Home About Browse Search
Svenska


Ljungberg, Therese, 2007. Mjölkkors liggbeteende i olika miljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
670kB

Abstract

Det är sedan länge känt att kor ligger och vilar både på höger och vänster liggsida och i bland helt utsträckta. Studier visar att fördelningen mellan höger och vänster liggsida är jämn, men att det finns individer som har en favoritliggsida. I detta arbete har kors liggbeteende på bete och i olika stallsystem studerats. Stallen har varit lösdrift, med och utan automatiskt mjölkningssystem, samt uppbundna system. Kors beteende studerades på bete under sommaren -06 och detta beteende jämfördes sedan i olika stallar under hösten -06 och vintern -07. Resultaten visar att kor ligger jämt fördelade mellan höger och vänster liggsida. Vad som även kunde ses var att kor i nionde dräktighetsmånaden ligger till 60 % på vänster liggsida. Antagligen som ett resultat av att fostret tar allt större plats i det högra utrymmet av buken.

Vidare har studien visat att kor tenderar till att vila med något framben utsträckt på bete, (16- 20%). En trolig orsak kan vara att de balanserar bättre eller att det helt enkelt är en skön viloställning. Detta beteende kan även ses utföras av kor med 4-9 % inne på stall, både i lösdrift och i uppbundet system. Att kor ligger med frambenen utsträckta även i stall där miljön inte direkt möjliggör beteendet, tyder på att korna har ett behov av att kunna få ligga med frambenen utsträckta. Därför borde det tas hänsyn till detta beteende när ett stall byggs och inredning väljs. Att andelen kor som utför detta beteende inomhus är mindre än utomhus, kan bero på att korna kanske inte kan utföra beteendet inomhus på grund av att inredningen hindrar dem. Eller så kan det bero på att korna blir mindre flyktbenägna med ett framben utsträckt och att korna därför väljer att inte utföra detta beteende när det finns människor i stallen.

Dagtid ,både på stall och bete, vilar kor till 90 % med huvudet upplyft, nattetid på bete med 92 % och 86 % på stall. Övriga kor ligger med huvudet antingen bakåtslaget eller vilande mot underlag /stallinredning. Att andelen kor som vilar med huvudet bakåtslaget eller vilande mot underlaget/ stallinredningen är större under nattetid inne på stall, kan bero på att korna har gått till ro och förväntar sig inte att bli störda. Vidare jämfördes huvudställningen hos vilande kor i uppbundet system och i lösdrift (i detta fall ett automatisk mjölkningssystem, AMS). Kor i uppbundna system låg mer med vilande eller bakåtslaget huvud än kor i lösdrift. Resultaten visar att kor har behov av att ha gott om plats för huvudet, inte bara för resnings- och läggningsrörelsen, utan så att korna kan ändra position för huvudet. Kanske för att få tillräckligt med REM-sömn.

Slutsats: Det är viktigt att veta hur kors liggbeteende ser ut så att utformning av stallinredning och placering av den samma ger kon komfort i liggbåset. Liggbåset bör ge kon det utrymme för ben och huvud hon behöver, för att få den viloposition hon söker samt för att kunna ändra viloposition när hon ligger ner, för bästa komfort i liggbåset vid vila.

,

The focus on the quality of sleep for cattle and their comfort in the cubicle while asleep has increased during the past several years. It has been documented that cows with poor sleep patterns incurred additional discomfort while asleep thus resulting in changed behavioural patterns. This may in turn result in reduced production. During a twenty-four hour time period, cattle spend on average approximately nine hours sleeping. Cows that are not as physically healthy or reside in less than desirable facilities are primarily the ones most plagued by a lack of sleep. The Swedish government has set forth an allowance of the minimum measurements for cattle cubicles. Cattle can vary in size thus making it more feasible to design a stable’s cubicles to accommodate the largest twenty percent of a herd’s cows. Enacting this policy would give ample space in the cubicles and ensure proper comfort for acquiring a maximum quality of sleep.

It is well known that cows rest on both the left and right body side with the chest in an upright position a majority of the time. For small periods of time cattle can assume a stretched out position but usually do not hold it very long. The laying position between left and right side is balanced, but there are individual cows that do have a preferred side to rest on. In this study the laying behaviour of cattle has been observed on pasture as well as in different stables. Cattle laying behaviour in both tie stall and loose housing has been investigated. A cow’s laying behaviour on pasture was documented during the summer 2006 and then compared with data from the observations in different stables during the autumn and winter of 2006 - 2007. The results reveal that cows generally lay equally on the left and right body side. Upon entering the last gestation month the study has concluded that they prefer lying on their left body side with sixty percent on average. A likely explanation for this increased preference for the left body side is due to the foetus occupying a large portion of the abdomen on the cow’s right side.

The study shows that cows tend to rest with one of their forelimbs stretched in front of them. This behaviour was observed both at pasture with sixteen percent and in the stables with different housing systems at a level of six percent. This behaviour indicates that cows need adequate space in the cubicles to obtain a proper rest. A cow’s head position during rest was also investigated in the study. The three head positions that this study analyzed was upright, leaned backwards against the shoulders, and leaned against the ground-stall design. During the day cows rest with their head in an upright position ninety percent of the time at pasture and in the stable. During the evening cows rest with their head in an upright position ninety-two percent of the time at pasture as opposed to eighty-six percent in the stable. The remaining cows rested with their heads leaned back against their shoulders or against the ground-stall design. This indicates that cows require extra space for their heads: not only for the movement of getting up and down from resting, but also to be able to adjust the head position during resting.

This study has concluded that it is vital to understand the laying behaviour of cattle to aid in the proper design and construction of stables and stalls that ensure adequate sleep for cows. The cubicles should not only deliver comfort during rest, but also allow adequate room for cattle to change the position of their head and forelimbs.

Main title:Mjölkkors liggbeteende i olika miljöer
Authors:Ljungberg, Therese
Supervisor:Pettersson, Gunnar
Examiner:Bertilsson, Jan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:246
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:Mjölkkor, Liggbeteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3034
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3034
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:14 Feb 2014 11:23
Metadata Last Modified:14 Feb 2014 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics