Home About Browse Search
Svenska


Möller, Jenny, 2005. Vitamin A och E i relation till hästutfodring. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
402kB

Abstract

The purpose of this study was to examine vitamin A and E in equine nutrition and especially in relation to forages. A literature review was conducted to examine factors that influence the level of vitamins present in forage, the vitamin A and E requirement of horses, and the absorption of vitamin A and E in horses. The influence of DM level on alpha-tocopherol and beta-carotene content in ensiled forage was investigated in a controlled ensiling study using baled silage and haylage. The results from the ensiling study were combined with data of vitamin A and E concentrations collected from literature. Calculations were done to theoretically establish how well the vitamin content in ensiled forage can cover the
maintenance requirements of vitamin A and E in horses. This study subsequently showed that no larger losses of alpha-tocopherol or beta-carotene occured when conserving forage as silage, when compared to conserving the same forage as haylage. The beta-carotene content of all silages and haylages in this study showed that the level of beta-carotene was sufficient to cover the vitamin requirement of all categories of horses. However, the alpha-tocopherol contents would struggle to cover the requirements of all horse categories.

Additionally, a survey was conducted to investigate the habits of Swedish horse-owners in supplying vitamin supplements to their horses, as well as the reasons why they purchased and used particular vitamin supplements. The survey was based on 1049 horses. During the summer period, 45% of the horses were allowed to graze for 1 to 3 months, 40% were allowed more than 3 months of grazing. During this same period 21% were given vitamin supplements in addition to the pasture grass, and 27% of the horses were given minerals containing additional vitamins. Since there seems to be no risk of beta-carotene deficiency, the total amount of vitamin A supplied in the feed should be moderated to avoid any risk of toxic levels accumulating in the body. On the other hand, alpha-tocopherol supplements should be considered necessary for hard working horses, mares at long-term gestation, lactating mares as well as growing horses. According to the survey, the two most common reasons for using vitamin supplements were shedding of coat in spring, and change of coat in autumn. The survey also highlighted that horse owners experience confusion in determining the actual requirement of vitamins for horses, as well as the potential effect of other supplements. An expressed need was noted for more education concerning the nutritional requirements of horses, the absorption of vitamins in horses, and the physiological effects of vitamin supplements.

,

Kunskapen om hur koncentrationerna av vitamin A och E i vallfoder påverkas vid konservering är relativt liten. Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilken inverkan torrsubstanshalten (och därmed fermentationsgraden) har på halten av vitamin A och E i inplastat vallfoder. För att belysa faktorer, som påverkar vitamininnehållet i vallfoder samt hästars behov och absorption av vitamin A och E, genomfördes en litteraturstudie. Med resultaten från vitaminanalyser och litteraturuppgifter om hästars behov av vitamin A och E samt förekomst av vitamin A och E i vallfoder, gjordes kontrollberäkningar av hur väl vitamininnehållet i inplastat vallfoder kan täcka underhållsbehovet av vitamin A och E för hästar. Dessutom utfördes en enkätundersökning med avsikt att undersöka svenska hästägares användning av vitamintillskott till hästar, och bakomliggande orsaker till inköp av dessa preparat.
Totalt ensilerades 36 rund- och fyrkantsbalar (balvikt 40-64 kg) från samma vall. Grönmassan förtorkades till 30, 50 respektive 65 % ts, pressades och plastades in med tio lager vit sträckfilm och lagrades under 11 månader innan provtagning utfördes. Den botaniska sammansättningen bestod av ängssvingel, timotej och kvickrot. Grönmasse- och ensilageprover analyserades med avseende på vitamin A och E med High Performance Liquid Chromotography (HPLC). Ensilage i fyrkantsbal (ENS) innehöll mest alfatokoferol och betakarotin. Ensilage i fyrkantsbalar hade också högst innehåll av mjölksyra. Ensilage (ENS) i rundbal hade lägre innehåll av både alfatokoferol, betakarotin och mjölksyra samt högre antal jästsvampar än ensilage i fyrkantsbal. Det fanns inga tydliga skillnader mellan de två hösilagen (HS1 och HS2). Förlusterna av alfatokoferol och betakarotin under lagringen var lägst i ensilage (ENS) i fyrkantsbal samt i hösilage (HS2) i rund- och fyrkantsbal. Konservering av vallfoder som ensilage innebar i denna studie således inte större förluster av alfatokoferol och betakarotin än konservering av vallfoder som hösilage. Innehållet av betakarotin i vallfodret i denna studie beräknades kunna täcka betakarotinbehovet hos alla hästkategorier även då det lägsta analyserade värdet användes. Alfatokoferolinnehållet i vallfodret kunde med viss tvekan täcka underhållsbehovet av vitamin E, men inte behovet av vitamin E hos arbetande, högdräktiga, digivande eller växande hästar.
Enkätundersökningen baserades på 1049 hästar från Skåne, Stockholm och Uppland. De mest frekvent förekommande kategorierna var rid-, tävlings- och unghästar. Sommartid fick 45 % av hästarna tillgång till bete under minst 1 till 3 månader och 40 % fick beta mer än 3 månader. Under samma period fick 21 % av de hästar som tilläts bete även tillskott av vitaminer, och 27 % utfodrades med mineralpreparat med tillsats av vitaminer. Under stallperioden fick 62 % av hästarna tillskott av vitaminer och 84,5 % fick vitaminiserat mineralfoder. De två vanligaste orsakerna till användning av vitamintillskott var vid hårfällning på våren och pälssättning på hösten, och det var i första hand B-vitamin som tillfördes i dessa perioder. Enkätundersökningen belyste att det råder förvirring bland svenska hästägare gällande hästars behov av vitaminer och övriga tillskottsprodukters potentiella effekt. Hästägarnas inköp av vitamintillskott påverkades främst av rekommendationer från veterinär, tränare och personlig uppfattning om hästarnas fysiologiska behov. Ett uttryckt behov fanns om mer utbildning kring hästars behov och upptag av vitaminer och vitamintillskottens fysiologiska påverkan.
Enkätundersökningen påvisade att flertalet hästar utfodras med antingen vitaminiserat mineralfoder eller vitaminiserat mineralfoder och vitamintillskott samtidigt. Eftersom brist på betakarotin inte kan antas råda (enligt beräkningen ovan) bör den totala mängden vitamin A i
foderstaten tas i beaktande för att undvika att toxiska nivåer av retinol byggs upp i kroppen. Tillskott av alfatokoferol i form av vitamin E kan dock vara relevant, framförallt till tränande, högdräktiga, digivande och växande hästar.

Main title:Vitamin A och E i relation till hästutfodring
Authors:Möller, Jenny
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:212
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:alfatokoferol, betakaroten, häst, grovfoder, vitamin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7975
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7975
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 10:38
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 10:38

Repository Staff Only: item control page