Home About Browse Search
Svenska


Åkerlund, Helena, 2008. Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
267kB

Abstract

NorFor is a cooperative project between the consulting organisations owned by the farmers in the Nordic countries – Sweden, Norway, Denmark and Iceland. The project started in 2001
and the outcome, the system for ration calculation NorFor Plan and the model for evaluating the ration NorFor Evaluation, was completed in 2006. Along with NorFor Plan economical optimization are available and according to literature, the optimization will generate a 2 öre lower feed cost per kg milk, and thereby improve the profit for the farmer. The use of NorFor Plan in Sweden for feed optimization during spring 2008 has been very small.

In this study eight herds in the middle of Sweden fed half the herd according to the classical system used in Sweden and the other half according to NorFor Plan system. The milk production and feed consumption was compared between the groups. The results shows that there are great differences between herds, but the groups have been fed for equal production and with the same amount of energy and protein (measured as in the classic system). The cows fed according to NorFor Plan consumed 1.5 kg more roughage (p <0.0001) and 1 kg less concentrate (p=0.0001) than cows fed according to the classical system. The consequences were that cows fed according to NorFor Plan produced 1.6 kg less ECM (p=0.033) than the other group and the economical profit per cow for the NorFor-cows were 3.30 kr lower (p=0.0435), but the economical profit per kg milk were not changed.
The conclusions are that cows fed according to NorFor Plan consume more roughage and less
concentrate and that the milk production was negatively affected. The economical profit per cow is negatively affected but the economical profit per kg milk is unchanged.

,

NorFor är ett nordiskt samarbetsprojekt mellan de lantbrukarägda
rådgivningsorganisationerna i Sverige, Norge, Danmark och Island. Projektet påbörjades 2001
och 2006 var fodervärderingssystemet NorFor Plan och utvärderingsmodellen NorFor
Evaluering klar. NorFor Plan är den fodervärderingsmodell som i framtiden är tänkt att
användas i de nordiska länderna för att beräkna kors näringsbehov och foderstaters
näringsinnehåll. Med NorFor Plan följer även en optimeringsfunktion som gör det möjligt att
optimera foderstaterna ekonomiskt. Enligt litteraturen är det tänkt att optimeringsfunktionen
ska kunna bidra till att minska foderkostnaden med 2 öre per kg mjölk och därmed bidra till
en bättre ekonomi för lantbrukaren. NorFor Plan har endast till en mycket liten del utnyttjas
för foderstatsplanering i Sverige under våren 2008.
De största skillnaderna mellan NorFor Plan och det klassiska system som använts i Sverige
sedan tidigare är att i NorFor Plan är det hela foderstaten som är viktig och det är först när
foderstaten är färdig som dess näringsinnehåll kan bestämmas, vilket står i stark kontrast till
det klassiska systemet där varje enskilt fodermedel haft ett näringsvärde och dessa har sedan
adderats när en foderstat satts samman. Andra stora förändringar är att NorFor Plan använder
nettoenergi till laktation istället för omsättbar energi som tidigare använts i Sverige. Många
parametrar, så som AAT och PBV är kända sedan tidigare men de flesta ligger på en annan
nivå jämfört med tidigare. Även fodrets fraktionering ser i stort sett lika ut mot tidigare, trots
att några nya fraktioner så som jäsningsprodukter och mer detaljerad beskrivning av råprotein,
stärkelse och NDF finns i NorFor Plan. En annan viktig parameter som skattas i NorFor Plan
och som det tas hänsyn till vid foderstatsberäkningen är fyllnadsvärdet, där kons
konsumtionsförmåga jämförs med foderstatens förmåga att mätta kon. Detta ska
förhoppningsvis leda till att foderstaten som presenteras når närmare den verkliga
foderkonsumtionen, särskilt i de besättningar som tillämpar fri tillgång på grovfoder.
I denna studie har åtta olika besättningar utfodrat hälften av sina kor enligt det klassiska
systemet och den andra hälften enligt NorFor Plan (foderstater räknade med två versioner av
Svensk Mjölks managementprogram IndividRAM). Sedan har netto (per ko och dag samt per
kg mjölk), avkastning och foderkonsumtion jämförts mellan grupperna. Resultatet visar att det
finns stora skillnader mellan besättningarna, men trots detta har kor i båda grupperna utfodrats
för samma avkastning och med lika mycket energi och protein (mätt enligt det klassiska
systemet). Skillnaden mellan grupperna blev att kor i NorFor-gruppen konsumerat 1,5 kg ts
mer grovfoder (p<0,0001) och 1 kg mindre kraftfoder (p=0,0001) än kor i den klassiska
gruppen. Effekten blev att kor i NorFor-gruppen mjölkade 1,6 kg ECM mindre (p=0,033) och
att de hade ett netto som var 3,40 kr lägre per ko och dag (p=0,0435), men trots detta fanns
inga signifikanta skillnader mellan kor i de två grupperna om nettot per kg mjölk
analyserades.
Slutsatser som kan dras från denna studie är att grovfoderkonsumtionen blir högre då
foderstater räknas med NorFor Plan samtidigt som konsumtionen av kraftfoder blir minskad
och mjölkavkastningen påverkas negativt. Ekonomin i form av netto per ko och dag påverkas
negativt, men nettot per kg mjölk påverkas inte.

Main title:Studie av introduktionen av NorFor Plan för foderstatsberäkning till mjölkkor i Sverige
Authors:Åkerlund, Helena
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:268
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:fodervärdering, NorFor, mjölkkor, foder, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8535
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8535
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 08:52
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 08:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics