Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • Subject Areas (15536)
    • Nature conservation and land resources (730)
Group by: Creators | Level and depth descriptor
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Å | Ö
Number of items at this level: 730.

A

Achuthan, Kumetra, 2021. Forest structure of Dalby Söderskog National Park : patterns of carbon storage in living and dead trees. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Adelsköld, Tove, 2010. Hur påverkas vägkanternas kärlväxter av omgivande landskap och lokala variabler?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Adler, Sunne Mari and Gourie, Daniel, 2020. Motivationsfaktorer till val av träbyggnader : en jämförande fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Adlers, Sara and Fröberg, Kajsa, 2020. Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal : är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Agblede, Humphery, 2010. Forest Stewardship Council’s (FSC) certification dispute in Sweden : a case study involving the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) and Svenska Cellulosa Aktiebolaget(SCA). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Agell, Blenda, 2022. The role of animals in sustainable land use : can a plant-based diet benefit both animals and land use?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ahlbäck, Josefine, 2012. Kunskapsläge och attityder till vildsvin (Sus scrofa) och dess förvaltning i Sverige. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Ahlbäck, Lina, 2010. Habitat preference and dispersal of a sand associated beetle, Apalus bimaculatus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ajanki, Jenny and Attesson, Johanna, 2020. Hur kan skogsbad skölja bort stressen hos den urbana människan? : naturens bidragande effekter på återhämtning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Akele T., Seyoum, 2011. The practice and challenges of lake management in Ethiopia- the case of lake Koka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Aldana Saavedra, Johanna Patricia, 2009. Feeding ecology and seed dispersal by Ateles hybridus, Alouatta seniculus and Cebus albifrons in a fragmented area at San Juan del Carare, Colombia : ecology of a monkey community in a fragment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Ali, Abdul Aziz, 1997. Describing tree size diversity. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Aljaste, Arvo, 2011. Warming alters photosynthetic rates of sub-boreal peatland vegetation. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Almers, Rickard, 2015. Climate impacts of land use in LCA : elaboration of criteria for satisfactory methods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Almén, Louise, 2021. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Alteg, Ebba, 2019. Can tourism Seal the deal? : an explorative study on Seal tourism in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Alvehus, Andreas, 2002. Förslag till skötselplan för Uppsala högar och Tunåsen : ett exempel på medbestämmande planering. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Aminoff, Christine, 2020. En kvalitativ studie av jakt på råbock under våren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Anna, 2021. Perspectives on Sámi participation shaping a duty to consult : investigating problem representations and the opportunities to influence policy-making. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Helene, 2010. Hur når vi miljömålet ”levande skogar” i Jämtlands län?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Jessica, 2022. Hjortdjurs (Cervidae) nyttjande av och beteende vid saltstensplatser i norska fjällen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Andersson, Lina, 2021. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Andersson, Louise, 2020. Do reindeer have Front-Limb Biases? : forelimb Preference in Rangifer tarandus tarandus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Andersson, Mathias, 2019. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

André, Hanna and Bondesson, Agnes, 2014. Hur en ökad marktemperatur påverkar fotosyntes och markrespiration i en boreal skog. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Anis, Taha, 2022. Adapting to melting glaciers : how Western Himalayan societies frame climate change and adaptation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Apelqvist, Matilda, 2016. Elephant utilisation of and impact on a locally threatened habitat, coastal scarp forest, in South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Apelqvist, Matilda, 2022. Training dogs to indicate synthetic pheromones from Plagionotus detritus, Coleoptera, Cerambycidae to detect living beetles. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Appelgren, Linn, 2017. Parken som guldgruva? : en studie av lokala aktörers syn på turism i Söderåsens nationalpark. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Appeltofft, Ellen, 2016. Making sense of sustainability : a study on how sustainability ambitions affect sustainability performance in a retail company. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arbin, Louise, 2019. The Galapagos Islands - a conflict of interests : a case study of how conservation, tourism and local interests meet, and howthat affect the islands and the residents. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arenius, Johan, 2013. Vindkraft och rennäring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Arifullah, Arifullah, 2020. Managing farm-centric risks in production at the flood-prone locations of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Arkdalen, Emilia, 2022. Björnjaktens inverkan på älgars rörelsemönster. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Arnvik, William and Gustavsson, Emil, 2022. Insektsamhällen i restaurerade skogar : en studie på hur abundansen av insektordningarna skalbaggar (Coleoptera), tvåvingar (Diptera), steklar (Hymenoptera) och fjärilar (Lepidoptera) ser ut i luckhuggna och brända bestånd jämfört med kontrollskogar. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Arén, Erik, 2016. Investeringsbeslutsunderlag för Certifierad Målad Panel(CMP)genom LCA-analys. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Arévalo Vásquez, Alex R., 2010. Enhancing natural resources management and livelihoods in Zapatera Archipelago National Park, Nicaragua : an action research study with residents of two communities in Zapatera Island. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asimopoulos, Stamatios, 2016. Human-wildlife conflict mitigation in Peninsular Malaysia : lessons learnt, current views and future directions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asp, Hanna, 2009. Hållbar utveckling genom stadsodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Astner, Linda, 2003. Miljöutredning för NFB Transport Systems. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment

Attocchi, Giulia, 2010. Set aside areas in certified private forest estates in Southern Sweden : are the best stands chosen?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Awraris Gebretsadik, Meron, 2012. The impact of climate change and adaptation through agroecological farming practices : a case study of the Konso area in Ethiopia. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Axberg, Charlotta, 2007. Erosionsskydd i strandzoner. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Axelsson, Sara, 2021. Från klippt gräsmatta till blommande äng : generella gestaltningsmodeller och platsanpassade koncept för nya ängsytor i Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Bannwarth, Matthias , 2009. Carbon balance of coniferous forests in response to different harvesting strategies : a model based analysis. Second cycle, A2E. Epsilon: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Beck-Friis, Maria, 2003. Förskolors inställning till och användning av stadens natur. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Beecken, Kristin, 2019. Möjliga effekter av broar och vattenfall på uttrars rörlighet i Fyrisån. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Belaieff Kronborg, Pelle, 2022. Biogeochemistry and Peat Properties of Restored Peatlands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bendz, Jörgen, 1998. SÖDRAs Gröna Skogsbruksplaner : en uppföljning relaterad till SÖDRAs miljömål, FCS's kriterier och svensk skogspolitik. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Bengtsson, Elin, 2009. Analysis of Swedish accessions of Phaseolus vulgaris L. using SSR Markers. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Benn, Tobias, 2020. Hägnutnyttjande av gyllenhuvad lejontamarin (Leontopithecus Chrysomelas) och dess beteendebudget på Furuvik i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Berglund, Brita, 2010. A matter of trust : social interaction in a nature conservation issue in the Eastern slopes of Lake Vättern. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Berglund, Emma, 2022. Hur nederbörd kan inverka på aktivitetsmönster och boskapspredation hos lejon (Panthera leo). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bergström, Brianna, 2022. Möjligheter till restaurering i svenska skogslandskapet : en studie om mångbruk och skötselmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bergström, Linnéa, 2020. Skötselplan och ekologi för tre rödlistade kärlväxter på SLU:s mark, Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Berhane, Yoseph, 2010. A study on the communication between environmental NGOs and the media in Ethiopia. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bernro, Mikaela, 2021. Defining sustainability in Swedish forest policy : a WPR-analysis of problem representations in the Forest Inquiry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bertills, Mathilda, 2021. Who calls the African Wild Dog? : de novo SNP discovery and genotyping in the Lycaon pictus. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bischof, Amanda, 2017. ”Snart är det bara hästar kvar ute på vischan” : en studie om hästens betydelse för individ, samhälle och landskap, ur hästhållarens perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bjerler, Karolina, 2009. Bevarande av parker, trädgårdar och landskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Björk, Henrik, 2011. Evighetsträd. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Björk, Julia, 2022. Rörelsemönster hos varg i Skandinavien. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Björnudd, Albin and Brus, Svante, 2022. Älgbete i restaureringsbränning : älgens respons på brand. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Björverud, Pernilla, 2020. Matchmaking för landsbygden : en studie i hur husinventeringsprojekt på landsbygden kan verka som en brobyggare mellan fastighetsägare och landsbygdsdrömmare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bladfält, Linda, 2010. Konflikt mellan friluftsliv och naturvård : en studie av friluftslivets påverkan på naturreservatet Björnön, Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Blankestijn, Wouter and Martin, Anna, 2018. Testing the (legal) waters: interpreting the political representation of a river with rights in New Zealand : “let’s talk to the river, instead of talking about the river”. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bloemsma, Ruben, 2016. Increased public participation as a potential human : large carnivore conflict mitigation measure. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Blücher Suneson, Ragnar, 2020. Almsjukan i Malmö : en tillbakablick. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bodin, Nils, 2016. Artificial gap creation and the saproxylic beetle community : the effect of substrate properties on abundance and species richness. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Boesten, Ida, 2021. Neutrality: a cornerstone of facilitation practice? : analysing the use of neutrality within facilitation of sustainability dialogue through identity construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bohacek, Mica, 2022. Common Guillemots Uria aalge Alter Trip Patterns During Breeding. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Boman Lindkvist, Kajsa, 2018. Trädgårdsväxter på rymmen : en studie av åtgärder för att begränsa spridningen av fyra invasiva främmande växtarter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bondarenco, Artiom, 2009. Seasonal variations in distribution patterns and movements of bats in relation to habitat characteristics. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Bonnerup, Filip and Vesterlund, Simon, 2022. Tillväxt hos inhemska trädslag i Borneo : en jämförelse av 34 arter inom ett återbeskogningsförsök. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Borglund, Linn, 2019. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Borén, Victoria, 2012. Hur tillförlitligt är det att använda kartunderlag vid markslagsklassning av NILS linjeobjekt?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Bosančić, Borut, 2009. Domestication and morphological variation in wild and cultivated populations of Cornelian cherry (Cornus mas L.) in the area of the Drvar Valley, Bosnia and Herzegovina. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Botos, Jennifer, 2019. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Botvidsson, Viktor, 2021. Between the lines : a policy analysis of the European Green Deal and its portrayal of rural areas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandt, Isabelle and Squassina, Anna and Kanslätt, Sofia, 2009. Hållbar utveckling i Kungsängen : ett gestaltningsarbete med fokus på folkhälsa, biologisk mångfald och ekologisk dagvattenhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Braunstein, Gustaf, 2020. Promoting sustainable market development : a case study of wooden multi-story buildings. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Breiman Wistbacka, Sanna-Maja, 2020. Slaughter weight in relation to calving date : can area quality compensate for being born late?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bremer, Edith, 2021. All scales matter : effects on the landscape-, stand-, substrate- and temporal scale on occurrence of two deadwood living microlichens. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Brink, Elin, 2011. Kan naturvärdesträd med törskate vara en livsmiljö för rödlistade insekter?. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Britzne, Marie, 2016. Biologisk mångfald : från gammal kyrkogård till nyanlagd minneslund. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brohede, Tove, 2022. Besökarpåverkan och hägnutnyttjande hos röd panda (Ailurus fulgens) på Nordens Ark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Brown, Cathy, 2009. Insights for improving trust management in participatory natural resources management processes : a case study on stakeholder trust perceptions in the Bridger-Teton National Forest collaborative process . Second cycle, A2E. Alnap: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Brown, Melanie and Ekman, Lisa, 2022. Fostering Innovative Organisations for Sustainability : a case study on a Swedish packaging and paper material company. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Brunnström, Åse, 2010. Stureholms myllrande våtmark under 250 år : en fallstudie av en våtmarks tillblivelse. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Brånhult, Anna, 2010. Övergivna områden med vild natur i staden - värden och attityder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Bukina , Yulia, 2012. Long-term succession and loss of foundation species in a temperate broadleaved forest in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Burvall, Sofie, 2021. Sociala beteenden och rangordning mellan renkalvar i hägn (Rangifer tarandus tarandus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Byström, Anna, 2009. Skogsbrukets påverkan på fasta fornlämningar : en analys av skador på fasta fornlämningar i Västernorrlands län där avverkning och markberedning utförts. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Byström, Frans and Nordström, Jon, 2018. Naturvårdande skötsel i naturvårdsavtal och biotopskydd i den boreala regionen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Bäck, Jenny, 2010. Visar feta kiselalger på näringsrika vatten? : en undersökning om hur fosforhalt påverkar kroppsstorleken hos artkomplexet Fragilaria capucina . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Bäckman, Johan, 2012. Umebors åsikter rörande grönområden. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bäckstedt, Erik, 2016. Skötselbeskrivning för naturmark : en jämförelse mellan tätort och landsbygd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Cantillo Carrero, Andrea Maria, 2019. Engaging the plurality of values in the improvement of the Environmental Impact Assessment in Colombia : what’s the problem represented to be of the Colombian Environmental License Process?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Capoani, Leonardo, 2019. Variations in nutritional content of key ungulate browse species in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Carlsson, Cecilia, 2015. Träd och buskar i naturbetesmarker : miljöstödens effekt på den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Carlsson Nylén, Alexander, 2011. Skogsbruk med höga rekreationsvärden : Forestry with high recreational values. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Casselgård, Mikaela, 2020. Effects of 100 years of drainage on peat properties in a drained peatland forests in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Chabaneix Portocarrero, Geannine Gisset, 2023. Ecosystems Services in swidden agriculture in the Peruvian tropical Andes : the Kechwa-Lamas farm-forestry system. Second cycle, A2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chaimungkhun Johansson, Jennifer, 2021. Can ambient temperature patterns predict fireweed phenology?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chaimungkhun Johansson, Jennifer, 2022. Stand characteristics and temperature’s effect on bilberry availability and quality. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chakravorty, Swastika, 2022. Birch for Future: Yay or Nay?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Cheng, Yanfei, 2012. The role of Co-management in enabling livelihoods change in context of creating natural reserves. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chibwe, Bwalya, 2021. The road and landscape features affecting the occurrence of ungulate-vehicle hotspots in Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö: (S) > Dept. of Ecology

Chibwe, Esnart Emma Bwalya, 2021. Sexually segregated habitat selection in Daubenton’s bat Myotis daubentonii. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Chorell, Joel, 2018. Conceptualising ecosystem services and implications for human nature relations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Cicek, Dilara, 2022. Besökare som naturvårdare - Fallstudie Nämdöskärgården : naturvägledning som verktyg. First cycle, G2E. Stockholm: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Conrad, Lisa, 2018. Vilda pollinatörer i ett svenskt skogsjordbrukssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Cosatti, Alice, 2022. The end of the timber frontier in northern Sweden : early logging, natural forests and the frontier concept. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Crespo Mingueza, Laia, 2018. Presence and habitat use of the endangered Bornean elephant (Elephas maximus borneensis) in the INIKEA rehabilitation project site (Sabah, Malaysia) : a pilot study. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Cöster, Martina, 2020. Utfodring av rovdjur i jakt- och viltturism : etiska och etologiska implikationer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

D

Dahl, Jenny, 2013. Hur kopplad är asp till tidigare jordbruksmark? : en studie av aspförekomst och tidigare markanvändning i fem län i Mellansverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Dahl, Johanna, 2018. Bevarande av orangutangen : en studie av de största hoten mot arternas överlevnad. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Dahlberg, Tore, 2021. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Dahlgren, Sofia, 2022. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dahlin, Erik and Lundström, Eric, 2022. Sundsvalls kommuns parkskogar : planering av framtida skogsskötsel med Heureka. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Daleryd Sjöblom, Morgan, 2019. Bison bonasus : återuppbyggnaden av en nästan utrotad art. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Davidsson, Madeleine, 2018. Fält av lönsamhet : konkurrensfrämjande jordbrukspolitik utifrån ett hållbarhetsperspektiv. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Davidsson, Madeleine and Michalak, Natalia, 2016. Samarbete för hållbar produktutveckling : en fallstudie av BillerudKorsnäs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Deander, Johan, 2021. Individuella skillnader i hägnutnyttjande och solande hos strålsköldpaddor som hålls i grupp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Delin, Emily, 2021. Management and site conditions drive carbon dynamics of Forest understory vegetation. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Desthon, Johanna, 2022. Overcoming social barriers to urban green adaptation : a social representations approach to local environmental governance. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Dijkgraaf, Lisa, 2022. Bear in mind! A study about the effect of bear predation on the choice of calving site and site fidelity by female moose in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Dippel, Trine Marie, 2012. Heritage oaks in a changing landscape : managing biodiversity in southern Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Döweler, Fabian, 2015. Coastal erosion and coastal integrity vulnerability at selected Shorelines of Sarawak, Borneo Malaysia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

de Bakker, Rianne, 2019. Gatekeepers of Fulufjället National Park : nature interpreters’ perspectives on communication & human-nature relationships. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Edgren, Lina, 2016. Naturvård och efterbehandling i Masugnsbyns dolomittäkt. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Edqvist, Rakel, 2009. Berthåga kyrkogård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Edwang Stridbo, Linnea, 2020. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ehlin, Johanna, 2010. Effekter av predationsrisk på sånglärkors (Alauda arvensis) habitatval på åkermark . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ehlin, Johanna, 2012. The work with conservation of genetic diversity at Swedish official agencies : comparing practices with regulations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ehnvall, Betty, 2017. Organic matter properties and their relation to phosphorus and nitrogen concentrations in Swedish agricultural streams. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Ek, Anna, 2020. Vad färgar en vattenskyddsprocess? : en analys av de antaganden som lägger grunden för agrara och förvaltande aktörers syn på vattenskydd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekberg, Lisa, 2018. Naturvärdesträd : betydelsen av grovlek och ålder på träd för lavar och mossor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ekbom Ågren, Caroline, 2020. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekdahl, Cassandra, 2012. Attitudes towards wildlife conservation in Kenya : comparison of rural and urban perspectives. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ekholm Bailes, Jenny, 2021. Arbetet med att gynna vilda pollinatörer i Sverige : strategier och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eklund, Elin, 2020. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eklund, Helena, 2007. Restaurering av naturbetesmark i Gredelby och Krusenberg, Knivsta kommun. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ekman, Ida, 2016. Biologisk mångfald i boendenära lägen : inspiration, förutsättningar och betydelsen för människan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ekstrand, Henrik, 2018. Human attitudes towards Sweden's large carnivores : attitudes among students at the Swedish University of Agricultural Sciences. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eksvärd, Eira, 2022. Effects of diversified cropping on arthropod communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ekvall, Andreas, 2022. Climate governance in a well-ordered world : an analysis of Rawlsian climate justice and the goal of climate action. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekvall, Martin, 2019. The earthship concept : a building technique and subculture aiming towards environmentally conscious-change. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Elander, Angelina, 2020. Racism in environmental communication about plastic pollution. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Elfström, Linnea, 2022. Vegetationstyper för restytor i urban miljö : en jämförelse av gräsmatta, äng och naturalistisk plantering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Elfvenfjärd, Beatrice and Åmansson, Erika, 2022. Födovalspreferenser hos en arktisk specialist : vad föredrar Gynaephora groenlandica (Lepidoptera:Erebidae) att äta på Wrangelön?. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Elvarsdóttir, Silja, 2020. Preventing knowable risk at the cost of long-term thinking : a critical analysis of the discursive construction of adaptation in Icelandic policies. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engberg, Magnus, 1997. Naturvärden i skog lämnad vid slutavverkning : en inventering av upp till 35 år gamla föryngringsytor på Sundsvalls arbetsområde, SCA . Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Engbladh, Henrik, 2016. The Swedish Hunters Association : a friend or a foe of the Swedish wolf?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Engerström, Elin, 2021. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Engkvist, Fanny, 2011. Nationellt miljökvalitetsmål på lokal nivå : en fallstudie av arbetet med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap i Lunds kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)

Entesarian, Michelle, 2019. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Envik, Oscar, 2020. Utveckling genom det förflutna : en undersökning av framtidsvisioner för den värmländska Finnskogen kopplat till en världsarvsnominering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Erath, Nadine, 2022. Mustelid Mugshots : a new camera-tube-lure system as monitoring tool for European polecats (Mustela putorius) in Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ericson, Matilda, 2021. Potentiella tillämpningar för SMC (spent mushroom compost) inom växtodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Erik , Sparretun, 2009. Förslag till utformning av befintlig naturmark, Norra kyrkogården i Kalmar. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Eriksson, Anders, 2009. Naturvärden hos träd i betesmarker. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Arvid, 2010. Carbon offset management : worth considering when investing for reforestation CDM. Second cycle, A1E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Eriksson, Elle, 2022. Vinterbetesområdets förändring för Flakabergsgruppen i Gällivare skogssameby över två renskötande generationer : hur betesresursen har nyttjats för renskötsel och påverkats av skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Jimmy, 2016. Möjligheter och hinder med att hantera brukarmedverkan i upphandling av skötsel av utemiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson, Johanna, 2017. Bevarandet av vitryggig hackspett i Sverige : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Eriksson, Oscar and Wärefors, Martin, 2016. Hållbar samhällsbyggnad inom bygg- och anläggningsbranschen : en fallstudie av varumärket Bjerking AB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Eriksson, Per, 2003. Renskötseln i Skandinavien : förutsättningar för sambruk och konflikthantering. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Eriksson, Ylva, 2019. En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson Kukkonen, Moa, 2022. Påverkan på hägnutnyttjande och födosöksbeteenden av samgång mellan afrikansk savannelefant (Loxodonta africana) och rothschildgiraff (Giraffa camelopardalis rothschildi) på Borås djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson Lantz, Rasmus, 2020. Vilka trädarter kan inom 50 år bli invasiva i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Erkkilä, Marika, 2018. Ekvint herpesvirus hos zebra (Hippogritis) : ett slumrande problem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Erlandsson, Kristjan and Lindström, Petter, 2016. Inramad biodiversitet : en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eslamifar, Shermin, 2011. Deadwood in piles or distributed : does it make any difference to saproxylic beetles?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Espinosa Del Alba, Clara, 2020. Restoration strategies in boreal forests : prescribed burning and gap cutting effects on plant diversity and community composition. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

F

Fackel, Lina, 2016. Tecken på omsorg : en upplevelse av strandängarna i Mariebergsskogen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fahlgren, Matilda, 2018. Sveriges strategier för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet : en jämförelse av fyra länsstyrelsers aktiva åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Faijermo, Sofie, 2020. Matproduktion i vått och torrt? : hur ser förutsättningarna ut för ökad livsmedelsproduktion i ett klimat i förändring?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Falk, David, 2021. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Falk, Irmeli, 2020. Är lidande hos djur vid jaktträning och anlagsprov accepterat av allmänheten? : en experimentell studie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Filippusdottir, Lilja, 2009. Connection to nature - exploring opportunities by the Riverside Glerá in Akureyri, Iceland. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fjällberg, Serina, 2023. Parasitära anmärkningar vid renslakt 2013–2022. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Flyng, Torsten Lajoie, 2011. Act for action : The Sabido Methodology in Burkina Faso can make a difference in reducing plastic waste. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogdestam, Niklas, 2004. Skogsägarna NORRSKOG:s slutavverkningar och PEFC-kraven : fältinventering och intervjuer. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Fogel, Jonatan, 2019. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogel, Jonatan, 2017. Svårt att se skogen för alla träd : ett sociologiskt bidrag till kunskapen om sociala aspekter i tätortsnära skog. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fogelberg, Anna, 2009. Recreation in the urban countryside. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Folke, Thea, 2021. Att vårda ett levande kulturarv : värdering av skötselmetoder för gräs ur ett kulturarvs- och upplevelseperspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Follinger, Linnéa and Rathjen, Minna, 2021. Fungerar rovdjursstängsel mot lodjur och varg : hur påverkas lantbrukaren och fåren av attacken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Forsfält Ljungberg, Anna, 2021. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Forslund , Ida and Lindgren, Nils, 2010. Garnlavshabitat i Vilhelmina kommun. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Fouache, Adélaïde, 2020. Killing with Kindness: is whale watching in the Salish Sea killing the Southern Resident Killer Whales? : how the social representation of the endangered Southern Resident Killer Whales has a big incentive on locals’ actions to protect the pods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fransson, Therese, 2007. Ecotourism in Nicaragua : impacts on the vegetation diversity in natural reserve Datanlí - El Diablo. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fredberg, Karin, 2000. Landskapsanalys med GIS och ett skogligt planeringssystem . Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Fridell, Agnes, 2020. Jaguar (Panthera onca) and puma (Puma concolor) hunting preferences, and their effect on cattle (Bos taurus), in Pantanal, Brazil. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

From, Emma, 2022. Innovation as an Adaptive Response to Natural Disasters : a Dynamic Cross-Country Panel Data Analysis of the Impact of Floods on Risk-mitigating Patents. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fuente Tomai, Pilar, 2010. Analysis of the Natura 2000 Networks in Sweden and Spain . First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Fälth, Erik, 2011. The vertical farm : varför har idén uppkommit och hur är den tänkt att fungera?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Fälth, Erik and Thulin, Jens, 2012. Hållbar stadsutveckling enligt principerna Cradle to Cradle : från teori till praktik i Kilen, Ronneby. Second cycle, A1E. Alnarp: Other

Fänge, Elin, 2021. When lawns become forests : how natural/forest-like vegetation can better human health and well-being in urban areas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

G

Gallagher, Andrew, 2018. Small-scale farmers’ intentions to carry out conservation-oriented agriculture through participation in the Entry-Level Stewardship Agri-Environment Scheme : the role of attitudes and values in farming behaviour. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gambra Caravantes, Daniel, 2020. Anti-predatory responses of White rhinoceros (Ceratotherium simum) to simulated risk. Does poaching create a landscape of fear?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Gartmark, Jesper, 2023. Biologisk mångfald utan skötsel : vad privatpersoner kan göra för den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gay, Anne-Sophie, 2022. A study of climate labels’ promise to redefine the climate impact of the restaurant industry : a case study of Klimato. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Georgiadis, Petros, 2011. Accumulation of carbon and nitrogen in Swedish forest soils over stand age. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Gessler, Charlotte, 1998. Impedimentens potentiella betydelse för biologisk mångfald : en studie av myr- och bergimpediment i ett skogslandskap i Västerbotten. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Gileborg, Elisabeth, 2022. Urialernas hemliga nattliv : en beteendestudie på natten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Gille, Matilda, 2019. Microbregma emarginatum as an indicator for coniferous forests with high conservation values. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ginel, Ksenija, 2020. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gobena, Abate, 2018. Importance of teaching and practices of Ethiopian Orthodox Tewahedo Church in forest biodiversity conservation : implications for national conservation policy. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Golivets, Marina, 2011. Aesthetic values of forest landscapes. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Gong, Charlie, 2020. Approaches to coral reef restoration in a changing climate – identifying objectives behind a sea of options. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

González Alonso, Clara , 2009. Analysis of the oak decline in Spain - La Seca. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

González Alonso, Clara , 2010. Insect communities inhabiting Inonotus radiatus growing on Alnus glutinosa trees at northern and southern shores of boreal lakes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Good, Johanna, 2016. Att synliggöra det osynliga : om konstnärliga uttryck som verktyg för att synliggöra ekosystem i staden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gottlow, Vanja and Persson, Maria, 2020. Resiliens ur ett trädperspektiv : en kartläggning av Malmö stads trädbestånd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Grabowska, Michalina Maria, 2022. Water mapping in Scots pine stands after thinning. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Graf, Lukas, 2021. Non-naivety in a long-lived ungulate : learning effects of shooting moose calves?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Granlund, Frida Michelle, 2021. Aspects of erosion of restored trout spawning beds in two streams in Northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Granlund, Therése, 2018. Bevarande av sengångare (Bradypus variegatus, Choloepus hoffmanni, Bradypus pygmaeus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Granstrand, Elin and Lund, Evelina, 2022. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Grönvall, Engla, 2021. Går det att skapa lekdammar till salamandrar? : en utvärdering av naturvårdsåtgärder för större vattensalamander i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grüneberger, Maria, 2022. Temporal, climatic and spatial variation in the distribution and activity patterns of the raccoon (Procyon lotor) in Hainich National Park, Germany. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Guardini, Beatrice, 2022. Restorative urban forests. A study of nature affordances along forest bathing trails in Northeast Italy : a study of nature affordances along forest bathing trails in Northeast Italy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gunnarsson, Ylva, 2022. Kan schackrutehuggning mildra konflikten mellan skogsbruk och renskötsel? : en intervjustudie med renskötare och skogsbolag. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Gustafsson, Josefin, 2009. Lilaköttig taggsvamp, Sárcodon fuligíneovioláceus : miljökrav i Sverige och en analys av vad som styr artens etablering . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Gustafsson, Sara, 2020. Pearls as bycatch mitigation strategy for Harbour porpoise (Phoecena phoecena). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Gustavsson, Mikael, 2007. Skogstillståndet och dess förändring i naturreservatet Lindbergska ytan i Mariestads kommun. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Gustavsson, Sara, 2021. Filmmakers’ interpretation of environmental science fiction : an exploration of how movies can be used for change making. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gävert, Anna-Karin, 2009. Framtidens utomhusgolv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Göransson, Tony, 2005. Svartedalens naturreservat : en social rikedom värd att utveckla!. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Silviculture

H

Haapaniemi, Elin, 2020. Stakeholder dialogues in environmental management. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Habindavyi, Espérance, 2009. Morphological characterisation of sorghum (Sorghum bicolor) diversity in Burundi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Hagen, Johanna, 2021. Odlingsåtgärders påverkan på arbuskulär mykorrhiza hos Vitis vinifera L.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hagerman Borgström, Jesper, 2021. Odlingsmässiga faktorer i permakultur- och skogsträdgårdar : en intervjustudie av fem utövare i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Haglund Ståhl, Anna, 2022. Traditionella metoder i moderna tider : en studie av jordbruk i naturreservat i Södermanlands skärgård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hagstam, Matilda, 2020. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hahn, Sebastian, 2021. Nationalparken och ELC : en studie i landskap, narrativ och multifunktionalitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Halfmann, Julian K., 2011. The effects of forest age, forest edge and landscape factors on the occupancy and cover of the Micarea globulosella lichen in a Swedish boreal forest. Second cycle, A2E. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hallberg Sramek, Isabella, 2018. Nyckelbiotoper i allmänhetens blickfång : en analys av svensk medierapportering 1991-2018. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Halldin, Karin, 2022. Växthusgasflöden från restaurerad torvmark : en jämförelse mellan en restaurerad torvtäkt och en orörd myr i Store Mosse nationalpark 7 år efter återvätning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hallgren, Erik and Sandberg, Anna, 2022. Blädningsbrukets påverkan på biologisk mångfald : effekten på kärlväxters biodiversitet och specifikt förekomsten av blåbär. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Halvarsson, Kristin, 2020. I skuggan av sommarens torka finns känslorna : en studie om mjölkbönders upplevelser från sommarens torka 2018. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hammar, Erik, 2011. Vegetation development in a restored saltmarsh at Blakeney, north Norfolk coast, England. Second cycle, A1E. Uppsala, Cranfield, United Kingdom: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hammar, Louise, 2016. Naturvägledning i Isidro Fabela, Mexico. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Hammarström, Ola, 2018. Epifytiska lavar på gran i naturligt fragmenterad naturskog. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hansson, Emma, 2018. Which knowledge counts? : a critical discourse analysis of a conflict between a wind power development company and Sami communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hansson, Jenny, 2009. Outnyttjade resurser inom park- och naturvård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Hansson, My, 2022. Import och förekomst av wapiti (Cervus canadensis) i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Hansson, Pär , 2009. Investment in project preventing deforestation of the Brazilian Amazonas . Second cycle, A1E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Hansson Silva, Peter, 2022. Nyinflyttat och nyfött, ger det nya beteendemönster? : visenters habitatval och tillståndsbeteenden i vilthägn innan och efter samgång med vildhäst samt födsel av kalv i flocken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hansén, Kristina, 2018. Vildsvinsförvaltning i Södra Trögd - Mälardalen : ”vi har ju lärt oss att jaga gris här nu, vi är första generationens vildsvinsjägare kan man säga”. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haris, Javeria, 2023. Socioeconomic impacts of the Ten Billion Tree Tsunami (TBTT) plantation project on the participating communities. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hartman, David, 2021. Hållbarhetsrapporteringens effekter för flygbranschen : en fallstudie av Swedavias hållbarhetsrapportermellan 2017 och 2019. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hauenschild, Leon, 2022. Alteration of the forest structure in historically impacted Nothofagus spp. forests on the Brunswick peninsula : recommendations for their protection and management. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Havéus, Sophie, 2021. Privata trädgårdens brister och potential : hur kan vi skapa en hållbar trädgård som främjar livsviktiga ekosystemtjänster?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedborn, Anton, 2022. Om ett småskaligt och artrikt kulturlandskap som läroplats : en återförening mellan människa och landskap med exempellandskap som brygga för att stärka bevarandet av biologisk mångfald. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hedlund, Fredrik, 2011. Dimensionsavverkningens inverkan på natur och kulturvärden i fjällnära naturskog : en jämförelse av två områden inom Harrejaur naturreservat i Norrbotten . Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Heinecke, Thilo, 2020. The effect of the interplay between fire frequency and grassland structure on tick abundances in the Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Hell Lövgren, Emma, 2013. Conservation for whom? : considering gender and ethnicity in relation to nature conservation in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hellman, Isa, 2021. Utökad användning av äng i städer genom ny skötselteknik : kan en ängsrobot vara lösningen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellman, Jorunn, 2020. Re-sourcing soil fertility : assessing the soil amendment potential of farm household resources and wastes in Bolo Silasie, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hellman, Matilda and Skog, Maja, 2020. Klimatanpassning av Malmös framtida trädbestånd : en studie av tillämpade forskningsmetoder i syfte att utveckla klimatanpassningen av Malmös urbana trädbestånd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellstrand, Ebba, 2017. Bete eller slåtter i naturliga fodermarker : faktorer som påverkar artsammansättningen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Helmfrid, Helen, 2009. Anläggningsmaterial för landskapsarkitekten ur miljösynpunkt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henn, Daniel, 2020. A framework to determine the CO2 impact of land use change to support municipal planning : a case study in SE Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Hensle, Lara, 2018. Creating knowledge and considering power : a frame analysis of science-policy communication. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hermanson, Virginia, 2020. Prescribed burning in Sweden : an evaluation of structural outcomes from restoration oriented prescribed burns. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hermansson, Ellika, 2021. Ett riktigt hästarbete : skogsarbete med häst i sydvästra Sverige, förr, nu och i framtiden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hillerius, Matilda, 2017. "Biologisk mångfald skapas inte på asfalten inne i Uppsala" : en empirisk studie om miljömål och motivation hos konventionella lantbrukare i Uppsala kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hirsch, Lina, 2011. Permakultur design av en trädgård i teori och praktik. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Hjelm, Anna, 2021. One land, two rights : a study on the conflict between forestry and reindeer herding from an environmental justice perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hofert, Gerrit Jan, 2020. ‘What the Monkey ate before, and what he is eating now’ : a small-scale case study of local climate change adaptation in rural Nepal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holgérus, Elin, 2016. Utveckling och design av blå-gröna strukturer i ett dynamiskt landskap : hur kan norra Sunnersta utvecklas med, och för, anpassning till landskapets förändringar?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holm, Elina, 2022. Translokering av vedlevande mossor som ekologisk kompensation : hur reagerar de på kort sikt?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Holm, Ellen, 2019. Etologi i arbetet för bevarande : hur etologer kan bidra i bevarandeprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Holmberg, Ida, 2021. Hur arbetar skånska kommuner med invasiva främmande växtarter? : med exempel från tre kommuner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Milda, 2020. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Holmlund, Marta, 2023. Wetland restoration on Öland : a short-term evaluation of vascular plant community composition after topsoil removal and reinstated grazing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Holmstedt, Isabell, 2011. Skydd för landskapsbilden förr och nu. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Homes, Wiebke, 2021. Quantifying the state of the coral reef ecosystem in relation to biophysical benthic and pelagic indicators and biological drivers of change in the Saba National Marine Park, Dutch Caribbean. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Horsner, Robin, 2016. Inventering och förslag på åtgärder för etablerade träd i Försköningsparken i Teckomatorp. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hultby, Simon, 2011. Epixylic, forest-interior bryophytes in young stands : importance of local environmental variables, propagule sources, and distance to bordering woodland key habitats. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hunter, Douglas, 2019. Feeding the 45 million : substituting soybean protein with insect protein within EU poultry and egg production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hussen, Mahamoud Hussein, 2021. Walking the tight rope of local conservation practices : the challenge of both preserving wildlife and increasing human well-being simultaneously. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hájek, Filip, 2002. Mapping of intact forest landscapes in Sweden according to Global forest watch methodology. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Hästdahl, Erica, 2021. Naturvårdsarter i Harrsjön, Ånge kommun, Västernorrlands län. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Håff, Erik, 2010. Training identification tracking dogs (Canis familiaris) : evaluating the effect of novel trackdown training methods in real life situations. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Håkansson, Maja, 2019. Konsekvenser för svensk markanvändning vid övergång till EAT-Lancet kosten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Högberg, Yvonne, 2009. Änget – ett utrotningshotat kulturlandskap? : en studie av två gotländska ängen med olika förvaltningsformer utifrån skötsel-, aktörs- och finansieringsperspektiv.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Höög, Nora, 2020. Movement activity and space use : how does the moose react when the tourists come?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Höök, Maria, 2009. Odla staden : hållbar urbanisering för hållbar utveckling i Syd - med stadsjordbruket som planeringsstrategi. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

I

Ignell, Kajsa and Bugge Marin, Åsa, 2016. Growing green values : Mapping ecosystem services on urban agricultural sites in Buenos Aires. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Imavovic, Dzemal, 1999. Simuleringsstudie av produktionskonsekvenser med olika miljömål : . Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Ingelsbo, Linnea, 2021. Searching for the greater Capricorn beetle : a methodological review of training dogs for a conservational purpose. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ingemarsson, Torbjörn, 2012. Naturvärdesbedömning och klassificering enligt blå målklasser av vattendrag : en utvärdering av metod och lämplighet för skogsbruksplaner. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ingvarsson, Måns, 2022. Nuvarande och framtida tillämpning av automatiserad mönsterigenkänning inom ekologi : Applicering av bildigenkänningsprogram inom ett kamerafällaprojekt i viltreservatet Ol Pejeta, Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Isaksson, David, 2003. Diversitet hos jordlöpare (Col: Carabidae) i hävdade strandnära gräsmarker. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Isaksson, Joakim, 2021. Conservation Management in Riparian Zones : a follow up of the Nissan water management agreement. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Islam, Kazi, 2021. Effects of warming on leaf : root carbon and nitrogen exchange of an ericaceous dwarf shrub. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Israelsson, Jessica, 2009. Markanvändningens förändring i vardagslandskapet : en analys av utvalda delar i Wessmantorp . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

J

Jaktén Langert, William, 2022. Camera traps as seen by wildlife managers : an insight into Swedish wildlife managers’ views on camera traps and other technological tools and methodologies in an adaptive wildlife management framework. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jalilvand Forslund, Hanna and Öster, Vera Celia, 2021. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jannerman, Karin, 2019. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jansson, Mattis, 2012. Effects of unsown patches in autumn-sown fields on Skylark territory densities : a study on skylark plots made in central Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jansson Matsson, Ida, 2015. Miljömärkningens betydelse för fiskkonsumtion : en intervjustudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Jarić, Ivan, 2009. Population viability analysis of the Danube sturgeon populations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Jarvis, Hannah, 2016. Sopsortering som exempel på ekologisk modernisering : en kritisk fallstudie av sopsorteringen i Smaragden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jerleke, Anna, 2009. Fältskiktsarter i naturlika planteringar : vilka råd kan ekologer ge?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Johansen, Henrik, 2021. The role of diseases in mass mortality of wood lemmings (Myopus schisticolor). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Johansson, Cecilia, 2021. En analys av vildrenars, fårs och kronhjorts nyttjande av saltstensplatser på norska fjäll i relation till avmagringssjuka (CWD). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Ellen, 2020. Uppsala’s prerequisites for developing rural tourism. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Emma, 2020. Leverförfettning – förekomst hos älg i norra Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Johansson, Gustav Axell, 2016. Våtmarken i människans tjänst : en studie av våtmarkens vattenrenande och vattenbuffrande egenskaper. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Magnus, 2021. Vindkraft till havs : energiinjektion till landbaserad landsbygd?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Mattias, 2021. Vilka faktorer påverkar avelsarbetet med snöleoparder i europeiska djurparker?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Per Olof, 2020. Att skydda det skyddade : korttidseffekter av hägn på trädföryngring i tre skånska skogsreservat. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jonpers, Rebecka, 2012. Snöupplag av urban snö : hur påverkar föroreningar i snöupplag omgivande natur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Jonsson, Jeanette, 2022. How do forest characteristics relate to brown bear (Ursus arctos) density? : focusing on basal area, age, height, and field layer. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Jeanette, 2022. How does habitat selection by brown bear (Ursus arctos) during the berry season change due to forestry and human disturbance : looking at three different periods of human dis-turbances. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Jonsson, Maria, 2009. Lek med naturen! : utformning av en skolgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Joschko, Lilly, 2021. Do nature lovers recover better from nature-based therapy? : focusing on connectedness to nature and mental well-being in nature-based therapy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Josefsson, Alicia, 2022. Play behaviour and maternal relationship between ewe and lambs in Urial sheep (Ovis vignei bochariensis). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Järlung, Ellinor, 2019. Inokulering med arbuskulär mykorrhiza inom landskapsrestaurering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

K

Kallunki Nyström, Jonas, 2019. An investigation of moose calves from females with Moose Wasting Syndrome (Alces alces L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Kantidenou, Elianna Natalie Alexandra, 2020. Dama damas utbredning, bevarande och människornas kunskapsnivå om arten på Rhodos, Grekland. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kanzler, Oscar, 2020. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karjel, Elvira, 2022. Aktivitetsmönster och boskapspredation hos lejon (Panthera leo) i förhållande till olika miljöfaktorer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson, Anna, 2010. Anlagda och återskapade våtmarker i odlingslandskapet : en studie av sambandet mellan funktion, skötsel och finansiering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Karlsson, Anna, 2022. The Participatory Process behind the Green Infrastructure Plan in Scania, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Karlsson, Asbjörn, 2009. En inventering av säregna trädformer funna i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Karlsson, Ida, 2010. Har antalet naturvärdesträd i Sverige förändrats mellan 1999-2009?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Karolina, 2020. Management of pastures : what is affecting the farmers priority?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Lotta, 2019. Ecolabelling as a means for encouraging sustainable lifestyles? : a case of the Nordic Swan Ecolabel in Sweden through a paradox perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Madelen, 2022. Hållbar parkskötsel : parkskötsel för att gynna rödlistade arter, ekosystemtjänster och människors välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Malin, 2018. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Malin, 2010. Planering av design och skötsel i ett fragmenterat naturreservat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Malin, 2012. Qualities and supply of suitable dead wood for Ceruchus chrysomelinus and its dispersal pattern in a translocated population. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Karlsson, Sofie, 2012. Lantbrukare och rådgivare : tillsammans kan de främja biologisk mångfald.. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Keith, Samuel, 2020. Natural oak regeneration in response to selective cutting : restoration of temperate deciduous woodlands on abandoned agricultural land in Scandinavia. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Kempe, Kerstin, 2012. Vedväxternas förändring i fält- och buskskiktet i Vårdsätra naturpark mellan 1976 och 2012 . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Kjellberg, Annelie, 2010. Implementation of renewable energy in the Republic of Moldova : society and landscape in transition. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Kjellgren, Sara, 2022. Kulturmiljö, hälsa och platsanknytning : en studie bland boende i Munkedals kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kjellsson, Anders, 2009. Skogsträdgårdens system : bakgrund för utveckling av skogsträdgården på Alnarp. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Klaus, Frederika, 2022. Impacts of peatland drainage on soil properties : a study of drainage effects on boreal peatlands in northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kleve, Wera, 2012. Effekter av restaurering av naturbetesmarker på gökärtens (Lathyrus linifolius) och gullvivans (Primula veris) reproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kneifel, Rebecca, 2022. The challenge of a just transition in northern Sweden : uncovering environmental justice related frames of actors actively involved in wind energy development in northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Knežević, Jelena, 2009. Maize (Zea mays L.) landraces in eastern Serbia : characterization and the present cultivation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Koromah, Idriss Duramany, 2020. Local participation in natural resource management initiatives : a case study of the Gola REDD+ Project in Sierra Leone. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kreber, Daniela, 2021. A revised narrative of the Baltic Sea in Sweden : a phenomenological reflection on the multifaceted human-sea interrelations and communication. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kristensson, Ingrid, 2009. Ute och cyklar? : på jakt efter en metod att mäta upplevelse. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Krüger, Georg, 2016. Peri urban agriculture in Casablanca : a multifunctional solution to a sustainable urban food supply?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Kumlander, Elisabeth, 2022. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kusena, Kudzai, 2009. Land cover change and its impact on human-elephant conflicts in the Zimbabwe, Mozambique and Zambia (ZiMoZa) Transboundary Natural Resource Management Area . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Kvennefeldt, Elin, 2018. Kommunikation av klimatfördelar med flervåningshus i trä. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Kyhlström Blomqvist, Josefine, 2020. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Käck, Caroline, 2016. Vegeterade tak och deras påverkan på biologisk mångfald i urban miljö : en studie i hur vegeterade tak kan utformas för att maximera det biologiska värdet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kårehagen, Alice and Jakob, Hannah Sophie, 2022. Älgens och skogshönsens nyttjande av ett två år gammalt brandfält. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

L

Lackmann, Steffen, 2010. Carbon storage and forest fire influences in tropical rainforests : an example from a REDD project in Guatemala. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lagerström, Linn, 2020. Body condition assessment : as a welfare and management tool for radiated tortoises (Astrochelys radiata). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Laggren, Anna, 2014. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lajos Mayr, Marian, 2010. Restoration of oak forests : soil charecteristics and light availability and their relation to early plant colonization patterns. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Lakyda, Ivan, 2011. Carbon-sequestering and oxygen producing functions of urban forests of Kyiv city and pre-urban forests of Stockholm city. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Landström, Isak, 2021. Future management of Laisriver Brown trout : what life history and enhancement strategy should be prioritized?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Landström, Petra, 2022. Fördjupad landskapsplanering i fjällnära skog : höga naturvärden, markägande och ersättning för rätt att bruka skog. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larson, Rebecca, 2019. Who is responsible for the shift to a more sustainable society? : how politicians view responsibility and accountability for environmental problems. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Claes, 2019. Den privata företagaren : en studie om hur företagare på landsbygden påverkas av sin omgivning med utgångspunkt i Östhammar kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Daniel, 2013. Lämplig röjningstidpunkt utifrån björkstubbskottens konkurrens. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Larsson, Johan, 2020. Mer än bara blommor : vanliga trädgårdskomponenters effekter på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Karin, 2010. Attitudes concerning conservation in two different wildlife areas in Kenya. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Larsson, Linnéa, 2021. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Larsson, Per, 2003. The lichen flora on decorticated logs of Ulmus glabra. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Larsson, Richard, 2020. Eyes in the nest : breeding phenology of Golden Eagles characterized using remote cameras. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Richard and Nilsson, Maja, 2018. Bryr sig baggarna om skogen brinner? : jordlöpares respons på naturvårdsbränning och luckhuggning. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Larsson, Sara, 2016. Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet : en karthistorisk studie över markanvändningen på Uppsala läns 5 artrikaste ängssvampsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Larsson, Sofie, 2009. Landskapsingenjör som chef : en kvalitativ studie om chefskap. First cycle, G2E. Malmö: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Larsson Ekström, Albin, 2020. The importance of Ecoparks for saproxylic beetles : a study on general ecological hypotheses in differently managed landscapes. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lavemark, Fia, 2016. Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar : en illustration av hur ekosystemtjänster används vid miljöbedömningen av kommunala översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Layton, Robin, 2016. Miljöanpassad lekplatsutveckling för Vindögatans förskola. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Le Comte Du Colombier, Arthur, 2019. Perceptions and relation-mediating mechanisms in human-wildlife conflicts : in the context of the reintroduction of the brown bear in the Pyrenees (France). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Leemans, Clémentine, 2021. How do stand composition and cervid densities influence the forest floor vegetation in a multi-cervid species context?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lehner, Matthias, 2009. Hindrances local organic farmers are facing in the Turkish organic agricultural sector : an attempt to identify barriers and suggest ways to eliminate them. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lehtonen, Melanie, 2009. Hållbar och funktionell utemiljö för järnvägsstationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Lejon Flodin, Emelie, 2018. Antropogena hot mot bergsgorillan (Gorilla beringei beringei) i östra Afrika och bevarandearbetet i området. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Leksell, Lina, 2020. Attitudes towards local carnivores in Umeå, Sweden : investigating species and individual effects on attitudes towards Carnivores in the confines of a local community. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lenngren, Olle, 2009. Gatans träd : en studie av gatuträdens villkor på tre Uppsalagator. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lescinskaite, Jone, 2018. Effects of wolf predation risk on community weighted mean plant traits in Białowieża Primeval Forest, Poland. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Levander, Jenny, 2009. Hur kan den biologiska artrikedomen i tätbebyggda områden ökas vid projektering? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Li, Wenxiu, 2019. Guarding crops against the ‘protected pest’ : interactions among farmers, monkeys, and conservation staffs in a nature reserve of Guangxi, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lidberg, Maria, 2011. Klövviltets nyttjande av foderraps på viltåker och betespåverkan på angränsande skog. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lidell, Viktoria, 2021. Antropogena effekter på sötvattenlevande tiofotade kräftdjur : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lidman, Linus, 2003. Urskogen med de stämpelbleckade gammeltallarna : en skogshistorisk tolkning av Brännlidens naturreservat. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lind, Erik, 2020. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindau, Blenda, 2022. Besökarpåverkan hos lodjur (Lynx lynx) på djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindberg, Erik, 2010. Hunter demography, trends and correlates of hunting participation in Sweden. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lindberg, Malin, 2020. Kommunal avfallshantering : varför ska Uppsala kommun bli bättre på att avfallshantera?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindberg, Markus, 2022. Att etablera äng i en solcellspark och efterföljande effekter på lokala djur- och växtsamhällen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindberget, Mirja, 2009. Användande av avskjutningsstatistik i förvaltning : påverkar tidigare jakt CPUE?. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lindell, Emma, 2010. Rekreation och Natura 2000 : målkonflikter mellan besökare och naturvård i Stendörrens naturreservat. Second cycle, A1E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Lindelöf, Linnea, 2021. Spatiotemporal change of stream and wetland features over 140 years in an agricultural catchment in southern Sweden : an assessment of historical maps in GIS. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lindemer, August, 2019. Persuasion, facilitation… contestation? : conceptions of climate change communication in recent literature. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linder, Axel, 2017. Linear movement and habitat boundary response by butterflies in power line corridors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindfors Boij, Jakob, 2012. Golfbanans mångfunktionalitet – ett redskap för biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Lindgren, Gustav and Reppen, Nils Rasmus, 2021. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindholm, Jenny, 2018. Wild animal selfies : det nya turistfenomentes påverkan på välfärd och bevarande av bengalisk tiger, Panthera tigris tigris, och brunhalsad tretåig sengångare, Bradypus variegatus. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Lindholm, Moa, 2020. Världens hållbaraste region?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindholm, Petra, 2013. Effekten av skyddszoner på antal häckande sånglärkor (Alauda arvensis). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindstedt, Filip, 2022. Ex situ-bevarande av vilda växter : genetisk mångfald och nationella initiativ. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lindvall, Frida, 2022. Controls of the partitioning of nitrate between DNRA and denitrifiers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Lindvall, Linnea, 2022. Ekologisk konnektivitet mellan vildbins habitat i urbana områden : en GIS-analys av konnektiviteten mellan urbana ängar i Ängelholm. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lingegård, Magnus, 2009. Gestaltningsförslag för Bölekläppen : utveckling av upplevelsevärden i ett friluftsområde i Umeå stads utkant. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Link, Mikk, 2010. The influence of Natura 2000 on Estonian forestry. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Linse, Linus, 2023. Managing trees and power relations : analysing power in two tree restoration projects in central Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Livén, Mathias, 2010. Vedlevande lavar på döda grenar på levande träd i produktionsskog. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lodnert, Denice, 2021. Evaluating the behavioural response of moose (Alces alces) to acoustic stimuli. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lohaus, Annalena, 2022. “We had nothing left to lose” : mapping the collaboration between Muonio Reindeer Herding Community and Greenpeace Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ludovico Aoki Dahlén, Andressa, 2019. Population ecology of golden eagles (Aquila chrysaetos) using remote cameras. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lukkarinen, Jonathan, 2010. Ansvarsfulla partnerskap : tre fallstudier om hur skogsföretag och NGOs samarbetar med ansvarstagande. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lund, Johanna, 2019. Wildlife corridor use amongst reticulated giraffes (Giraffa camelopardalis reticulata) at Ol Pejeta Conservancy, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundberg, Karin, 2010. Hotade arter i tallmiljöer på Sveaskogs mark i Västerbotten och Norrbotten : skötselförslag och analys av potentiell habitatutbredning. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundberg, Marcus and Löfvall, Carl, 2019. Planering för bevarande av biotopen ädellövskog vid exploatering : med utgångspunkt från träden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundh, Mia, 2017. Environmental policy stringency and foreign direct investment : testing the pollution haven hypothesis with a new composite index. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lundin, Elvira, 2022. Att mäta och dokumentera markslitage : en fallstudie från Tyresta nationalpark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lundmark, Erik, 2022. Spatial co-occurrence between wind power and boreal forestlands with lichen important for reindeer browsing : a landscape analysis. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lundqvist, Eric, 2022. Riparian forests : a comparison of tree diversity, deadwood and canopy cover between primary and production riparian forests along headwaters. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Lupala, Zacharia John, 2009. The impact of participatory forest management on Miombo woodland tree species diversity and local livelihoods : a case study of Bereku Miombo woodland, Babati District, Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Lysiak, Piotr, 2009. Opportunity costs of forest set-asides in Poland : a case study of Sulechow Forest District . Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Löfgren, Hannes, 2009. Beslut om betydande miljöpåverkan för järnvägsprojekt : beslutsmotiveringar, åtgärder och regionala skillnader . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfstrand, Alma, 2015. Den gröna ön: resurs eller museum : om naturresursförvaltning i Malawi, Afrika. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lönnberg, Elin, 2021. Är ekologiska marker värdefulla?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lönnberg, Lina, 2009. Sand pits as habitat for ground beetles (Carabidae) : does the area affect species number and composition?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lövbom, Oskar, 2020. Nocturnal moths use of novel habitats : a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Lövdahl, Magnus, 2010. Efterbehandling av bergtäkter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Löwenborg, Adam and Rohlwin, Simon, 2021. Sveriges marginella jordbruksmarker - en potentiell klimatresurs : vilka förändringar krävs för bättre utnyttjande?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lööf, Rebecka and Rietz, Mathilda and Sigurd, Karin, 2017. Miljöledningssystem i en tjänsteorienterad organisations kärnverksamhet : en fallstudie av Sveriges lantbruksuniversitet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

M

Madunic Olsson, Tea, 2022. Farmers who wish to restore pastures, and their relation to policy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Madzarac, Jelena, 2010. Exploring relationship between rural development and protected areas in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Maehder, Sonja, 2012. Organic carbon fluxes in a boreal catchment : spatial study of bioavailability and importance of the riparian zone. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Magnolfi, Nicholas, 2020. Ecosystem restoration and community involvement in the Whangamarino Wetlands of New Zealand. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Magnusson, Annika, 2009. Gynna nyttodjuren i hemträdgården. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Magnusson, Helena, 2010. Epixylic lichens and bryophytes in young managed forests : substrate preferences and amounts of dead wood. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Magnusson, Tilda, 2018. Från skogsbrand till turism : en studie om besöksnäringen efter skogsbranden i Västmanland 2014. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Manamela, Machoene Tshidi, 2009. Morphological characterisation and cryopreservation of sweet potato, Ipomoea batatas (L.) Lam., accessions at the NPGRC of South Africa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Marander, Emma, 2022. Fjällräven i ett föränderligt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Martinez, Valentina, 2009. Sustainable development projects and communication : what lessons can we learn?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattisson, Emmy, 2015. Att mäta matsvinn i skolkök : en jämförande studie av 13 metoder att mäta matsvinn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Mattsson, Lisa, 2019. Vilket är det största hotet mot den afrikanska elefanten (Loxodonta spp.)?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Mauguiere, Julie, 2022. Influence of surface water availability on the distribution of White Rhinoceros in central Greater Kruger. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mawula, Richard, 2009. Regeneration of threatened indigenous fruit species in Uganda, the case of Parinari curatellifolia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Mcnabb, Lucas, 2020. Fridays for what future? : a case study on the collective action framing of the Swedish environmental movement. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Melin, Tomas, 2018. Attitydförändringar efter rovdjursangrepp : kunskap, attityd och ekonomi: en teststudie av en enkät. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Melin, Tomas, 2020. Dietary preferences of Golden eagles (Aquila chrysaetos) in Sweden : a camera trap approach. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mellegård, Oskar and Lizell, Henrik, 2016. Jordbruksteatern : från jordbruket till människan. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellerby, Tove, 2021. Hur har öppen dagvattenhantering förändrats över 20 år? : en jämförelse av dagvattenhanteringen i två bostadsområden anlagda under 2000-talet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Mertens De Vry, Amber, 2021. De novo SNP Discovery in the Spotted Hyena (Crocuta crocuta). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Mevius, Sofia, 2018. På upptäcktsfärd i Sagobygden : hur det immateriella kulturarvet används i en bygd. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Michel, Alice, 2019. An investigation into whether poaching creates an ecological trap for white rhinoceros in Hluhluwe-iMfolozi Park, South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Michelsen, Sofie, 2021. Internbelastningsrisk från våtmarkssediment. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Michold, Maria, 2020. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Miller, Casey Catherine, 2017. Challenges and potentials of ecotourism as a form of conservation and sustainable development on Zapatera Island, Nicaragua. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Minnefors, Anna, 2013. Restaurerade ängs- och betesmarker : restaureringseffekten på växter och insekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Moberg, Maja, 2009. Att planera för tillväxt : med utgångspunkt i Lund och Köpenhamn. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Mohamed, Liban, 2021. Stressfaktorer för gatuträd och dess åtgärder för att motverka dessa. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Monsalve Durán, Tania Graciela, 2009. Dialogue seeds in a top-down approach : a study of the County Administrative Board civil servants perspectives on communication and participatory approaches to nature conservation. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Montgomerie, Emily, 2018. Trust between actors in wildlife management : in the context of the Swedish seal management and small-scale fishery controversy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moraitopoulos Arljung, Miron, 2022. Filling in the Blanks : framing and interpreting the environment in Swedish development cooperation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Morell, Alexander, 2022. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Moridnejad, Mehrdad, 2012. The effects of Green Street implementation on runoff flow in developing urban scenarios compared to conventional system. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Mudibu Sparf, Bitota, 2020. The extractive industries transparency initiative in the Democratic Republic of Congo : the failing understanding and ownership of the E.I.T.I objectives prevent to reachthe UNs sustainable goals. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mui, Kelvin Lee, 2020. The benefit of outdoor environments for international migrants facing migratory stressors : an examination of social and nature-based factors. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Mutarambirwa, Adrien, 2020. Catalyzing climate change adaptation capacity : potential effects of “GALS” Approach in transforming rural farm households towards gender inclusive climate change adaptation in KIREHE District. Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Möller, Annie, 2020. Costs of reducing phosphorus runoff from horse pastures in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

N

Naalisvaara, Ronny, 2013. Clear-cut and substrate characteristics important for the occurrence of the beetle Upis ceramboides. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Naujeer, Houshna Banu , 2009. Morphological diversity in eggplant (Solanum melongena L.), their related species and wild types conserved at the National gene bank in Mauritius. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Ndayisaba, Jean De Dieu, 2020. Combining the goals of conservation, tourism and livelihoods in the management of protected areas : case study of the volcanoes national park in northern Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Neikter, Lovisa, 2016. You are a widow and you will die, so why should you plant trees? : intersectionality in local development activities in connection with a carbon forestry plantation in Kachung, Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nihlmar, Martin, 2022. Hur nutidens ängs- och naturbetesmarkers beskaffenhet och skötsel kan anpassas till att förbättra pollinering inom trädgårdsnäringen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nilsson, Gustaf, 2021. Riparian buffer zones widths, windthrows and recruitment of dead wood : A study of headwaters in northern Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nilsson, Helen, 2016. Det stadsnära jordbrukets förutsättningar – Fallet Malmö och Stadsbruk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Kei, 2022. Outdoor Recreational Activities in Bali, Indonesia : The Cultural Landscape Subak as a Respite. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nilsson, Lovisa, 2009. Forage production and summer use by ungulates on game fields and surrounding areas. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Nilsson, Tatyana, 2022. Hur ska man utveckla en begravningsplats i stadsmiljö för att främja insekter? : fallstudie gällande Fredentorp i Lund. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson Boman, Anna, 2009. Betydelsen av genbanker : surkörsbärssorter i Sverige. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231)

Nobel, Henrik and Ånöstam, Viktor, 2017. Jaktturismen i Sverige : en multipel fallstudie om företagares mål och resurshantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nordahl Bäcklund, Viktor, 2016. Conceptualising 'communication' in environmental communication campaigns : shedding new light on common traditions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nordell, Ossian, 2022. Restaureringsarbetets utbredning i Sverige : en utvärdering av databasen Åtgärder i Vatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Nordin, Per, 2016. Hygge nära eller långt från tätort : en studie i hur hyggen runt Umeås tätort förändras beroende på avstånd. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nordvander, Petter, 2014. Economic development versus biodiversity conservation : an argumentation analysis of the natural resource management of Lake Naivasha, Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Norgren, Josefine and Pettersson, Johanna, 2022. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Norman, Hannah, 2019. Människa-elefant konflikter : hanteringsstrategier och deras inverkan på människa och elefant. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Normey, Andrés, 2012. Native forest conservation within the framework of forest promotion policy in Uruguay. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Noyce, Carl, 2022. Evaluation of the forest composition in browsed Scots pine plantations. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Nutti Pilflykt, Karin, 2022. Validering av marklavskartering som underlag för renskötseln : en jämförelseanalys av fältbedömd marklavsförekomst med modellbaserad lavkarta. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nygårdh, Julia, 2022. Mosippans (Pulsatilla vernalis L.) reaktion på brandstörning : en populationsstudie på en av Sveriges rikaste mosippslokaler. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nylén, Therese, 2022. Påverkar utfodring av unga vajor deras vikt, kondition och dräktighet?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Näslund, Karin, 2016. Habitat preferences and shelter seeking behaviour of extensively kept Gotland Ponies. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Näsmark, Erik and Strand, Erik, 2022. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

O

Obregón Santander, Pedro Manuel, 2022. Valuing Forest Amenities : assessing the effect of non-market amenities on real estate prices. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ogden, Mathilda, 2021. Risodling i Mekongdeltat : hur påverkas risodling i Mekongdeltat av klimatförändringarna och vattenkraften?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Okuyama, Chiho, 2011. Epiphytic lichens associated with different traffic intensities along the highway E4. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Olofsson, Christer, 1996. Mångbruk i ett landskapsperspektiv : en fallstudie på MoDo Skog AB, Örnsköldsviks förvaltning. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Olofsson, Jenny, 2021. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ols, Clémentine, 2011. Retention of stumps on wet ground at stump-harvest and its effects on saproxylic insects. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Olsson, Ellen, 2021. Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär : baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Olsson, Felicia, 2018. Om rötter och kronor : narrativanalys av en konflikt kring Orsa Besparingsskog. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Ida, 2016. Att stärka naturupplevelser : ett gestaltningsprogram för Angarnsjöängens våtmarksområde. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Olsson, Pernilla, 2012. Ruminants´production within agroforestry systems in rural Rwanda : production benefits and problems. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Olsson, Sandra, 2023. Analys av lösningsmetoder för stranderosion : fokus på Ystad kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Orlendo, Elvis Bahati, 2019. Behind the tap : an analysis of Kenya’s Water Act 2016. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ortman, Tove, 2018. Combining production with preservation : livelihood strategies and innovations on nature pasture based farms in Dalsland, Sweden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Osobu, Ayodeji, 2011. Exploring the conflict over the crude oil in the Niger delta : a discourse analysis of the communication between some actors involved . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Otte, Pieter, 2022. Snow cover related camouflage mismatch decreases survival. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ottosson, Johanna, 2017. Dongli Lake Eco Info Park : a design proposal to enhance ecological awareness and foster environmental care among the residents of an urban district in Tianjin, China. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Palm, Malin, 2023. Egnahemsträdgården : en fruktsam lösning i en tid av kris?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Palm, Mikael, 2013. Ekonomiska effekter för verkställande av överenskommelser i samråd : en analys av gemensamt nyttjande av skogsmark mellan skogs- och rennäring i norra Sverige. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Palmgren, Emma, 2010. Hur mycket naturbetesmarker har vi idag? : skattning av areal via nationella, stickprovsbaserade inventeringar samt jämförelse mot befintliga informationskällor. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Panofsky, Sophia, 2018. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Peinkofer, Baloo, 2021. Pollineringsplaner : ett nytt verktyg i kampen för biologisk mångfald?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pellas, Ann-Sofie, 2016. Förvildning i offentlig miljö : uppföljning av ett förvildningsprojekt i Sperlings hage. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pershagen, Karin and Westerlund, Jonas, 2020. Hyggesfria skötselmetoder för utveckling av sociala värden inom en tätortsnära skog : projekt Vätteskogen, Skinnskattebergs kommun. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Persson, Anna-Marja, 2018. Status of supplementary feeding of reindeer in Sweden and its consequences. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Persson, Hugo, 2020. Closed ecological life support systems : cycling of carbon, nitrogen and water. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Persson, Linnea and Johansson, Hanna, 2012. Intercropping strategies and challenges in cacao production : a field study in Juanjuí, Peru. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Persson, Matilda and Thedin, Linda, 2021. Mångfald på höga höjder : biologisk mångfald och brandskydd på semi-intensiva gröna tak. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Peterson, Ylva, 2009. Ett vattendrags väg genom tid och landskap : Höje å. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Petersson, Mathilda, 2019. Rovdjurskonflikt : boskapsförluster orsakade av lejon. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Pettersson, Anna, 2022. Conservation education at the zoo. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Anna, 2020. Ekosystemtjänster i gräsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Pettersson, Sandra, 2021. Can hunter’s local ecological knowledge be used in management of multi-ungulate systems? : a combination of local ecological knowledge and scientific knowledge to add a finer resolution to current management strategies. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Pihl, Axel, 2020. Ramnäs Nilsgård 133 : ett förslag för att bevara kulturvärden med anpassning till samtida skötselförutsättningar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Pihl, Frida, 2013. Beslutsunderlag för besökarundersökningar : en förstudie av Upplandsstiftelsens naturområden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Planting Mollaoglu, Emil, 2020. “Planting Trees is Always Good” : a WPR-analysis of Swedish carbon offsetting initiatives through tree planting projects in the Global South. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Poudel, Parbakhar, 2010. The use of a landscape perspective to assess the nature value of a traditionally managed landscape : an assessment of indicators to estimate the high nature value of transhumance summer grazing practices in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pravitz, Tobias, 2016. BiodiverCity : urban ecological design. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pronk, Koen, 2022. Using the AudioMoth - a novel passive acoustic monitoring technology - to monitor bat diversity in a rewilded landscape. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

R

Rabe, Linn, 2010. Mazingira Yetu, Fahari Yetu - our environment, our pride : a case study on how young Kenyans perceive and react on environmental degradation and climate change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ramnerö, Beatrice, 2015. Self-evaluation of the risk of enhanced nutrient leaching by Polish farmers : nutrient balances, soil maps, farm walks and other tools. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Ranlund, Åsa, 2011. Structure and tree diversity of lowland limestone forest on Seram Island, Indonesia. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Rashid, A.Z.M.Manzoor , 2009. Management of medicinal plants in Bangladesh : issues and challenges of sustainability. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Ravry, Hanna, 2022. P-cycling in sub-Arctic lakes – the importance of sediment release and retention. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Reboah, Claire, 2019. Barriers to rewilding on Sussex farmland : socio-psychological implications of rewilding on farmers’ Sense of Place. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Reinisch, Anna-Sara, 2020. Konflikter i samband med friluftsliv i natur- och kulturlandskap. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Reiter, Lisa, 2013. Är kolrika jordar en källa till fosforläckage? : en sammanställning av data från 130 åkerjordar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Rigo Cavinato, Maria Eduarda, 2018. Beyond milk : framing milk and oat-drink campaigns in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ring, Jannike, 2019. Den hanliga utterns reproduktion i Sverige (Lutra lutra). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ringdahl, Camilla, 2019. Skyddade träd i kyrklig kulturmiljö : förvaltning av trädens kulturhistoriska värden, biologiska värden och säkerhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ringström, Olle, 2021. The seasons are changing : a discourse analysis of the challenges facing actors working with climate change adaptation in Västernorrland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rios Chavez, Ana Hassiel, 2023. The illusion of co-management : understanding conflict in Panacoma, Honduras. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rizzetto, Riccardo, 2016. The WooDestress index: a tool to evaluate the destressing potential of urban woodlands, through the assessment of their naturalness : a case study in Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ronnesjö, Johan, 2007. Främjande av biologisk mångfald vid tre våtmarker i Örebro. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Rosendahl, Mikaela, 2020. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av att vistas i naturen : en pilotstudie utförd på Stora Fjäderägg, Västerbottens län. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Rouet-Leduc, Julia, 2017. The compromises of rewilding : reconciling nature and humans in the wilderness. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rwabukambiza, Venuste, 2022. Household livelihoods and food security in jeopardy : farmers’ perspectives on impacts of land scarcity on household livelihoods and food security in rural Rwanda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ryazanskaya, Nadezda, 2019. De vilda binas resursbehov och strategier för att gynna dem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Ryberg, Hampus, 2020. Illuminating perceptions about communication in environmental consultancy organizations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rydell - Andersson, Kristin, 2010. Miljökompensation vid exploatering av Natura 2000 : en jämförande studie av Sverige, Tyskland och Nederländerna. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Rågdahl, Peter, 2021. Hur anpassas slåttertidpunkten för att gynna en hög artrikedom av insekter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Sahlin, Leo, 2021. Den urbana ängen : en källa till biologisk mångfald och biogas. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sahlin, Sara, 2018. Jakt och slakt av hägnat vilt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Salomonsson, Ellen, 2009. Död ved i gallrad skog och nyckelbiotoper : en jämförelse av habitatkvaliteter för vedlevande lavar och mossor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Samuelsson, Johan, 2011. Mångbruksplan inriktning vilt och viltvårdsanpassning av skogen. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Samuelsson, Klara, 2016. Invasivt växtmaterial : vägledning för val av träd och buskar i urbana miljöer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelsson, Therese and Westermark, Petra, 2004. Morgontidningars miljöstrategier : drivkrafter idag och i framtiden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Samuelsson Propst, Signe, 2021. Bioekonomin och den biologiska mångfalden : de regionala skogsstrategiernas vägval mellan monetära värden och artrikedom. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sandberg, Petra, 2021. Djuretik i det vilda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandelin, Eric, 2021. Bevarande av den akut hotade ormbunken, Skuggbräken, Polystichum braunii : habitat, hot och åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sandelius, Josefin, 2019. Användning av getter för naturvård i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandell, Angela, 2009. Kyrkogården - en plats för de levande. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Sandgren, Annie, 2019. Responsible paper sourcing in a global matrix organised retail company. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Sandin Larkander, Jonna, 2023. Exploring the potential of a guided forest bathing programme as a nature-based intervention for well-being, restoration, and nature connection. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sandström, Arvid, 2021. Effects of active and passive conservation on forest structure and bird diversity in Färna Ecopark. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management

Sawathvong, Silavanh, 2000. Forest land use planning in Nam Pui National Biodiversity Conservation Area, Lao P.D.R.. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Sayn, Alina, 2021. The effect of forestry and cervid densities on annual growth of ericaceous shrub species. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Schallhart, Thomas, 2017. Undecidable decisions : an application of agonistic pluralism to an environmental conflict case from post-political Austria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Schröcker, Camille Cheyenne, 2022. Elephants and aboveground carbon stocks in a South African protected savanna. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Schultz, Katarina von, 2012. Östra Afrikas kustnära skogsområde : en viktig region för biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Seabrook Sävenfalk, Demieka, 2019. Träning inför återintroduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Segerlind, Daniel, 2009. Biltrafikens påverkan på lavfloran : en studie med epifytiska lavar som bioindikatorer av trafikens luftföroreningar längs E4:an norr om Gävle. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sellgren Molander, Alva, 2019. Möjligheterna för utplantering av lejon från fångenskap till det vilda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sencebé Condeso, Carol, 2018. Biodiversity vs. consumption and agriculture : analysis of discourses from the European Community on its effort to halt biodiversity loss. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Siachiyako, Clive Mutame, 2016. Forbidden spaces? : public participation in solid waste management in Lusaka. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sigvardsson, Linnéa and Lind Mayer, Molly, 2022. Stadens biologiska mångfald : ett urbant grönområdes ekosystempåverkan ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Silwer, Amanda, 2022. Miljöbaserad berikning - Humboldtpingviner (Spheniscus humboldti). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sjöberg, Samuel, 2013. Trädens utveckling efter att de har lämnats som naturhänsyn : tillväxt, mortalitet och strukturell förändring 6-18 år efter avverkning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjöholm, Lotta, 2022. The application of the Swedish Environmental Code's regulations on ecological compensation in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjöman, Elin, 2020. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sjöström, Fredrik, 2018. Sustainable urban development through increased construction in wood? : a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Sjöström, Jonathan, 2013. Våtmarken i odlingslandskapet : en attitydundersökning bland jordbrukare i Segeåns avrinningsområde. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Skalstad, Sofie, 2020. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Skoglund, Olof and Lomander, Axel, 2022. Förekomst av rådjur och dovhjort i förhållande till varandra : möjliga effekter av födokonkurrens. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Skogqvist, Elias and Andersson, Emil, 2022. Ekoparkernas inverkan på långhornskalbaggar (Cerambycidae) : artrikedom, abundans och artsamhällen i jämförelse med kommersiellt brukad skogsmark. First cycle, G2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Slaney, Michelle, 2001. Vegetational succession and Norway spruce development on a rising Bothnian coastline. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Department of Forest Ecology (old)

Slof Pacilio, María, 2019. Why are you not breeding? : a study on the reproductive success of captive wolverines (Gulo g. gulo). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Snygg, Lovisa, 2019. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Spijker, Raisja, 2018. The effect of ecological forest restoration on bumblebees (Bombus spp.) in the boreal forest. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Spjuth, Johanna and Öberg, Amanda, 2009. Framtida vattenhantering i svenska privatträdgårdar. : praktiska råd vid vattenöverskott och vattenunderskott med Simrishamns respektive Mölndals kommun som utgångspunkt.. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Steen, Josefin, 2016. En miljöetisk analys av argumenten bakom Malmö stads översiktsplan och dess satsning på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Steiner, Magdalena, 2013. Restoration of semi-natural grasslands, a success for phytophagous beetles (Curculionidae). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Stenlund, Anton, 2016. Kommunikation av hållbarhetsarbete inom svensk skogsindustri : en fallstudie av Södra Skogsägarnas Gröna bokslut. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Stenmark, Erika, 2020. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenmo, Catharina, 2009. Buxbomshäckarna och kägelspelet i Vrams Gunnarstorps slottspark. First cycle, G1E. Alnarp- Lomma: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Stenmyr, Hanna, 2010. Från nytta till nöje : allemansrätten i den svenska skogen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Stephan, Ludwig Peter, 2022. Microbial Carbonisation and its potential for on-farm composting : exploring reductive composting as an approach for regenerative agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sterner, Britta, 2021. Woodland key habitats for functional forest landscape green infrastructure in the Swedish mountain region. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Stjernberg, Johan, 2004. Naturvårdsbränning på Berga : en metodstudie. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stoderegger, Yasmin, 2018. Is there a win for conservation, livelihoods and governance? : the implications of Broussonetia papyrifera as an ecological resource substitute: a field study in Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stranak, Michal, 2017. Assessment of Functional AgroBiodiversity in Swedish apple orchards : Field trials and participatory action research. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Strand, Max, 2021. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strömberg, Axel, 2022. The evaluation of novelty kilns: drying msasa wood at a small scale sawmill in Mozambique. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Strömvall Nyberg, Therése, 2021. Vad betyder det att skydda natur? : en europeisk jämförelse av skyddade områden. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Studeny, Clara and Lindholm, Johanna, 2022. Stadsträdens reglerande roll i stadsrummet : trädens hälsoförbättrande potential för invånarna genom reglerande ekosystemtjänster i Malmö innerstad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ståhl, Johan, 2006. Skogen i parken : utvecklingsstrategier för Alnarpslunden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Sugali, Balaji Naik, 2021. Amount and distribution of coarse woody debris in Dalby Söderskog national park. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sundberg, Björn, 2021. Industriminnet i framtiden : timmerrännans potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundh, Johan, 2010. Fairwayskötsel för minskat koldioxidutsläpp : fokus på upprätthållen spelbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Sundqvist, Anna, 2018. Local perceptions of changes in ecosystem services and climate : case study in Ecuadorean Sierra. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sundström, Isabel, 2016. Storstad och dagvatten i samspel : ett gestaltningsförslag med hållbar dagvattenhantering i Ulleråker, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sunnerdahl, Klara and Gustavsson, Kristina and Åkerlund, Linda and Simonis, Robert and Blücher, Mia, 2007. Näsbyholm - parken och de närmaste omgivningarna ur ett historiskt och nutida perspektiv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Suopanki, Ida, 2022. Tillskottsutfodring av ren (Rangifer tarandus) på slakterier : rutiner och utmaningar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Suslina, Anastasiia, 2021. Sealing the fate of arctic marine mammals : challenges and opportunities of non-legislative international organisations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svanberg, Fredrik, 2020. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svennberg, Emil, 2016. Skydda träd vid byggnationer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svenneke Åsberg, Fanny, 2020. The underlying meanings shaping Environmental Communication Campaigns (ECCs) : an exploration of meta-discourse. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Annie, 2018. A sustainable food-system? : economic sustainability of Swedish community supported agriculture (CSA). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svensson, Caroline, 2008. Tujaskogen i Böda Ekopark : historiken och framtiden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Svensson, Evelina, 2012. Drevjaktens sekundära effekter på dovhinden (Dama dama). First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Svensson, Klara, 2016. Omställning till cirkulär ekonomi : i strävan efter resilienta städer med reducerad resursförbrukning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Svensson, Mia-Maria, 2021. Välfärd hos ren : hur kan den bedömas i praktiken?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Svensson, Mårten, 2011. Tätortsnära skogsrekreation : fallet Mösseberg i Falköpings kommun. Second cycle, A1E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Svännel, Jessica, 2012. Den hotade marken – En studie kring de biologiska värdena och bevarandet av ruderatmark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Swiergiel, Weronika, 2009. How local ecosystem service management may reduce climate change impact of weed control : case studies in organic vegetable production. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Szász, Edina, 2017. Perceptions and landscape values in the English Lake District : a case study of Troutbeck Valley. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Söderberg, Camilla, 2013. Effects of biochar amendment in soils from Kisumu, Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Söderberg, Jennie, 2012. Betesdjur på kyrkogården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

Söderberg, Maria, 2016. Biologisk mångfald i infrastrukturen : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Södergren, Ingemar, 2016. Barn och unga i bostadsnära natur : en studie av hur barn och unga i Gottsunda och Valsätra använder områdets skogar på fritiden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderlund, Christoffer, 2016. Meaning making in service of power at the climate change negotiations : a critical discourse analysis of the speeches held by Xi Jinping and Barack Obama at the opening ceremony of COP21. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderqvist, Matilda, 2019. Evaluating effects of preventive actions to reduce wild boar damage in the agricultural landscape. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

T

Tarandi, Mikaela, 2019. Rehabilitering och återintroducering av vilda geparder (Acinonyx jubatus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tchedry, Vincent, 2020. Transition of agroecology in Bali, Indonesia : what are the main barriers and opportunities for small-scale farmers to scale-up agroecology in central Bali?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Thalin, Therese, 2021. Bats as hosts of zoonotic pathogens : potential conflicts between nature conservation and public health. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Thelander, Frida, 2016. Bevarandeetologi : etologins roll i bevarandeprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Thelin, Julia, 2022. Development rather than sustainability? : diverging storylines on sustainability in Cementa's limestone mine. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thorén, Cecilia E., 2009. Hållbar vattenplanering : en diskussion med utgångspunkt ur fyra bristområden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Thulin, Jens, 2011. Mångfunktionella golfbanor : rekreativa och pedagogiska platser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Tidlund, Leonie, 2020. Gränsöverskridande samverkan i biosfären : samverkansprocesser i två biosfärområden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Timah, Paul Nde, 2011. Non-market valuation of beach recreation using the travel cost method (TCM)in the context of the developing world : an application to visitors of the Ngoe beach Kribi, Cameroon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Tiselius, Mette, 2022. ‘Good Farmer’ Values and How They Affect the Path to a Sustainable Agriculture. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Tollerz Bratteby, Ulrika, 2017. Linddynans habitatpreferenser : en studie av variabler som påverkar förekomsten eller avsaknaden av Biscogniauxia cinereolilacina. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Torgersson, Elin, 2020. Sociala interaktioner och hägnutnyttjande hos Afrikansk vildhund (Lycaon pictus) på Borås Djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Tormalm, Karin, 1996. Implementering av FSC-certifiering av mindre enskilda markägares skogsbruk. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Tornow, Svenja, 2023. The Potential of Combining Christian Faith and Nature Conservation : exploring the Potential in a Literature Review and Developing an Environmental Education Program for Creation Care with the Aim of Mitigating Human-Wildlife Conflicts. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Trulsson, Amanda, 2019. Clearcutting and the breeding productivity of golden eagles (Aquila chrysaetos) in Västerbotten County. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tsousi, Pelagia Maria, 2023. The foraging distribution of Cape gannets in relation to Addo Elephant National Park Marine Protected Area. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Turkman, Mohamad, 2023. The effects of mining on a community in rural Syria : a case Study of mining in the region of ArRuhayba, Syria. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Turner, Adam John Norton, 2020. A camera trap study on the spatio-temporal behaviour of Asian elephant (Elephas maximus) to mitigate human-elephant conflicts in the Dong Phayayen-Khao Yai – Forest Complex, Thailand. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Tylstedt, Emma, 2012. Tillförsel av använda fosforfilter påverkar inte tillväxten eller fosforupptaget hos korn. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Tångby, Linda and Johansson, Veronika, 2022. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Törnkvist, Stina, 2018. Prioritering av ekonomiska värden kan delvis förklara bristande miljöhänsyn i samband med avverkning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Törnquist, Karin, 1995. Ekologisk landskapsplanering i svenskt skogsbruk - hur började det?. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

U

Uwera, Honorine, 2020. How robust is water quality determination with optical measurements for highly polluted agricultural waters?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

V

Valentin, Ida and Hagbard, Louise, 2020. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Valfridsson, Alexandra, 2018. Tjuvjakt och bevarande av giraffer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Varekamp, Linda, 2021. Symbolic coping in Canada’s coal phaseout : applying social representations dynamics to communities in transition. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Velin, Markus, 2021. Factors determining agricultural damage from foraging ungulates : an experimental study using exclosures in oat- and grass fields. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vestlund, Marcus, 2017. Feromonbaserad inventering av eklevande långhorningsarter i fem habitattyper i sydöstra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Viio Löfberg, Johanna, 2020. Dealing with disagreements at water management meetings. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vikström, Isabelle and Sutcliffe Larsson, Siri, 2022. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Vikström, Marie, 2009. Moderna parker i Paris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Vinnerheim, Ellen, 2022. Födosöksbeteende och aktivitet hos brunbjörn (Ursus arctos) vid användning av två olika utfodringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Vogel, Jantien, 2022. Could horse grazing be used to restore abandoned fields? : a comparison of the vegetation between horse pastures and abandoned fields, and an inventory of the effects of grazing- history and intensity. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Vu, Emy, 2018. Consequences of white rhinoceros (Ceratotherium simum) poaching on grassland structure in Hluhluwe-iMfolozi Park in South Africa. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

von Zweygbergk, Anna, 2019. Can we talk climate? : building agency, trust and action towards climate change mitigation through Timeout Day dialogue. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

W

Wagle, Radha, 2009. Effects of management and disturbance gradients on a bird fauna in Chitwan National Park and its Buffer zone . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Wahlund, Sandra, 2018. Kopplingen mellan attityd och förvaltning : länsstyrelsens roll i bevarandet av våra rovdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Waktmar, Emmily, 2016. Det generella biotopskyddet för alléträd i Malmö : en konsekvensanalys. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Waldin, Henrik Mikael, 2020. Varufiering i hållbarhetens namn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallgren, Björn, 2019. The role of predation in mass mortality of wood Lemmings (Myopus schisticolor). Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Wallgärd, Martin, 2010. Grågåsens (Anser anser) åker- och grödoval. Second cycle, A1E. Grimsö/Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wallin, Emil and Hofmann, Agnes, 2021. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Wallin, Ida, 2012. Bioenergy from the forest – a source of conflict between forestry and nature conservation? : an analysis of key actor’s positions in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products

Wallén, Paul, 2008. Vegetationslösningar och andra metoder mot stranderosion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (NL, NJ) > Horticulture

Wauben, Noortje, 2020. Experiencing and responding to climate change in the Andes : campesino experiences with – and Responses to – changes in the climate in the Andean highlands of Southern Ecuador. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Weber, Birgit, 2010. Test and application of a vegetation-based CO2 and CH4 flux estimate from three ombrogenic and topogenic peatlands in Southern Germany. Second cycle, A2E. Uppsala, Stuttgart-Hohenheim: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wendl, Sarah, 2016. The social construction of nature : an explorative investigation of the constructed meaning of nature within four national park exhibitions in Austria and Germany. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wennberg, Caroline, 2018. Vildsvin (Sus scrofa) som skadedjur och nyttodjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Wennborg, Oscar, 2021. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Wennhage, Linnea, 2021. Klövviltsarters förhållningssätt till varandra vid utfodringsplatser : en studie av sex svenska arter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wessling, Hanna, 2018. Vem sätter agendan? : en kvalitativ studie av det lokala genomförandet av Agenda 2030. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Westling, Matilda, 2009. Grönstrukturplanering i det skånska slättlandskapet? . Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)

Whitman, Max, 2020. Exploring the mechanics of power in Swedish forest management : narratives by self-proclaimed critics’ and their understanding of the power dynamics transforming the Swedish forest landscape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wickström, Hanna, 2019. ”Det blir ringar på vattnet hela vägen” : en studie av Leaders mervärden och synergieffekter i utvecklingsprojekt. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wickström, Joel, 2021. Navigating the delivery of a service : a practice perspective on environmental consultants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Widmark, Hugo, 2018. Participation lost in translation? : an assessment of local participation during the operational phase of nature reserves. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wincent, Carin, 2020. Naturalistiska perennplanteringar på gröna tak med biokol i substratet : en undersökning om biokolets påverkan av potentiella växtval på gröna tak, samt hur ekologi och design kan samverka för att skapa mer hållbara planteringar. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wirmark, Anna, 2009. Towards sustainable development in Kallankuthal, a small village in southern India : a case study on local opinions. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wogel, Emma, 2018. Coordination of tourism in the Swedish national parks : a case study of Kosterhavet National Park. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wojcik, Alice, 2020. How do UK politicians respond to the climate emergency? : a critical discourse analysis of the Party Leaders’ Climate Debate. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wolf, Laura Elisabeth, 2019. Defining Nature: Who’s Talking? The concept of nature in legal cases with Rights of Nature in Ecuador : a frame/framing analysis of interpretations of nature, underlying factors and recommended actions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wrenfelt, Tuva, 2020. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wärnsberg, Johanna, 2013. Artrikedom av kärlväxter i övergivna och restaurerade hagmarker : betydelsen av igenväxningsgrad och tid sedan igenväxning började. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Y

Yang, Edmond, 2010. Environmental management : communication and conflict during environmental inspection : a case study of Uppsala Municipality (Sweden) . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Yang, Edmond, 2009. The impact of the Chad-Cameroon pipeline project on small scale trade and livelihoods in Kribi. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ydrén, Aksel, 2016. Förutsättningar för att etablera och driva jaktföretag på landsbygden : en intervjubaserad studie i Stockholmsregionen. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ye, Xuan, 2022. To create multifunctional riverscapes : the example of Älvkarleby in the Nedre Dalälven River, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Z

Zetterkvist, Linda, 2020. Movement ecology of ungulate communities : effect of species densities and habitat selection. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Zetterlind, Bobby, 2020. Isolation and cultivation of methanogenic archaea from serpentinization system at Chimaera Seeps, Turkey. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Zetterquist, Nelly, 2022. Sandytor som habitat för insekter : en studie av anlagda och naturliga sandytor i Solna kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Zhao, Yi, 2009. The communication between County Administrative Boards and landowners about establishment of nature reserves. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Å

Åberg, Adam, 2014. Population i isolering : en inventeringsutvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Åberg, Clara, 2022. Öka arealen och utbredningen av päronodling i Sverige – går det? : möjligheter och begräsningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Åberg, Hanna, 2019. Viltpassager deras utformning, funktion och hur de nyttjas av djur. First cycle, G2E. Uppsala: Other

Åkesson, Julia, 2020. Naturens rehabiliterande effekt : en litteraturstudie av den senaste forskningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Åkesson, Marta, 2020. Historisk hävdtidpunkt i landskapets gräsmarker. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre

Ånöstam, Viktor, 2019. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Årevall, Josefin, 2017. Tiderna förändras : en diskursiv analys av naturvård, förvaltning och lokala initiativ i Älvdalen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åslin, Alice, 2023. ”Det handlar om att förvalta de olika intressena” : en studie om samförvaltning av klövviltet i Södermanlands län. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åslin, Alice, 2021. Hur framställs efterföljderna av Girjasdomen : en diskursanalys av uttalanden i Svensk Jakt och Norrbottens-Kuriren. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Åslund, Ida, 2012. Effects of applying biochar to soils from Embu, Kenya : effects on crop residue decomposition and soil fertility under varying soil moisture levels. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Åslund, Ida, 2013. Opportunities for improved environmental sustainability of a wine producer in South Africa : natural resource management and climate change adaptation and mitigation. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Åström, Jessica, 2020. Evaluating abundance of deciduous trees in production forests along small stream : can Sweden meet current policy goals without intensive management. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Åström, cecilia, 2022. The secret life of moose : patterns of foraging and behaviour based on video collars. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Ö

Ögren, Fredrik, 2019. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Öhrmalm, Johan, 2019. Det sjätte massutdöendet : hinner vi lära oss leva ansvarsfullt innan Big Six inträffar?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Öhrman, Philip, 2019. Assessing trust in the Swedish survey system for large carnivores among stakeholders. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

Östby, David, 2018. Sampling methods of the wels catfish (Silurus glanis) in freshwater lakes : management of a vulnerable species. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Östensson, Elin, 2020. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Österberg, Agnes-Cecilia, 2019. En granskning av palmoljeindustrin och dess påverkan på orangutangen (Pongo spp.) och andra arter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Östermark, Linnea, 2020. Finns det en effekt av miljögifter på thyroidea hos svenska gråsälar?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Östlund, Maja, 2022. How hot are retention patches as structural hotspots? : comparing key elements for biodiversity in retention patches and reference forest stands. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

This list was generated on Sat Jun 22 03:02:53 2024 CEST.