Home About Browse Search
Svenska


Kjellberg, Annelie, 2010. Implementation of renewable energy in the Republic of Moldova : society and landscape in transition. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img] HTML
8MB
[img] PDF
8MB

Abstract

The Republic of Moldova, situated in eastern Europe and a former part of the Soviet Union, is now experiencing
a phase of transition in both society and landscape. They have hardly any fossil depots and
are currently dependent on Russian gas, with 97% of their energy needs imported. The new elected
government wants to move towards the EU and this is generally seen as the way to grow and reduce
poverty. Security in the energy sector is important and one tool is to increase the use of renewable
energy sources.
Through interviews, texts, and visits I have studied the implementation of renewable energies (RE) in
Moldova through a society development perspective. The study has aimed to investigate the sociotechnical
complexity of this subject and to discuss the potentials and way of dealing with the subject in
the specific cultural context of Moldova. In my local interviews I have focused on the village Lozova.
The biggest potential in RE in Moldova lies in biomass: straw, other agricultural residues and pollarding.
Solar energy also has a large potential. Technologies implemented need to be effective, inexpensive
and comfortable. The main barriers are the immense interest rates and political instability making it
difficult to plan long term. The main resources are the human resources. Moldova has a well educated
population with many international experiences.
The cultural dimensions need to be respected when working internationally. Moldova’s relatively collective
society with a strong hierarchy, avoiding uncertainties and risks needs to be considered.

SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA
Moldavien ligger i östra Europa och var tidigare en del av Sovjetunionen. De är nu i en fas av förändring,
i både samhället och landskapet. De har i stort sett inga fossila tillgångar och är för närvarande beroende
av rysk gas. De importerar 97% av sitt energibehov. Den nyvalda regeringen vill närma sig EU och
detta ses generellt som vägen att gå för att skapa tillväxt och minska fattigdomen. Det är viktigt att
skapa energisäkerhet och ökad mängd förnyelsebara energikällor är ett verktyg.
Genom intervjuer, texter och besök har jag studerat implementeringen av förnyelsebar energi i Moldavien
ur ett samhällsutvecklingsperspektiv. Studien har syftat till att utforska det socio-tekniska problemkomplexet
och att diskutera potentialen och hur man kan hantera ämnet i den specifika kulturella
kontexten i Moldavien. I mina lokala intervjuer har jag fokuserat på byn Lozova.
Den största potentialen finns i biomassa: halm, andra jordbruksrester och hamling. Solenergi är också
lämpligt. Teknologier som införs behöver vara effektiva, billiga och bekväma. De största barriärerna är
höga räntor och den instabila politiska situationen som gör det svårt att planera långsiktigt. Den viktigaste
tillgången är humankapitalet. Moldavien har en välutbildad befolkning med många internationella
erfarenheter.
De kulturella dimensionerna bör respekteras när man arbetar internationellt. Moldaviens relativt kollektivistiska
samhälle med en stark hierarki och deras tendens att undvika osäkerheter och risker bör
beaktas.

Main title:Implementation of renewable energy in the Republic of Moldova
Subtitle:society and landscape in transition
Authors:Kjellberg, Annelie
Supervisor:Larsson, Anders and Hammarlund, Karin
Examiner:Peterson, Anna and Qviström, Mattias
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:renewable energy, energy, Republic of Moldova, society development, Lozova, culture, planning, biomass, wind power, solar energy, förnyelsebar energi, energi, Moldavien, samhällsutveckling, kultur, planering, biobränsle, vindkraft, solenergi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-150
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Agrarian structure
Rural population
Renewable energy resources
Energy resources management
Language:English
Deposited On:17 Aug 2010 06:37
Metadata Last Modified:04 Dec 2013 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics