Home About Browse Search
Svenska


Zonabend, Emelie, 2008. Behov av managementverktyg i mjölkproduktionen. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
466kB

Abstract

For the company to work well, it is necessary with a good economy, a high qualitative production and a well working system concerning the environment: the whole cycle on the farm needs to be working. At the same time, debaters about the environmental impacts are also requiring higher demands for the dairy farmers and therefore also the management programs. Management programs for feed evaluation calculations have been more developed over the years. Big amounts have been invested in the new feeding system with NorFor, but no one seems to have asked the dairy farmers what they themselves want to spend their money on, and what they need help with. For the dairy farmers it is necessary that the whole company is controlled in the right way, and much more than just feed evaluation is included in this. The aim with this final thesis is to illuminate those aspects where the dairy farmers themselves believe that they need support, within the areas of economy, production and environment, and also to see if the management tool NorFor Plan can give the support that is requested.

After investigation interviews about what the dairy farmers seem to need help with, a questionnaire was sent out to 350 dairy farms around the country. The questionnaire consisted of demographical questions, questions about program layout and questions in the areas of economy, production and environment. An interview with the project leader of NorFor in Sweden illuminates how NorFor can help the dairy farmer concerning economy, production and environment. The results from the questionnaire where later compared with the interview about NorFor. In the thesis a literature study is also being presented concerning management tools for companies, management tools within the area of feeding, feed evaluation programs through the years, NorFor, economical, production and environmental parameters.

A total of 171 answers arrived from the questionnaire dispatch. The answers showed that the dairy farmers are wishing a management program that is simple and willingly one where more parameters than just feedstuff are included. Above all, many of the economical parameters are showing that it is vital with improvement. The whole farm has to be taken into concern. NorFor is very well developed as a feed evaluation program and includes as well feed and feed economical issues as animal health questions. Now a complement, or a supplement, is necessary for the rest of the areas.

,

För att mjölkföretaget ska fungera krävs god ekonomi, en högkvalitativ produktion och ett väl fungerande system ur miljösynpunkt: hela kretsloppet på gården måste fungera. Samtidigt ställer samhällsdebattörer kring miljöpåverkan även allt högre krav på mjölkföretagare och därmed även på managementprogram. Managementprogram för foderstatsberäkningar har utvecklats allt mer under åren. Stora summor pengar har satsats på det nya utfodringssystemet med NorFor, men ingen verkar ha frågat mjölkföretagarna själva vad det är deras pengar bör gå till, och vad det är de behöver hjälp med. Mjölkföretagande kräver att företaget hela tiden styrs på rätt sätt, och mycket mer än bara foderstater ingår i detta. Syftet med detta examensarbete är att belysa de aspekter där mjölkföretagare själva anser sig behöva stöd inom områdena för ekonomi, produktion och miljö, samt att se om managementverktyget NorFor Plan kan ger det stöd som efterfrågas.
Efter sonderingsintervjuer angående vad mjölkföretagare tycker sig behöva hjälp med skickades en enkät ut till 350 mjölkbesättningar runt om i landet. Enkäten bestod av demografiska frågor, frågor kring programutformning och frågor inom områdena för ekonomi, produktion och miljö. Genom en intervju med Sveriges projektledare för NorFor belyses hur NorFor kan hjälpa mjölkföretagaren med avseende på ekonomi, produktion och miljö. Resultaten från enkäten jämfördes sedan med intervjun för NorFor. I arbetet presenteras även en litteraturstudie om managementverktyg för företag, managementprogram inom utfodringen, foderstatsprogram genom åren, NorFor, ekonomiska, produktions- och miljöparametrar.
Totalt inkom 171 svar på enkätutskicket. Svaren visar att mjölkföretagarna önskar sig ett managementprogram som är enkelt och gärna ett där fler parametrar än bara foder ingår. Framförallt många av de ekonomiska parametrarna visar att det är angeläget med ett förbättringsarbete. Man måste ta hänsyn till hela gården. NorFor är väldigt väl utvecklat som ett rent foderstatsprogram och inkluderar såväl foder och foderekonomiska frågor som djurhälsofrågor. Nu behövs ett komplement, eller ett tillägg, inom resterande områden.

Main title:Behov av managementverktyg i mjölkproduktionen
Authors:Zonabend, Emelie
Supervisor:Olofsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:266
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:managementverktyg, utfodring, NorFor, mjölkföretagare, ekonomi, produktion, miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8553
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8553
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2017 10:51
Metadata Last Modified:02 Nov 2017 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics