Home About Browse Search
Svenska


Augustsson, Jenny, 2016. Utvecklingen av bakteriefloran i magtarmkanalen hos kalvar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
433kB

Abstract

Syftet med studien var att undersöka hur tarmfloran hos kalvar varierar med ålder och segment i magtarmkanalen samt att undersöka förekomsten av Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus spp. och segmenterade filamentösa bakterier (SFB). Tidigare studier har visat att dessa bakterier har viktiga funktioner för utvecklingen av immunförsvaret i tarmen hos vissa däggdjur samt för försvaret mot kolonisation av patogener. Bakteriefloran i magtarmkanalen hos unga kalvar är hittills väldigt lite studerad.
Fem kalvar avlivades och provtogs vid en ålder av 2 dagar och fyra kalvar vid 7 dagars ålder. Från dessa kalvar samlades prov från slemhinnan/epitelet i abomasum, rumen, duodenum, ileum, cecum och colon samt träck. Ytterligare träckprover togs från andra kalvar vid en ålder av 2, 7, 14 och 28 dagar samt vid avvänjning och vid 6 månaders ålder. Bakteriefloran karakteriserades med hjälp av T-RFLP-analys (terminal restriction fragment lenght polymporhism) av genen som kodar för 16S ribosomalt RNA, där T-RFLP användes för att få en profil över bakteriefloran. Dessutom användes PCR för att specifikt detektera F. prausnitzii, Lactobacillus spp. och SFB.
Resultaten visar att bakteriefloran varierar med åldern och att floran i prover från samma segment av magtarmkanalen hos olika individer liknade varandra mer än prover från olika segment inom samma kalv. Lactobacillus spp. och F. prausnitzii förekom hos samtliga kalvar från och med 7 dagars ålder. SFB påvisades i träckprover från flera kalvar från 28 dagars ålder och uppåt men inte i några vävnadsprover. Tarmfloran hos kalvar utvecklas med åldern, varierar med olika segment i magtarmkanalen och innehåller bakterier som kan vara viktiga för kalvens hälsa.

,

The aim of this study was to investigate how the intestinal flora of calves varies with age and localization within the gastrointestinal tract. In addition, the presence of Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus spp., Segmented Filamentous Bacteria (SFB) was investigated. Earlier studies have shown that these bacteria have important functions for the development of local immune defense in other mammals and for the protection against pathogen colonization. The intestinal flora of young calves is so far not well investigated.
Five calves where euthanized at the age of 2 days and four at the age of 7 days. From these calves scrapings from the mucosa of the abomasum, rumen, duodenum, ileum, cecum and colon as well as feces were collected. Additional fecal samples were collected from other calves at the age of 2, 7, 14 and 28 days, at weaning and at 6 month of age. The intestinal flora was characterized by T-RFLP (terminal restriction fragment lenght polymorhism) analysis of the gene that encodes for 16S ribosomal RNA and T-RFLP was used to generate a profile of the gut flora. PCR was used to specifically detect F. prausnitzii, Lactobacillus spp., and SFB.
The results show that the intestinal flora varies with age and that the flora in the same segment of the gastrointestinal tract have higher similarity to the same segment in other calves compared to different segments within one calf. Lactobacillus spp. and F. prausnitzii where found in all calves 7 days and older while SFB was found in several fecal samples from calves aged 28 days and older but in no tissue samples. The intestinal flora of calves develops with age, varies with different segments i the gastrointestinal tract and contains bacteria that can be important for calf health.

Main title:Utvecklingen av bakteriefloran i magtarmkanalen hos kalvar
Authors:Augustsson, Jenny
Supervisor:Dicksved, Johan
Examiner:Holtenius, Kjell
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2016:33
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:tarmflora, kalvar, T-RFLP, Faecalibacterium prausnitzii, Lactobacillus, segmenterade filamentösa bakterier, gut flora, calves, Faecalibacterium prausnitzii, segmented filamentous bacteria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5136
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5136
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:16 Feb 2016 11:45
Metadata Last Modified:16 Feb 2016 11:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics