Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Linn, 2012. Förluster i olika ensileringssystem . Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
283kB

Abstract

In Sweden the climate makes it impossible to feed fresh herbage to cattle during many months of the year. During periods when preserved forage must be supplied it is important that this forage is stored in such a way that high quality is retained, both nutritionally and hygienically.
Furthermore, it is essential that losses occurring when handling and storing the forage are kept as low as possible. This study compares storage in tower silos, bunker silos, big bags and bales,estimating dry matter losses as well as losses in metabolizable energy and crude protein that occur during storage. The results show that tower silos, bunker silos and big bags, the systems with the
largest amount of forage and a long feed out period involve larger losses than bales, which are fed out immediately after being opened. As the feed out rate influences the losses, tower silos and bunker silos should be used during the period of the year when the feed out rate is as high as
possible, i.e. in winter when all animals are kept indoors. In autumn and spring, bales or big bags are to be preferred. Smaller farms should use bales or big bags also in winter to assure the feed out rate to not be lower than recommended.

,

Sverige är ett land med ett klimat som gör att det under delar av året inte går att erbjuda djuren färskt foder. Under den period av året då djuren måste tillgodose sina behov med lagrat grovfoder har det en stor betydelse att detta foder kan lagras på ett sådant sätt att kvalitén behålls god, både nutritionellt och hygiensikt samt att förluster som uppstår under hantering och lagring blir så små som möjligt. I denna studie har en jämförelse gjorts mellan tornsilo, plansilo, slangar och balar, över de förluster av ensilagets torrsubstans, omsättbara energi och råprotein som uppstår under lagringsperioden. Tornsilo, plansilo och slangar, de system som rymmer en större
mängd grovfoder och som har en uttagningsperiod som sträcker sig över en längre period, visade sig ha större förluster än det system där grovfodret uppfodras direkt, det vill säga balar. Då storleken på förlusterna påverkas av uttagningshastigheten bör tornsilo och plansilo användas
under den period på året då uttagningshastigheten är som störst, det vill säga under vintern då alla djuren är installade. På hösten och på våren lämpar sig balar och slangar bättre. Mindre gårdar bör använda sig av balar eller slangar året om för att inte få en för låg uttagningshastighet.

Main title:Förluster i olika ensileringssystem
Authors:Abrahamsson, Linn
Supervisor:Spörndly, Rolf
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:402
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Svinn, Ensilage, Silo, Tornsilo, Plansilo, Rundbalar, Varmgång, ts-förlust
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1910
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1910
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of plant products
Agricultural machinery and equipment
Feed processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:07 Dec 2012 12:53
Metadata Last Modified:07 Dec 2012 12:53

Repository Staff Only: item control page