är två anledningar. En sänkning i torrsubstansintaget kan uppkomma av samma orsaker, men kan också påverkas av omställningen vid övergången från sintid till den nya laktationen. Flera studier har gjorts med att tillskottsutfodra mjölkkor med jäst för att motverka problemen. Resultaten är varierande, en del studier visar bland annat att det blir en ökning i mjölkproduktionen, att torrsubstansintaget ökar och att smältbarheten av fodret ökar, något som i sin tur ger en bättre energiförsörjning till kon. I andra studier har inte jästtillskott haft någon effekt. Det som är gemensamt för studierna är att inget negativt resultat har uppkommit efter utfodring av jäst. Det kan tyda på att skillnaden i respons på jästtillskott beror på variationer mellan besättningarna. Jästtillskott kan hjälpa de besättningar som har ett problem. De besättningar som inte visar en ökning eller förbättring i torrsubstansintag, fodersmältning eller mjölkavkastning kan ha en annan typ av utfodringssituation, ett annat hälsoproblem som måste avhjälpas på ett annat sätt och med andra medel, eller har besättningen redan så bra förutsättningar att tillsatts av jäst inte har någon inverkan.

,

To maintain a good production and good health of dairy cows has always been important for the dairy farmers. During a dairy cow´s life there are times when milk yield and feed intake are lowered. Among reasons for a lower milk production may be problems with the rumen microbes or heat stress. Reduced dry matter intake could have the same causes, but it could also be a transition effects during the period from late gestation to early lactation. Several studies have been performed with yeast supplementation for dairy cows to abate this problems. The results vary between studies. In some cases there has been increased milk production, increased dry matter intake and enhanced ruminal fermentation. In other studies there has been no effect at all. What is common for these studies is that no negative results have incurred after the feeding of yeast. It may indicate that different response to yeast supplementation is caused by different conditions between herds. Certain herds may have a problem where an addition of yeast will have an effect. The herds that do not show an increase or improvement in dry matter intake, digestion or milk yield can have a different type of feeding situation, the herd can have a health problem that must be treated in a different way, or the conditions for the herd may already be so good, that a yeast supplementation will not give any effect.

Main title:Utfodring med jäst (Saccharomyces cerevisiae) till mjölkkor
Subtitle:effekter på torrsubstansintag, våmdigestion och mjölkproduktion
Authors:Tinggren, Sofie
Supervisor:Eriksson, Torsten
Examiner:Spörndly, Rolf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:578
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:torrsubstansintag, jäst, Saccharomyces cerevisiae, mjölkkor, mjölkproduktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5701
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5701
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:18 Aug 2016 14:02
Metadata Last Modified:18 Aug 2016 14:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics