Home About Browse Search
Svenska


Silfving, Charlotte, 2006. Konsekvenser av NORFOR-systemet vid beräkning av foderstater för mjölkkor. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
468kB

Abstract

För beräkning av foderstater till mjölkkor används idag det så kallade AAT/PBV-systemet. Detta kommer inom kort att ersättas av ett nordiskt fodervärderingssystem, NorFor. Den del i NorFor som behandlar foderstater kallas NorFor Plan. Stora skillnader mellan systemen är till exempel att AAT/PBV-systemet ger varje fodermedel ett konstant energi- och proteinvärde men i NorFor-systemet varierar detta efter foderstatens storlek och sammansättning. NorFor tar hänsyn till fler kemiska fraktioner i fodermedlen, fodrets nedbrytning och passagen genom djuret. Andelen fiber i foderstaten är viktig för att foderstaten ska innehålla tillfredställande mängd struktur och systemet korrigerar för fodermedlens partikelstorlek. Ytterligare en förändring i NorFor Plan är att beräkningen sker med nettoenergi istället för omsättbar energi.

I föreliggande studie användes försöksdata och typfoderstater beräknade i AAT/PBV-systemet i NorFor Plan för att studera effekten med NorFor. Tre set med foderstater testades i NorFor Plan Training Model. Det första setet hämtades från ett tidigare utfört försök på Kungsängen, där man jämförde importerat foder mot närproducerat och möjligheten att upprätthålla mjölkavkastningen med det senare. De andra två seten är endast beräknade foderstater där det ena uppsättningen är foderstater där vallfoder jämförs med HP-massa. Det sista setet var en jämförelse mellan två olika kraftfoder från Svenska Foder.

Foderstaterna från försöket på Kungsängen visade att den verkliga avkastningen låg högre än den beräknade i NorFor Plan vilket till största del berodde på att modellen korrigerar för vombelastning. I de foderstater där HP-massa jämfördes visade sig den tydligaste skillnaden mellan hur HP-massan behandlades. När den behandlades som grovfoder (>20 mm partikelstorlek) ökade den predikerade avkastningen. Detta berodde till största del på passagehastigheten vilken var högre när grovfoderandelen var högre. I de foderstater som erhållits från Svenska Foder visar resultaten tydligt att mängden stärkelse och stärkelsens egenskaper har stor betydelse för dess nedbrytningsgrad i vommen.

NorFor Plan är en god modell för hur en idisslares digestionskanal och näringsupptag fungerar. Fler och säkrare analysmetoder är under utveckling vilket kommer att ge systemet ännu högre säkerhet i framtiden.

Main title:Konsekvenser av NORFOR-systemet vid beräkning av foderstater för mjölkkor
Authors:Silfving, Charlotte
Supervisor:Bertilsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:230
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:fodervärdering, foderplanering, foderoptimering, foderkonsumtion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8856
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8856
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 12:51
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics