Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Sofia, 2007. Can activity meters be used as heat detectors for water buffaloes in hot climates?. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Water buffaloes are very important dairy animals in many developing countries, for example India. One of the greatest problems with buffalo milk production is the poor reproduction efficiency. Silent heat is common among buffaloes, which means that ovulation occurs without any visual heat signs. This makes it hard to detect heat and causes economical losses for the farmers. One method used for heat detection in cattle is measurements of the physical activity.

The aim with this study was to document if activity tags (measurements of the physical activity) can be useful in water buffaloes. The milk production and behaviour during heat were followed to see if deviation in those could be used for heat detection as well.

Eight Murrah buffaloes were selected for the heat study. Four of them were expected to come in heat during the experimental period and four were induced to heat with hormonal treatment. The heat induced buffaloes were also followed during their next natural heat. Altogether thirteen heats were followed. In addition to this two control groups with five pregnant buffaloes and three pregnant cows were selected. All animals were equipped with activity tags (DeLaval, Sweden) during the entire study time. The animals in the control groups were not exposed to any other observations than the activity measurements. The animals were kept indoors in a lose housing system and were milked twice daily. The activity and milk yield were recorded daily by ALPRO®. The strip yield was measured with a measuring cylinder and milk samples were taken every milking to determine fat content in the strip yield. Milk samples were taken once daily to determine progesterone concentration. The fat was removed before running RIA (radioimmunoassay). Five days before expected heat and until the heat had passed the buffaloes were examined with ultra sound (7.5 Mhz) to see when ovulation occurred. At the same time the external genitalia were checked for heat signs (congestion, relaxation and swelling). The behaviour study started as well five days before expected heat with two 30-minutes observations daily (before milking in the morning and the evening). Three days before expected heat the study increased with two more observations, at 14.30 and 22.30.

The ultrasound measurement together with heat signs expression in the external genitalia determined the actual heat dates. Statistical evaluations of the activity data showed that it was only possible to correctly detect one heat in one buffalo. This buffalo had a significant high activity during the heat day. The other buffaloes in the study had too many false alarms and the heat day would not have been possible to distinguish. The progesterone analysis was not useful in this study due to inefficient fat removal. A trend in decreased morning milk yield and increased evening strip yield during heat was observed. The behaviour observations showed that the buffaloes spent more time standing and less time standing eating roughage before morning milking during heat. This might be indications of restlessness and decreased appetite. There were no differences in numbers of social interactions during heat. There were no expressions of the heat signs standing when mounted by herd mates and no attempts to mount herd mates.

The conclusion with this study is that the today's activity meter system is not useful for heat detection in buffaloes, but there were indications that activity meters can be useful after adjustments and further improvement.

,

Vattenbufflar är ett mycket viktigt mjölkproducerande djur och har en stor betydelse för mjölkproduktionen i många u-länder, framförallt Indien. Ett av de största problemen med buffelmjölkproduktion är den låga reproduktionseffektiviteten. Tyst brunst är vanligt hos bufflar, vilket innebär att ägglossning sker utan brunstsymtom. Det gör att det är svårt att upptäcka brunsten vid rätt tidpunkt, vilket orsakar ekonomiska förluster för bönderna. En metod som används för att upptäcka brunst hos kor är att mäta den fysiska aktiviteten.
Syftet med den här studien var att undersöka om aktivitetsmätare (mätning av fysisk aktivitet) kan användas för att hitta brunst hos vattenbufflar. Mjölkproduktionen och beteendet följdes under brunsten för att se om avvikelser i dessa också kan användas för att hitta brunst.
Till brunststudien valdes åtta bufflar av rasen Murrah. Fyra av dem förväntades komma i brunst under försöksperioden och fyra inducerades till brunst med hormonbehandling. Bufflarna som inducerats till brunst studerades även under den nästkommande naturliga brusten. Sammanlagt studerades tretton brunster. Utöver detta valdes två kontrollgrupper med fem dräktiga bufflar och tre dräktiga kor. Alla djur försågs med aktivitetsmätare (DeLaval, Sverige) under hela studieperioden. Djuren i kontrollgrupperna studerades inte med något annat än aktivitetsmätare. Bufflarna hölls inomhus i en lösdrift och mjölkades två gånger om dagen. Aktiviteten och mjölkmängden registrerades dagligen med ALPRO®. Mängden strippmjölk mättes med en mätcylinder och mjölkprover togs varje mjölkning för att bestämma slutfetthalten. Mjölkprover för analys av progesteronhalt togs en gång om dagen. Fettet avlägsnades innan mjölken analyserades med RIA (”radioimmunoassay”). Fem dagar innan förväntad brunst tills dess att brunsten inträffat undersöktes bufflarna med ultraljud (7.5 Mhz) för att se när ägglossning hade ägt rum. Samtidigt undersöktes de yttre genitalierna för att notera förekomsten av brunsttecken (rodnad, svullnad och avslappning). Beteendestudien påbörjades också fem dagar innan brunst med två 30 minuters observationer dagligen (innan mjölkning morgon och kväll). Tre dagar före brunst utökades beteendestudien med ytterligare två observationstillfällen, kl. 14.30 och 22.30.
Ultraljudsundersökningarna tillsammans med brunsttecken i de yttre genitalierna låg till grund för att fastställa brunstdatum. Statistiska analyser av aktivitetsdatan visade att det bara var möjligt att hitta en brunst hos en buffel. Den buffeln hade en signifikant aktivitetshöjning på brunstdagen. De övriga bufflarna i studien hade för många falsklarm för att aktivitetsdatan skulle vara användbar för att hitta brunstdagen. Analyserna av progesteronhalten i mjölk var inte användbar i den här studien på grund av metodfel då fettet inte togs bort tillräckligt effektivt. En möjlig trend i minskad mjölkmängd på morgonen och ökad stripmängd på kvällen under brunsten kunde ses. Beteendestudien visade signifikanta skillnader i ståtid och tid som spenderades på att äta grovfoder på morgonen på brunstdagen. Detta kan vara indikationer på rastlöshet och minskad aptit. Det var inga skillnader i antalet social interaktioner under brunsten. Inga primära brunsttecken, som att stå när andra bufflar gjorde försök att bestiga eller att försöka bestiga andra bufflar, uppvisades.
Slutsatsen från den här studien är att dagens aktivitetsmätare inte är användbara för att hitta brunst hos vattenbufflar, men det finns indikationer på att aktivitetsmätare kan vara användbara efter vidareutveckling och förbättring av systemet.

Main title:Can activity meters be used as heat detectors for water buffaloes in hot climates?
Authors:Olsson, Sofia
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:235
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:buffaloes, oestrus, activity meters
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8816
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8816
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal ecology
Language:English
Deposited On:15 Nov 2017 10:38
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics