Home About Browse Search
Svenska


Lindell, Johanna, 2015. Local poultry production in rural Zambia and the effect of light on poultry performance. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Zambia is a country in Southern Africa where poverty is widespread and the traditional keeping of local poultry therefore plays a crucial role in improving nutrition. Meat and eggs from poultry are important sources of protein but also of income. Improving the poultry production is thereby a method to fight poverty. For poultry, the access to light is an important factor for both growth and egg production. In this paper, the focus is on the traditional village chickens used for both egg and meat production, how they are kept, their health and welfare and if the use of a solar lamp will influence their behaviour, growth and egg production.
Three studies were conducted in Chibombo and Choma Districts in Zambia were 17 farmers were interviewed regarding the village chicken management of which six farmers participated in a solar lamp experiment. The village chickens were divided into one control group and one experimental on each farm. The latter received a solar lamp that was on for two hours every evening after dusk. Both groups had access to feed during the time the solar lamp was on. After one month, the poultry were weighed. In the second experiment, twenty village chickens were divided into two groups, where the experimental group was given the anthelmintic piperazine. All of the village chickens were weighed before and after the experiment that lasted for one month. In a third experiment, the effect of the solar lamp on village chicken’s behaviour was studied. Also, the poultry welfare was studied.
The results showed that village chickens are kept mainly free-ranging and scavenging during the days. They are usually given small amounts of feed, mainly maize. The production is low and the health management is poor. The village chickens in the study of behaviour did not show any aversion towards the solar lamps and the effect from the extra light hours on the food intake was insignificant. There was no apparent difference in weight gain between the groups in the deworming experiment. The solar lamp experiments did not give any reliable results due to different factors that are discussed in the thesis.

,

I utvecklingslandet Zambia är fattigdomen utbredd och den traditionella hållningen av lokala fjäderfän spelar en viktig roll för att förbättra människans näringsförsörjning. Ägg och fågelkött är en viktig källa för protein såväl som inkomst. Därför är en förbättrad fjäderfäproduktion en metod för att bekämpa fattigdom. För fjäderfän är ljus en viktig faktor för äggproduktion och tillväxt. Syftet med denna uppsats var att studera hur lokala fjäderfän hålls på landsbygden i Zambia (1), deras hälsa och välfärd (2), huruvida en solcellslampa kan öka produktionen av fågelkött och ägg samt eventuell inverkan av lampan på fåglarnas beteende (3).
Studierna ägde rum i Chibombo- och Chomaområdena i Zambia där 17 bönder intervjuades angående hållningen av lokala fjäderfän. Sex av bönderna deltog i ett försök med en solcellslampa. Fjäderfäna, så kallade village chickens (används både för ägg- och köttproduktion), delades in i en kontrollgrupp och en försöksgrupp på varje gård, varav den senare erhöll ljus från solcellslampan under två timmar varje kväll efter skymning. Båda grupperna hade tillgång till foder under den tid på dygnet som lampan användes. Efter en månad vägdes djuren. I ett annat försök delades 20 fjäderfän in i två grupper, där försöksgruppen avmaskades med piperazine och jämfördes med icke-avmaskad kontrollgrupp. I en tredje studie utvärderades vilken påverkan solcellslampan har på fåglars beteende. Dessutom studerades djurvälfärden hos fjäderfän.
Resultaten visade att de lokala fjäderfäna i huvudsak vistades fritt strövande utomhus och pickandes efter föda på dagarna. Oftast fick de en mindre mängd majs som supplement. De hade en låg produktionsförmåga och hälsokontrollen var undermålig. I beteendestudien visade fåglarna inga beteendeförändringar då solcellslampan var närvarande och effekten av extra ljus på födointaget var försumbar. Det fanns inte heller någon skillnad i tillväxthastigheten hos fåglarna i avmaskningsförsöket. Försöken med solcellslamporna gav inga tillförlitliga resultat på grund av diverse problem som diskuteras i uppsatsen.

Main title:Local poultry production in rural Zambia and the effect of light on poultry performance
Authors:Lindell, Johanna
Supervisor:Wall, Helena and Persson, Elisabeth
Examiner:Tauson, Ragnar
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:52
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:animal welfare, chicken, light, zambia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4253
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:07 Apr 2015 09:33
Metadata Last Modified:07 Apr 2015 09:33

Repository Staff Only: item control page