Home About Browse Search
Svenska


Bäckström, Camilla, 2017. Utfodringsrelaterade faktorer associerade med magsår hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
204kB

Abstract

Magsår är ett vanligt förekommande problem hos hästar som tränas och tävlas aktivt. Magsår
är ulcerationer i magsäcksslemhinnan och uppstår på grund av en obalans mellan utsöndringen
av saltsyra och skyddande mucus i magsäcken. Magsår kan uppkomma på grund av flera olika
faktorer. Denna uppsats fokuserar på vilka utfodringsrelaterade faktorer som kan ligga bakom
bildning av magsår, samt hur magsår kan förebyggas med hjälp av korrekta utfodringsrutiner
och lämpliga fodermedel.
Fasta har påvisats ha en stor inverkan på bildning av magsår. Hästar utsöndrar kontinuerligt
saltsyra i magsäcken och saltsyran buffras normalt sett av saliv och foder. Att utfodra hästar
med ojämna intervall sänker pH i magsäcken delvis på grund av avsaknaden av dessa buffertar.
En sänkning i magsäckens pH kan leda till att magsäckens slemhinna skadas och magsår bildas.
Utfodring med högst sex timmars mellanrum rekommenderas för att undvika bildning av
magsår. Val av grovfoder kan påverka risken för uppkomst av magsår olika mycket. Flera
studier om inverkan av lusern på magsår har gjorts och de flesta visar att lusern kan motverka
uppkomst av magsår jämfört med gräshö. Resultat från studier gjorda på föl skiljer sig något
från de med vuxna hästar, då lusernhackelse kan orsaka magsår hos föl på grund av mekanisk
skada i magsäcksslemhinnan. Stora mängder stärkelserika kraftfoder och hypertona
elektrolytlösningar har påvisats öka förekomsten av magsår, likaså att ha hästarna i hagar utan
tillgång till vatten. På marknaden finns flera kommersiella fodertillskott som anges skydda
magsäcksslemhinnan från att skadas, men studier på dessa påvisar endast svag eller ingen effekt
mot magsårsbildning och vidare evidens är befogad innan rekommendationer om deras
användning kan ges.
Gastroskopi är för tillfället det enda sättet att diagnosticera magsår. Innan undersökning med
gastroskop krävs en period av fasta, vilket medför en risk för både uppkomst av erosioner och
förvärring av redan existerande magsår. Själva gastroskopin kan därmed påverka resultatet i
studier och patientundersökningar, samt minska hästars välmående. Det finns olika
graderingssystem för att utvärdera magsår, men inte något som är standardiserat.
För att undvika bildning av magsår är det viktigt att hålla utfodringsintervallen täta och
regelbundna samt att ge hästarna konstant tillgång till vatten. Utfodring med kraftfoder
innehållande höga halter stärkelse bör undvikas, och istället ersättas med grovfoder för att
minska risken för bildning av magsår.

,

Gastric ulcers are a common problem in exercising and competing horses. Gastric ulcers, also
called equine gastric ulcer syndrome, are ulcerations in the gastric mucosa. They develop as a
result of an imbalance between secretion of hydrochloric acid and protecting mucus in the
stomach. Many factors may be involved in the development of gastric ulcers. This literature
study investigates factors related to feeding that can affect progression of ulcers in the equine
stomach. The impact of different feeding routines and feed types on prevention of gastric ulcers
is also discussed.
Fasting has been proven to have major influence on gastric ulcers. The continuously secreted
hydrochloric acid in the equine stomach is buffered by saliva and feed, but the lack of these
during fasting contributes to a lower pH in the stomach. To avoid damage of the gastric mucosa,
it is wise to keep feeding intervals no longer than six hours. Studies comparing alfalfa hay to
bromegrass hay have been made and show a potential protective effect with alfalfa hay against
gastric ulcers in adult horses. Alfalfa hay is, however, not recommended for foals as it may
cause mechanical injury in the stomach mucosa. Large amounts of starch in the feed, hypertonic
electrolyte solutions and no access to water have all been shown to increase occurrence of
gastric ulcers. Several feed supplements have been marketed as being protective for the gastric
mucosa, but no studies have so far reported solid evidence of this.
Examining the stomach with a gastroscope is the only way to diagnose gastric ulcers. Yet
gastroscopy requires the stomach to be empty, which is achieved by fasting. Therefore,
gastroscopy may increase the grade of gastric ulcers and affect both results in studies, diagnostic
gastroscopy and wellbeing of the examined horses. During gastroscopy, different scales are
used to grade the gastric ulcers. The scores between these are not aligned and there is room for
improvement so that a standardised method is used.
To prevent gastric ulcers, it is important to keep feeding intervals dense and regular and ensure
continuous access to water. Concentrates high in starch should be avoided and replaced with
forages to reduce the risk of ulcer formation.

Main title:Utfodringsrelaterade faktorer associerade med magsår hos häst
Authors:Bäckström, Camilla
Supervisor:Müller, Cecilia
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (f.o.m. 2016)
Volume/Sequential designation:2017:7
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:häst, magsår, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8202
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8202
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 09:56
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 09:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics