Home About Browse Search
Svenska


Lundell, Anna, 2015. Advantages and disadvantages with outdoor hutches as housing system for calves and their future effect on the replacement heifer. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
163kB

Abstract

This study has investigated how outdoor hutches for housing dairy heifer calves will have
negative and positive effects on calf development. Many studies have shown that an optimal
rearing of the young calf is of great importance to up bring a profitable dairy cow. The dairy calf
and growing heifer is subject for a great scientific interest. Within its first days the young animal
will be separated from the dam. Then during a few months it will be kept individually or
collectively with other calves and drink milk from buckets or suckle from artificial teats. Housing
calves in hutches during this period can have many advantages. Later she will be impregnated
and carry her own calf. When her pregnancy comes to its end she will in only a day go through
her first calving and get milked or suckled her first produced milk. Thereafter she will enter the
most important income bringing part of the dairy farm. To get the optimal prerequisites for the
lactation period, the rearing is of great importance. A healthy calf will have a higher average
daily gain, and grow to a higher weight and stature. The heifer is more likely to have a higher
milk yield at first and future lactations if she was not ill as a calf. Many dairy producers in
Sweden keep calves in pens inside a stable. Housing outside in hutches, where ventilation and
humidity is natural, can be a healthier alternative for calves. Some disadvantages from housing
calves outside in hutches do exist and is also discussed.

,

Denna litteraturstudie har undersökt hur utomhushyddor för inhysning av mjölkraskalvar kan ha
positiv och negativ påverkan på kalven och eventuell framtida effekt på kvigan. Många
vetenskapliga studier har visat att en god uppfödning av mjölkraskalven är av stor vikt för att få
fram en lönsam mjölkko. Den nyfödda mjölkraskalven blir inom sina första dygn separerad från
kon för att inhysas ensam eller i grupp med andra kalvar. Där ska den dricka mjölk från hink eller
dia från artificiella spenar. Under de första månaderna ska den leva här men kan också bli
sammanförd med andra kalvar. Att hålla kalvar i utomhushyddor under denna period kan ha
många fördelar. Senare kommer kvigkalven att betäckas eller insemineras och bära sin första
kalv. När dräktigheten når sitt slut går kvigan igenom sin första kalvning och blir diad eller
mjölkad sin första producerade mjölk. Därefter går kvigan in i mjölkkobesättningen och blir en
del av den största inkomstbringande djurgruppen på mjölkgården. För att få de bästa
förutsättningarna med sig för detta är uppfödningen av stor vikt. En frisk kalv har en högre daglig
tillväxt och växer till en högre vikt och kroppsstorlek än en kalv som varit sjuk under sin
uppväxt. Kvigan kommer sannolikt att producera mer mjölk vid första och kommande laktation
om hon inte var sjuk som kalv. I Sverige idag håller många mjölkproducenter kalvarna inomhus i
ensambox, innan de flyttas till en större gruppbox, även den inomhus. Inhysning utomhus i
kalvhyddor, där ventilation och luftfuktighet är naturlig, kan vara ett hälsosammare alternativ för
kalvar. Nackdelar med denna inhysningsform finns också och är tillsammans med fördelarna
presenterade i denna litteraturstudie.

Main title:Advantages and disadvantages with outdoor hutches as housing system for calves and their future effect on the replacement heifer
Authors:Lundell, Anna
Supervisor:Olsson, Ingemar
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:544
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:calf hutch, advantage, disadvantage, outside, heifer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5015
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5015
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:11 Dec 2015 12:35
Metadata Last Modified:11 Dec 2015 12:35

Repository Staff Only: item control page