Home About Browse Search
Svenska


Alm, Karin and Möller, Jenny, 2004. Mjölkkors välbefinnande i AMS och konventionell lösdrift : skillnader i beteende och hormonstatus för oxytosin och kortisol mellan kor av hög och låg social rang. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
780kB

Abstract

The purpose with this study was to investigate how the behaviour and physiological parameters differ between high ranked and low ranked cows, and between cows in an automatic milking system verses conventional milking parlour. The study was carried out at the Kungsängen research Centre, Department of animal nutrition an management, Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala. Twelve cows, the six highest and the six lowest in social rank were selected from the automatic milking system for the experiment. Ten cows, the five highest and five lowest in social rank were selected from the conventional system. Blood samples were taken during milking and resting. The blood samples were analysed on the hormones oxytocin and cortisol. Before and during milking a behavioural study was conducted.

The results from the blood samples indicated that cows in the automatic milking system expired the time in the waiting area and the milking process more stressful compared to the conventional cows. Furthermore the conventional cows had higher concentrations of oxytocin 30 minutes after completed milking. Even though the low ranked cows in the automatic milking system spent more time and received more threats in the waiting area compared to the high ranked AMS-cows, non significant differences in concentration of oxytocin and cortisol during milking was found between the ranking groups. The low ranked AMS-cows seemed to have to adjust their behaviour to the high ranked cows, but this didn't seemed to be stressful for them according to the hormone study. The results of the hormone study indicated that to receive threats are not more stressful than to deliver threats.

The high ranked cows tended to tramp more during milking than the low ranked cows. These results could indicate that the high ranked cows expired the milking process more trying than the low ranked cows. These results are not supported by the results from the hormone study. The behaviour tramp and kick did not always reflect how the cow expired the milking process, since cows that were tramping and kicking a lot during milking didn't had to have high concentrations of cortisol and low concentrations of oxytocin during milking.

The high ranked cows had higher concentrations of oxytocin during resting compared to the low ranked cows. That could indicate that the high ranked cows felt more safe and secure during resting.

,

Syftet med studien var att undersöka om beteende och fysiologiska parametrar skiljer sig åt mellan kor av hög social rang och kor av låg social rang. Jämförelsen gjordes även mellan kor i automatiskt mjölkningssystem (AMS) och konventionell lösdrift. Studien genomfördes på Kungsängens forskningscentrum i Uppsala, SLU. I studien ingick 10 mjölkkor som hölls i en konventionell lösdrift och tolv mjölkkor som hölls i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS). Hälften av korna i vartdera systemet var av låg social rang och den andra hälften var av hög social rang. Under mjölkning och vid vila togs blodprov på korna. Proverna analyserades på koncentrationerna av hormonerna oxytosin och kortisol. Dessutom utfördes beteendestudier såväl innan som under mjölkning.
Resultaten av hormonstudien indikerade att AMS-korna upplevde väntan innan mjölkning och mjölkningen mer påfrestande än vad de konventionella korna gjorde. Dessutom hade de konventionella korna högre oxytosinkoncentrationer 30 minuter efter avslutad mjölkning jämfört med AMS-korna.
De lågrankade AMS-korna spenderade längre tid, utsattes för fler hot och fick anpassa sitt beteende i vänteområdet efter de högrankade AMS-korna. Att de lågrankade AMS-korna skulle uppleva detta som stressande kunde inte stödjas av hormonstudien. Hormonstudien visade inte heller att det skulle vara mer stressande att avge hot i jämförelse med att mottaga hot.
En tendens till att de högrankade korna hade högre oxytosinkoncentrationer under vila kunde påvisas. Detta är svårtolkade resultat när de högrankade korna inte visade sig ha lägre kortisolkoncentrationer under vila än de lågrankade korna. Resultatet kan indikera att de högrankade korna kan vila lugnare och tryggare än de lågrankade korna.
De högrankade korna tenderade att trampa fler gånger under mjölkning än de lågrankade korna. Resultatet för beteendet tramp skulle kunna indikera att de högrankade korna upplever mjölkningen mer påfrestande än de lågrankade korna. Detta resultat stöds inte av resultatet från hormonstudien. Beteendet spark och tramp speglar inte alltid hur stressad kon är under mjölkning, eftersom kor som sparkade och trampade mycket under mjölkning inte alls behövde ha höga kortisolkoncentrationer eller låga oxytosinkoncentrationer under mjölkning.

Main title:Mjölkkors välbefinnande i AMS och konventionell lösdrift
Subtitle:skillnader i beteende och hormonstatus för oxytosin och kortisol mellan kor av hög och låg social rang
Authors:Alm, Karin and Möller, Jenny
Supervisor:Olofsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:201
Year of Publication:2004
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:mjölkkor, mjölkproduktion, djurs beteende, oxytocin, kortisol, social rang, AMS, automatisk mjölkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8866
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8866
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 08:59
Metadata Last Modified:16 Nov 2017 08:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics