Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Sofie, 2014. Tillväxt hos nötkreatur på naturbetesmark . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
655kB

Abstract

För att upprätthålla nötköttsproduktionen i Sverige, då mjölkkoantalet historiskt sett har minskat, har mjölkraskalvarna över tiden ökat i slaktvikt och fler kalvar föds idag istället av dikor i självrekryterande köttproduktion. Lantbrukare som har betande djur på naturbetesmarker kan söka ekonomiska stöd som finns för att främja hävd av naturbetesmark. Betesbaserad köttproduktion är viktig då den använder markresurser som inte kan användas till annan produktion samt att den gör stor nytta för bevarandet av den biologiska mångfalden. I denna litteraturstudie definieras vad naturbetesmark är, dess näringsinnehåll, samt diverse fördelar och nackdelar med att ha nötköttsproduktion på naturbetesmark. Fokus ligger på nötkreaturens tillväxt och olika faktorer som påverkar den. Olika nötkreatur har olika förutsättningar för tillväxt på naturbetesmark, då det finns fysiologiska skillnader mellan raser, åldrar och kön. Slutsatsen är att det går att ha en tillfredställande nötköttsproduktion på naturbetesmark om bland annat den för varje situation rätt sorts nötkreatur och uppfödningsmodell brukas, samt att tid för betessläppning och installning optimeras. Men det allra viktigaste är att lantbrukarens och företagets förutsättningar och resurser ses över för att få ett bra helhetsperspektiv.

,

To maintain a Swedish beef production, when the number of dairy cows historically has declined; the dairy calves have increased in slaughter weight and the numbers of suckling calves have increased. Grazing animals on semi-natural pastures can provide agri-environmental payments to the farmer for promoting management of semi-natural pastures. The livestock production on semi-natural pastures uses land resources which cannot be used in other types of agricultural production and the biodiversity makes great use of it. In this literature review the conception of semi-natural pastures is defined, as well as its nutrient content of it determined. Furthermore, various advantages and disadvantages with having beef production on semi-natural pastures are reviewed. The focus is on animal weight gain and different factors affecting it. Different types of cattle have different potential for weight gain on semi-natural pastures and there are physiological differences between breeds, ages and gender. In conclusion, beef production on semi-natural pastures can be satisfying if, for example, the optimal type of cattle and rearing is used during the specific conditions, together with the right time for turnout to pasture and start of indoor period. The most import is, however, to look at the potential and available resources of the specific farmer and enterprise to get a good overall perspective.

Main title:Tillväxt hos nötkreatur på naturbetesmark
Authors:Eriksson, Sofie
Supervisor:Hessle, Anna
Examiner:Arvidsson, Katarina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:485
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:tillväxt, diko, ungnöt, nötkreatur, naturbetesmark, bete, nötköttsproduktion, nötkött , Sverige, Norden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3346
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3346
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2014 14:23
Metadata Last Modified:23 Jun 2014 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics